Názov pre občianske združenie? Uspejete len s tým slovenským.

Písmo: A- | A+

Ak uvažujete o založení občianskeho združenia, okrem dodržania náležitostí vyplývajúcich zo zákona o združovaní občanov, mali by ste spozornieť aj pri výbere vhodného názvu. Na Slovensku je síce registrovaných niekoľko tisíc občianskych združení, z ktorých viaceré majú anglické, latinské, inojazyčné pomenovania (napr. aj tie v jazyku národnostných menšín) či dokonca symbolické pomenovania. Ani by vám tak možno neprišlo na um, že by ste sa mali v úvahách obmedziť len na názvy v našom rodnom jazyku. Prečo?

Pred pár týždňami sa ku mne dostalo rozhodnutie Ministerstva vnútra SR, ktoré pozastavilo registráciu s odôvodnením, že navrhovaný názov nie je v súlade s Ústavou SR (čl. 6 ods. 1) a zákonom o štátnom jazyku (270/1995, §8). Trochu som tomu nerozumel a tiež sa mi to celkom nezdalo (najmä ak mi v prvom momente prišlo na um, či by sa takáto interpretácia zákona mohla vzťahovať aj iné neziskové organizácie či dokonca obchodné spoločnosti). Poslal som tak otázky Ministerstvu vnútra, ako i Ministerstvu kultúry, pod ktoré uvedený zákon patrí. A aký je výsledok?

Vyjadrenie Ministerstva kultúry SR

"Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky žiadateľovi oznamuje, že zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, neupravuje postup ani podmienky registrácie občianskych združení, ale určuje povinnosť používať štátny jazyk v stanovách  združení, spolkov, politických strán, politických hnutí a obchodných spoločností (§ 8 ods. 3 zákona o štátnom jazyku). Názov združenia, resp. inej spoločnosti, sa ako súčasť stanov spravidla uvádza v slovenskej jazykovej verzii. Výnimkou sú vlastné mená, všeobecne zaužívané výrazy v cudzom jazyku, bežne zrozumiteľné slová cudzieho pôvodu, vymyslené (fantazijné) výrazy a iné názvy a cudzie slová, ktorých preklad nie je možný ani účelný. Do tejto kategórie slov možno zaradiť aj výrazy galea a abacus, ktoré sa v slovenskom jazyku používajú aj v iných kontextoch."

Pre upresnenie, pojmy Galea, o.z. a Abacus, s.r.o. som použil ako vymyslené príklady (latinčina), aby som sa priamo spýtal, či ich použitie je porušením zákon, resp. dôvodom pre neregistrovanie.

Odpoveď Ministerstva vnútra SR

"V prípade, že názov združenia nie je v súlade so zákonom č.  270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, ministerstvo je oprávnené na to združenie upozorniť s tým, že pokiaľ vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne. Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 270/1995 Zb. o štátnom jazyku Slovenskej republiky sa vyhotovujú v štátnom jazyku okrem iného aj stanovy združení. Vychádzajúc z § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov Ministerstvo vnútra SR zastáva právny názor, že keď je názov združenia súčasťou stanov, je potrebné ho uviesť v štátnom jazyku tiež. Ministerstvo vnútra SR nie je oprávnené sa vyjadrovať, či v minulosti registrované občianske združenia (nadácie) s anglickým, resp. latinským názvom boli zaregistrované v rozpore so zákonom."

Tak, čo myslíte vy? Ja, samozrejme ovplyvnený svojim očakávaním, považujem odpoveď Ministerstva kultúry za takmer jasné vyjadrenie názoru, že názvy môžu byť aj v inom jazyku.

Isto, nie je to problém, ktorého vyriešením posunieme niekam ďalej našu spoločnosť. Áno, nahradiť anglický názov slovenským by nemuselo bolieť, o čosi viac by som bol na pochybách pri združeniach, ktoré pôsobia v prostredí menšín. Aby sme však vedeli na čom sme (a to ešte netreba zabúdať, že obchodné spoločnosti sa zvyknú oveľa častejšie nazývať "inak" a táto otázka sa týka aj ich), pre poriadok by bolo vhodné dopracovať sa ku konzistentným stanoviskám.

Skryť Zatvoriť reklamu