Na koho a na čo myslia "STEJKHOLDERI" v tankoch pri obliehaní Patrónky?

Písmo: A- | A+

V manažmente stále vznikajú nové pojmy. Taký STEJKHOLDER (ang. stakeholder)  v slovenskom uchu znie ako TEN KTO HOLDUJE STEJKOM- napadlo ma po vypočutí obhajcov na konferencii  k projektu Novej nemocnice na Patrónke

Už od začiatku bol projekt len v najužšom kruhu medzi ministerskými a zrejme budúcimi akcionármi. Utajovaný pred tými, ktorých sa to týka verejnosti – platiteľov povinného zdravotného poistenia a lekárov. Ale ignorovaní boli BSK, ktorí konferenciu zorganizovali aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Taká je medializácia celého prípadu od vzniku rôznych káuz (ako CT a (ďalšie), ktoré tomuto megaprojektu predchádzali a dokonale zastreli nekompetentnosť a neźodpovednosť v systéme financovania zdravotnej starostlivosti. Navyše, pripomína to osvedčenú vojenskú taktiku- najprv sa strieľa do obetí - lekárov, a medzi nimi sa potom hľadajú vinníci.

Je jasné, kto to všetko vyvolal a kto to zaplatíVeď sa za tých 20 rokov do ničoho neinvestovalo - potom ministerstvo zrejme netvorí Investičný fond!!! Kam idú peniaze po úhrade služieb zdravotnej starostlivosti? Poskytovateľom, zdravotníckym zariadeniam a zdravotníckemu personálu určite nie. Teda to, čo zostane z výberu poistného ide len do ziskov zdravotných poisťovní. Je isté, či pôjde o skvalitnenie zdravotnej starostlivosti na Slovensku, využitie najmodernejších medicínskych postupov, napojenie na vedecké kapacity v zdravotníctve? Alebo ide najmä o úhradu preferencií realitno-stavebných spoločností?

Ale je projekt udržateľný?

Už len podľa veľkosti parkovacích miest - môže to byť maximálne regionálna nemocnica. Ale možno ani to nebude stačiť!!! Na konferencii boli aj projektanti, hlavná architektka, územní plánovači. Samozrejme mladučké publikum (zrejme študenti) sa usmievalo nad horlivým vystúpením projektantky, ktorá hovorila o chýbajúcom pavilónovom vnútornom usporiadaní, interoperabilte medzi oddeleniami a pod. No ak to tam nie je, sú oprávnené pochybnosti, či taká nemocnica môže vôbec fungovať aj na regionálnej úrovni! Budú to ochotní platiť poistenci z celého Slovenska? 

Padli tam aj ďalšie dva zámery odborníkov na zdravotnícke projekty ako rekonštrukcia Kramárov alebo dokončenie rozostavanej nemocnice na Rázsochách. Na základe akého prieskumu sa tvrdí – „Rázsochy jedine zbúrať (napr. tu). Tvrdia to odborníci na stavby, alebo sa to opiera o nejaký prieskum trhu? Alebo je to o tom, čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo? Nie je to trochu tendenčné? Žiadna hrubá stavba nie je vzhľadná, ale stačí povedať FUJ?!!!

Nemalo by to byť v prvom rade zaistení rozsahu zdravotnej starostlivosti a až v druhom rade aké budú výdavky na stavbu? 

Ak sa jedná o projekt pre celé Slovensko, nemala by sa zaistiť súťaž, ktoré preverí skutočných dodávateľov, ktorí vedia čo je to infraštruktúra, interoperabilita v zdravotníctve. Ktorí rozoznajú náklady na stavbu odôvodnené od rozsahu zdravotnej starostlivosti a nevyhnutných výkonov? Ak to tak nie je, potom to nie je ani v súlade so štandardami overovania informácií a odporúčaní v kontexte manažmentu „Think Tank ani Stejkholder“ ale skôr v kontexte filmu „Štyria tankisti a pes“. Tí, ktorí sa prezentovali používaním týchto pojmov nieže ignorujú, ale priamo negujú zmysel manažmentu.

Lebo stakeholder znamená sprostredkovateľ vzťahu medzi osobami a inštitúciami, ktoré majú s organizáciou (v zdravotníctve) čokoľvek do činenia, teda dodávateľov, odberateľov, zamestnancov, vrcholový management, akcionára, rôzne združenia, štát, predstaviteľa regiónu. Je to prepojenie manažmentu, marketingu a etiky.

Celá súťaž je neprehľadná 

najmä pre cieľové skupiny teda pre tých, ktorí platia a pre tých ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť. Avšak ak ku projektu nemocnice v režime utajenia s prioritou stavebná investícia neboli prizvaní ani odborníci na územné plánovanie ani regionálny odbor zdravotníctva VUC. Tak evidentne ide o porušenie Zákona 416/ 2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v oblasti zdravotníctva. A preto by mala byť súťaž okamžite zrušená a rozpracovaná nová, ktorá by nebrala príležitosti tým, ktorých sa to najviac týka - odborníkom na zdravotnícke projekty a územné plánovanie, zdravotníckemu personálu a poskytovateľom ZS. Nehovoriac o tom, že tam priamo v projekte je viacero indícií o porušovaní a priamom ohrozovaní ústavných a pracovnoprávnych zákonov. A toto nemá nič spoločné s princípmi manažmentu, so slušným správaním ani s etikou.

Skryť Zatvoriť reklamu