Foto-video:Inaugurácia známky pri príležitosti osláv 70.výročia Bot.záhr. UPJŠ v Košiciach

Pri príležitosti osláv 70.výročia Botanickej záhrady v Košiciach, sme sa 17.júna zúčastnili na inaugurácii známky magnólie veľkokvetej. Foto a videogalériu s informáciami z tlačovej besedy si môžete pozrieť v dnešnom príspevku.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
Foto z krstu poštovej známky, ďalšie zaujmavé momenty si môžete pozrieť na videách
Foto z krstu poštovej známky, ďalšie zaujmavé momenty si môžete pozrieť na videách (zdroj: Foto: Lórant Kulík)

Inaugurácia poštovej známky magnólie veľkokvetej sa uskutočnila 17.6.2020 v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Podujatie spojené s tlačovou konferenciou bolo viac než úspešné. Na akcii sa zúčastnili milovníci poštových známok a zástupcovia médií. Prítomný bol aj autor výtvarného návrhu poštovej známky a FDC akademický maliar Doc. Igor Benca, dekan Fakulty výtvarných umení a Akadémii umení v Banskej Bystrici. Prítomní boli aj ďalší, ktorí spolupracovali pri tvorbe a distribúcii poštovej známky. Cenina s oficiálnym názvom Ochrana prírody: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – magnólia veľkokvetá je aspoň taká atraktívna, ako samotná rastlina.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Úvodné privítanie

V úvodnom príhovore organizátori predstavili prítomných hostí. Na podujatí sa zúčastnil Mgr. Martin Vančo, PhD., vedúci Odboru POFIS, Slovenská pošta a. s.,Prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD, riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, akademický maliar Doc. Igor Benca, dekan Fakulty výtvarných umení a Akadémii umení v Banskej Bystrici a Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,rektor UPJŠ v Košiciach a ďalší.

Na inaugurácii poštovej zámky sa zúčastnil aj predseda KF 54-01 v Košiciach Ing.Miroslav Gerec s manželkou (na snímke). Klub filatelistov KF 54-01 zastupoval aj tajomník pobočky Ing. Ján Marenčík (na snímke) a ďalší. Členovia výboru spolu s predsedom KF 54-01 majú radosť, že v Košiciach vyšla pomerne v krátkom časovom období, už druhá poštová cenina. Krsty známok v Košiciach patria medzi ojedinelé akcie, ale o to sú vzácnejšie.

Skryť Vypnúť reklamu

Poštová priehriadka

Pri vchode bola k dispozícii poštová priehradka. Milovníci poštových známok si mohli zakúpiť hárčeky, obálky FDC, pohľadnice a iné filatelistické kuriozity. Najväčšou atrakciou bola jubilejná poštová pečiatka a nová známka. Ako stáli zanietení filatelisti, v rade na jubilejné pečiatky a na hárčeky, si môžete pozrieť na nasledujúcom videu.

Video: Lórant Kulík

Príhovor riaditeľa Botanickej záhrady

Po 2.svetovej vojne založili Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Pri tejto príležitosti zriadili v roku 1950 najväčšiu Botanickú záhradu na Slovensku, ktorá sa rozprestiera na ploche 30 ha. V súčastnosti je Botanická záhrada vedecko-pedagogickým pracoviskom univerzity. Históriu Botanickej záhrady UPJŠ, spolu s ďalšími informáciami, nájdete v obálke FDC, ktorú profesionálne spracoval riaditeľ Prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD.

Skryť Vypnúť reklamu

V ďalšej časti sa k prítomným prihovoril riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Mártonfi,PhD. Časť príhovoru v ktorej pán riaditeľ v krátkosti zhrnul zaujímavú históriu Botanickej záhrady, ktorá okrem verejnosti slúži aj študentom UPJŠ. Časť príhovoru pána profesora, si môžete pozrieť na nasledujúcom videu.

Video: Lórant Kulík

Zaujímavosti zo zákulisia

Ďalšia časť tlačovej besedy sa venovala poštovej známke, ktorú vydali pri príležitosti osláv 70.výročia Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Zástupca pošty Mgr. Martin Vančo, PhD.,vedúci Odboru POFIS, Slovenská pošta a. s. prítomným prezradil zaujímavosti zo zákulisia vzniku novej poštovej známky. Časť príhovoru sme zaznamenali a zachytili na nasledujúcom videu.

Skryť Vypnúť reklamu

Video: Lórant Kulík

Príhovor akad.maliara Doc. Igora Benca, dekana Fakulty výtvarných umení a Akadémii umení v Banskej Bystrici.

