Koronavírus: Ako sa prihlásiť na očkovanie

Písmo: A- | A+

Tí ktorí spĺňajú podmienky sa môžu prostredníctvom internetu prihlásiť na očkovanie na koronavírus COVID 19. V dnešnom príspevku Vám poradíme, ako sa zaregistrovať na očkovanie prostredníctvom internetu.

Text a ilustračné foto: Lórant Kulík

Najnovšiu verziu prihlášky na očkovanie sa Vám zobrazí ak kliknete  TU.

Stránku pre registráciu nájdete vo vyhľadávači nájdete na webe Národného centra zdravotníckych informácií prostredníctvom nasledujúceho linku:

https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia

1. Registrácia na očkovanie

Ak sa Vám podarilo stránku úspešne načítať, tak si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností (na snímke). Ak sa chcete prihlásiť, tak je potrebné kliknúť na registráciu pre očkovanie. Predtým si môžete pozrieť dostupnosť jednotlivých očkovacích miest, ktoré sú podrobne popísané v bode 5. Keď už máte termín na očkovanie a z nejakých dôvodov sa nemôžete zúčastniť, tak zmenu registrácie na očkovanie môžete požiadať v tomto úvodnom menu.

1.
1. 

2. Očkovanie je momentálne dostupné pre vekové kategórie (40+ až 85+)

Ak patríte do niektorej zo špeciálnych skupín obyvateľov (Pfizer/BionNTech, Moderna, AstraZeneca), tak na očkovaní sa môžete zúčastniť. Viac info v bode 3.

Požiadať o očkovanie môžu všetci, ktorí patria do nižšie uvedených skupín. Ak nie ste v jednej z otvorených skupín, registrácia Vám bude sprístupnená neskôr.
Nemusíte sa ponáhľať, o pridelení termínu na očkovanie už nerozhoduje čas Vašej registrácie. Termíny budú prideľované podľa veku.

Vekové kategóriu je potrebné zvoliť na prihlasovacom formulári.

 Vyberte vekovú kategóriu

 Osoba s vekom najmenej 85 rokov (Pfizer/BionNTech, Moderna)

 Osoba s vekom od 70 do 84 rokov (Pfizer/BionNTech, Moderna)

 Osoba s vekom od 60 do 69 rokov (AstraZeneca)

 Osoba s vekom najmenej 55 rokov (AstraZeneca)

 Osoba s vekom najmenej 50 rokov (AstraZeneca)

 Osoba s vekom najmenej 45 rokov (AstraZeneca)

 Osoba s vekom najmenej 40 rokov (AstraZeneca)

3. Na očkovaní sa môžu zúčastniť občania zo špeciálnych skupín obyvateľov

(Pfizer/BionNTech, Moderna, AstraZeneca).

Zoznam:

Ak patríte do niektorej zo špeciálnych skupín obyvateľov v zozname nižšie, ktorých priorita nie je určená vekom. Som si vedomý, že plne zodpovedám sa správnosť tejto informácie vrátane jej právnych následkov a budem ju vedieť hodnoverne preukázať na vakcinačnom mieste (napríklad potvrdením o zamestnaní, pracovnou zmluvou či služobným preukazom). Termín na očkovanie bude pridelený žiadateľovi až po overení.

 • zdravotnícky pracovník,

 • študent zdravotníckeho lekárskeho alebo nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,

 • zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb,

 • terénny sociálny pracovník,

 • zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,

 • zamestnanec nemocnice, záchrannej zdravotnej služby alebo dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,

 • osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,

 • zamestnanec mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou,

 • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova,

 • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby,

 • príslušník Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčleneným na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení,

 • príslušník Policajného zboru alebo príslušníkom Hasičského a záchranného zboru vyčleneným pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení.

4. Povinné údaje je potrebné zadať do formulára

V ďalšom kroku je potrebné vyplniť povinné údaje. Na záver je potrebné zadať číslo z obrázku a pokračovať. Číslo 1812 na snímke je len ilustračné. Pri prihlasovaní je potrebné zadať číslo, ktoré sa objaví na prihlasovacom formulári.

2.
2. 
3.
3. 
4.
4. 

5. Zoznam voľných očkovacích miest podľa krajov a výber očkovacieho centra

Pred prihlásením si môžete pozrieť zoznam dostupných očkovacích miest podľa krajov. Počty voľných dostupných termínov pre jednotlivé očkovacie centrá spolu s dátumom sú vyznačené zelenou farbou (na snímke). Dni označené s červenou farbou bez čísla znamenajú, že tieto termíny sú už obsadené. Fotografie sú opäť len ilustračné. Aktuálne údaje sa Vám zobrazia na telefóne alebo počítači.

Ak nie sú voľné termíny na očkovanie, tak sa v menu zoznam očkovacích miest sa nezobrazí.

5.
5. 
6.
6. 

Po úspešnej registrácii dostanete na e-mail a telefón potvrdenie o úspešnom prihlásení na očkovanie. V ďalšom je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré dostanete z očkovacieho centra prostredníctvom e-mailu a SMS správy. Ak sa z nejakých dôvodov nemôžete na očkovaní zúčastniť, tak môžete požiadať o zmenu registrácie očkovania. Viac informácií v bode 1.

 Je dôležité aby sa na očkovaní zúčastnilo čo najviac ľudí

S očkovaním chránite seba, svoju rodinu a svoje okolie. Postupne bude očkovanie dostupné aj pre mladšie vekové kategórie. Ak ste sa v uvedených vekových fázach nenašli, tak nezúfajte. Ďalšie informácie o termínoch a očkovaní mladších vekových kategórií nájdete na stránkach: https://korona.gov.sk/vakcinacia/

Ak sa Vám nepodarilo zaregistrovať na niektorý z voľných termínov, tak pre viac informácii kontaktujte Call centrum 0800 174 174 alebo 02 3235 3030.

Zdroj:

https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia

https://korona.gov.sk/vakcinacia/

Skryť Zatvoriť reklamu