Foto z výstavy: Stop násiliu-Nešepkaj povedz to nahlas

Písmo: A- | A+

Kvôli koronavírusu k viac menej neprístupným výstavám patrila koncom septembra expozícia na tému Nešepkaj, povedz to nahlas. Viac info a foto k výstave vo VKJB v Košiciach na Hviezdoslavovej 3 nájdete v príspevku.

Text a foto: Lórant Kulík

  Výstava bola pôvodne putovná

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, usporiadala koncom septembra v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 3 v Košiciach výstavu na tému „Nešepkaj, povedz to nahlas“. Projekt realizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, spolu s ďalšími spoluorganizátormi. Hlavným zámerom bola ochrana detí pred násilím. Výstava má upozorniť a zvýšiť povedomie o tomto spoločenskom probléme. Ide o tému, ktorá je stále aktuálna, aj v období šíriacej sa pandémie koronavírusu COVID 19. Výstava mala byť putovná, ale zrejme súčasná nepriaznivá pandemická situácia to neumožnila. V Košiciach bola výstava dostupná iba niekoľko dní od 24.9.2020 do 5.10.2020.

 Diela odrážajú myšlienky mladej generácie

Cieľom organizátorov je upozorniť na násilie páchaného na deťoch, ktoré môže mať rôzne formy. Exponáty upozorňujú, že k násiliu na deťoch môže dôjsť na ihriskách, v škole, v parkoch a všade inde. Vystavené diela odrážajú myšlienkové pochody mladej generácie.Treba zdôrazniť, že v období šíriacej sa pandémie koronavírusu COVID 19 je táto téma stále aktuálna. Hlavným motívom projektu je, aby sa ľudia nebáli povedať, ak vidia krivdu páchanú na deťoch, aby sa nebáli požiadať o pomoc. Viac menej prezenčne nedostupnú výstavu vo VKJB v Košiciach, si môžete pozrieť v krátkej fotogalérii.

 Fotogaléria:

0.
0. 
Obrázok blogu
2.
2. 
3.
3. 
4.
4. 
5.
5. 
6.
6. 
7.
7. 
8.
8. 
Skryť Zatvoriť reklamu