V ďalšej časti o námete a vzniku poštovej známky, prítomných informoval autor výtvarného návrhu, akademický maliar Doc.Igor Benca, “Slovenská pošta ma požiadala, aby som pripravil výtvarný návrh poštovej známky na tému magnólia veľkokvetá. Vďaka tejto výzve som sa dostal po dlhých rokoch do Košíc. Pred 40 rokmi som sa zúčastnil na prijímacích pohovoroch na medicínu odbor stomatológia. Pre výtvarníka je téma prírody vždy zaujímavá, lebo je vďačná a atraktívna aj pre zberateľov. Magnóliu veľkokvetú som sa snažil zobraziť najlepšie, ako som vedel. Od pána profesora Mártonfiho som sa dozvedel, že je to najsevernejšie rastúci strom. Ďalším motívom je Botanická záhrada. Úžasný a nádherný skleník, ktorý je v rámci Slovenska jedinečný, som sa snažil vyobraziť čo najlepšie,“ uviedol Doc. Igor Benca, akademický maliar a dekan Fakulty výtvarných umení a Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Akademický maliar Doc. Igor Benca
Akademický maliar Doc. Igor Benca (zdroj: Foto: Lórant Kulík)

Výtvarný návrh poštovej známky a FDC vyhotovil akademický maliar Doc. Igor Benca. Rytecké práce zhotovil akademický maliar Rudolf Cigánik. Poštové známky-hárčeky (na snímke), vydala Slovenská pošta v náklade 50-tisíc kusov, spôsob tlače oceľotlač v kombinácii s ofsetom spôsob tlače WAITE.

Hárček - Magnólia veľkokvetá
Hárček - Magnólia veľkokvetá (zdroj: Foto: Lórant Kulík)

Príhovor rektora UPJŠ v Košiciach

Rektor UPJŠ v Košiciach Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc, (na snímke) privítal prítomných na pôde UPJŠ. V krátkosti porozprával, príbehy vzniku poštovej známky magnólie veľkokvetej.“ Dovoľte, aby som vás privítal v Botanickej záhrade, ktorá patrí k najkrajším kútom UPJŠ. Sme v závere prípravných prác rekonštrukcie exteriéru. Snažíme sa, aby sa Botanická záhrada stala pýchou mesta a Košického samosprávneho kraja. Chcem sa poďakovať verejnosti a ďalším významným objektom, ktorí vnímajú Botanickú záhradu ako významný objekt. Som hrdý na to, že Slovenská pošta, prijala a realizovala návrh poštovej známky, na tému Botanickej záhrady UPJŠ a magnólie veľkokvetej“ ,uviedol Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,rektor UPJŠ v Košiciach

Krst poštovej známky

Najdôležitejším bodom programu bol krst poštovej známky (na videu), čo bol záver oficiálnej časti. Organizátori prítomných pozvali na prehliadku výstavy (na snímkach), ktorú pripravili pri príležitosti 70.výročia osláv Botanickej záhrady UPJŠ. Krst poštovej známky a oficiálne ukončenie tlačovej besedy si môžete pozrieť na nasledujúcom videu.

Video: Lórant Kulík

Výstava a autogramiáda

Po ukončení oficiálnej časti tlačovej konferencie si mohli prítomní pozrieť výstavu k 70.výročiu Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach (na snímkach). Autor poštovej známky akademický maliar Doc.Igor Benca, pozval prítomných na autogramiádu. Filatelisti sa autogramiáde potešili, čo sme zaznamenali v nasledujúcom krátkom videu.

Video: Lórant Kulík

Zahrala gitarová skupina Mira Šályho

Vstup do Botanickej záhrady bol možný podľa aktuálne platných hygienických predpisov (na snímke). Organizátori tlačovej konferencie urobili všetko preto, aby sa hostia cítili dobre. Prítomným hrala hudba. Na záver organizátori pozvali zúčastnených na pohár vína a na občerstvenie (na snímke). Počas celého podujatia hrala gitarová skupina Mira Šályho. Ďakujeme šikovným muzikantom, že pre milovníkom poštových známok a pre všetkých prítomných vytvorili príjemnú atmosféru. Skupinu Mira Šályho v plnom nasadení, si môžete pozrieť v nasledujúcom video-príspevku.

Video: Lórant Kulík

Ak ste si nemali možnosť pozrieť videa, tak vám ponúkame fotogalériu z podujatia.

 Fotogaléria:

1.O poštovú prehriadku je vždy veľký záujem
1.O poštovú prehriadku je vždy veľký záujem (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
Akademický maliar Doc. Igor Benca prvý zľava. Predeseda KF 54-01 Ing.Miroslav Gerec  na snímke druhý zľava.
Akademický maliar Doc. Igor Benca prvý zľava. Predeseda KF 54-01 Ing.Miroslav Gerec na snímke druhý zľava.  
2.Záujem bol veľký
2.Záujem bol veľký (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
3.Akademický maliar Doc.Igor Benca na snímke vpravo
3.Akademický maliar Doc.Igor Benca na snímke vpravo (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
4.
4. (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
5.
5. (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
6.Pečiatka
6.Pečiatka (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
7.
7. (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
8.Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,rektor UPJŠ v Košiciach (na snímke vľavo)
8.Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,rektor UPJŠ v Košiciach (na snímke vľavo) (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
9.Tlačová beseda sa konala v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach
9.Tlačová beseda sa konala v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
10.Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,rektor UPJŠ v Košiciach ( na snímke druhý zľava)
10.Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,rektor UPJŠ v Košiciach ( na snímke druhý zľava) (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
11.Riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD, (na snímke vpravo)
11.Riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD, (na snímke vpravo) (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
12.Na akciách KF 54-01 v Košiciach je vždy dobrá účasť
12.Na akciách KF 54-01 v Košiciach je vždy dobrá účasť (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
13.akademický maliar Doc. Igor Benca, dekan Fakulty výtvarných umení a Akadémii umení v Banskej Bystrici
13.akademický maliar Doc. Igor Benca, dekan Fakulty výtvarných umení a Akadémii umení v Banskej Bystrici  (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
14.
14. (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
15.Autogramiáda
15.Autogramiáda 
16.Obálka FDC
16.Obálka FDC (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
17.Analógová pohľadnica
17.Analógová pohľadnica (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
18.Kvet magnólie veľkokvetej, ktorý sa stal námetom výtvarného návrhu poštovej známky.Unikátny strom rastie v areáli Botanickej záhrady v Košiciach.
18.Kvet magnólie veľkokvetej, ktorý sa stal námetom výtvarného návrhu poštovej známky.Unikátny strom rastie v areáli Botanickej záhrady v Košiciach. (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
19.Výstava k 70.výročiu Botanickej záhrady
19.Výstava k 70.výročiu Botanickej záhrady (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
20.Staré diapozitívy
20.Staré diapozitívy (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
21.Predseda  KF 54-01 Ing.Miroslav Gerec s manželkou
21.Predseda KF 54-01 Ing.Miroslav Gerec s manželkou (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
22.Výstava k 70.výročiu Botanickej záhrady
22.Výstava k 70.výročiu Botanickej záhrady (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
23.Poštová priehradka bola najpopulárnejšia
23.Poštová priehradka bola najpopulárnejšia (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
24.Hudobná skupina Mira Šályho
24.Hudobná skupina Mira Šályho (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
25.Občerstvenie
25.Občerstvenie (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
26.Tajomník KF 54-01 Ing.Ján Marenčík, (na snímke vpravo)
26.Tajomník KF 54-01 Ing.Ján Marenčík, (na snímke vpravo)  (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
27.Pozvánka
27.Pozvánka (zdroj: Foto: Lórant Kulík)
Lórant Kulík

Lórant Kulík

Bloger 
  • Počet článkov:  222
  •  | 
  • Páči sa:  424x

Po úspešnom absolvovaní Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach som začal v roku 1997 spolupracovať s denníkom Korzo. Od roku 1998 do mája 2018 som aktívne prispieval z publicistickými článkami a reportážnymi fotografiami do rubrík História, Hobby a Varenie, ktoré pravidelne uverejňoval denník Korzár a Košický večer. Moje príspevky na tému Varenie vychádzali v roku 2006 aj v denníku Nový Čas.V regionálnych denníkoch som sa v publicistických príspevkoch venoval numizmatike, filatelii a ďalším záľubám, ktoré som ilustroval vlastnými fotografiami. Rubrika Hobby v týchto printových médiách už od júna 2018 nevychádza. Tento blog je voľným pokračovaním na uvedené témy. Je určený nielen pre zberateľov, ale pre každého kto voľný čas trávi aktívne, má rád históriu, umenie a rád varí.Trojročné štúdium Dejín umenia na UTV Technickej univerzity v Košiciach som úspešne ukončil v roku 2020 a v roku 2021 Žurnalistické praktikum na akademickej pôde UTV UNIZA v Žiline. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu