Bulvárna kvalita reality alebo reálna kvalita bulváru?

Písmo: A- | A+

Vážený pán poslanec Buocik! (otvorený list) Ak dovolíte, zverejňujem Vašu reakciu na môj článok v blogu Sme „ Infraštruktúra ZUŠ a core biznis ružinovského geta". Uvádzam presnú citáciu:

 

„už neviem, či sa mám smiať alebo plakať. Najskôr som problémom pre fungovanie MŠ a teraz aj pre fungovanie ZUŠ. Vami v blogu uvádzané tvrdenia sú totálne mimo realitu. Vy pán Kurth dobre viete, že pozemky, ktorých som 20 % spoluvlastníkom nemajú so situáciou okolo ZUŠ a MŠ nič spoločné. Je mi ľúto, ak vo svojom zápale pre záchranu budovy ZUŠ zrážate úroveň debaty na bulvárnu úroveň. Na našom ostatnom sedení sme viedli veľmi otvorenú debatu aj o tom kde existuje priestor a možnosť ako pre fungovanie ZUŠ vytvoriť adekvátne podmienky. Ak ste si z tej debaty zapamätali iba to, čo tvrdíte v blogu, je mi to ľúto, lebo nehľadáte riešenia pre deti a učiteľov angažovaných v ZUŠ, ale obmedzujete sa na osobné útoky, ktoré kvalite výuky v ZUŠ nepomôžu. Naozaj nevidím dôvod, prečo by som sa členstva v ZUŠ mal vzdávať. Ako ružinovský poslanec som hlasoval za dotáciu 250.000,- EUR pre iné riešenie ako je ZŠ Borodáčova a aj za 60.000,- EUR pre adaptáciu ZŠ Borodáčova pre potreby ZUŠ. Pokiaľ členom rady školy budem, budem sa snažiť s chladnou hlavou presadzovať čo najlepšie riešenie pre skvalitnenie podmienok v akých sa žiaci ZUŠ učia".

Jednoducho čo slovo to perla a tak neviem, na čo mám skôr reagovať.  Teda začnem mojou obhajobou. Vedome som si vybral pre môj blog seriózne médium a podpora čitateľov môjho blogu mi dáva v mojich názoroch za pravdu. Ak hovoríte o tom, že som mimo reality,  ktorú realitu máte na mysli? Ak som podľa vás mimo vašej reality, tak je to pochopiteľné. Ja v Rade školy totiž obhajujem 1200 rodičov, žiakov, učiteľov a teda záujmy školy. Že Vaša realita sa odlišuje od reality našej školy, o tom už teraz niet sporu.

Osobný útok na Vás? To v žiadnom  prípade - na Váš odpočet máme právo ako občania od poslanca. Vnímal som Vás aj ako člena Rady školy ZUŠ Exnárova a preto aj v mene všetkých rodičov ZUŠ Exnárova za vašu oblasť - priestory, ktorú ste vedome alebo nevedome ovplyvňovali.

Či máte plakať alebo smiať sa, to si zodpovedzte sám pred svojim svedomím (zrkadlo v tomto pripade môže pomôcť). Najmä ako si zodpoviete ako poslanec MČ Ružinov, delegovaný v rade ZUŠ, kde ste boli prospešný a do akých rizík ste nakoniec doviedli ZUŠ Exnárova, jej rodičov a deti.

Vážim si, že ste sa ozvali a preto pre Vás na exaktnej úrovni urobím výkaz podmienenej relevantnej hodnoty, alebo vo Vašej reči  core biznis cash flow. V predchádzajúcom článku som použil vybrané  čísla. Nesnažili ste sa ich vyvrátiť, teda pomôžem Vám ich opäť interpretovať. Ako ste uviedli, časť z 20% podielu pozemkov pod ZUŠ  je vo Vašom vlastníctve. Ak Vám ide naozaj o deti v MŠ, zverte tento podiel Materskej škole. Urobte to  a bude pokoj. Ak to vložíte do Materskej školy - Váš kredit poslanca sa zvýši.

Ďalšie zvýšenie ste zaznamenali na strane materskej školy, tým že ste sa pričinili o odzverenie budovy v jej prospech. Zníženie kreditu zaznamenávame na strane ZUŠ Exnárová, lebo sme prišli o možnosť rekonštrukcie pre potreby vzdelávania detí z vlastných zdrojov. Z pohľadu MČ Ružinov je to strata mínus 250 tis. EUR, lebo toľko je hodnota, ktorú ste vraj vybavili na rekonštrukciu budov na Uránovej.

Rád by som získal tých 250 tis. EUR na stranu ZUŠ, len neviem na základe akého právne záväzného úkonu to vieme urobiť.  Ako právnik, ktorý sa vyzná v realite a člen rady školy ZUŠ nám viete poradiť?

Chcel som k Vašim zásluhám aspoň čosi pridať a tak som hľadal čo vložila MČ Ružinov do školy pre Ružinovské deti. Za celé roky na výchovnovzdelávací proces za MČ Ružinov  to bolo NULA.

Aké sú Vaše najlepšie riešenia a ktorú KVA-LITU máte na mysli reálne? Kvalitu majú na starosti učitelia a vzhľadom k podmienkam , ktoré sú katastrofálne ju hodnotím ako skvelú. Vašou nezastupiteľnou úlohou v kvalite ZUŠ ako člena rady bolo starať sa o adekvátne priestory.

Realitu školy, učiteľov aj rodičov ZUŠ, ste mali trpezlivo vypočuť a keď Vám bolo povedané stanovisko učiteľov nepovažujeme riešenie Borodáčová za adekvátne nestačí to? Naštudovali ste  normy a štandardy na individuálnu výučbu, aby ste obhajovali naše záujmy v zmysle štatútu a dali adekvátny návrh? Dali ste urobiť dispozičný plán miestností podľa potrieb  jednotlivých odborov? To bolo jediné, čo ste mali zabezpečiť!!! Miesto toho ste  dovolili, aby sa vyjadroval hocikto o tom, že učiteľom ZUŠ stačí  miestnosť 2x2 m. Potrebovali ste  argument, že ak by sa v takej miestnosti  vyučovalo na trubke tak Vám hlava odletí... A, že deti majú mať koncertnú miestnosť to stále nechápete?

Že s tým nemáte nič spoločné?  Žijete snáď totálne v inej realite? To asi áno! Váš výrok na rade školy adresovaný so sebaistým smiechom  nám učiteľom a rodičom „Uvedomte si prehrali ste" nás presvedčil o Vašej arogancii, a nie o chladnej hlave. Vám viacej záleží na občiansko podnikateľskej realite ako verejnoprávnej. Mimoriadne úspešný a výkonný ste bol pri uzavretí odzverenia budovy ZUŠ Exnárova. Bravo!!! Tu ste dosiahli pozoruhodný výkon - z hľadiska Vašich manažerskych ambícií ste za 4 roky poslaneckého mandátu uzavreli svoj osobný core biznis cyklus.

Čo ste s tým mali spoločné? Žiadny konflikt záujmov ešte stále nevidíte? Majetky zverené ZUŠ-ke Vám totiž nedávali žiadnu perspektívu osobného zužitkovania spoluvlastníctva pozemku. Realita je taká, že životný cyklus materských skôl je kratší ( najviac 2 - 3 roky, kým  pre ZUŠ- ky  9 a viac rokov). Navyše  prevod majetku vo verejnej správe do súkromného je potvrdený majetkovo - právnou  praxou . Z bývalých materských škôlok v Ružinove sa stali oázy relaxu, čajíčkov,  potom posilovne pre vyhranenú klientelu podobnú v nákupných centrách. Najnovšie už aj krčmičiek aj omamných vôní , teda so štandardom veľmi blízkym  getu. Ozaj pozoruhodné, čo ste všetko obetovali pre svoju záľubu v realitách.

A čo ste vytvorili pre ZUŠ Exnárová?  Za 4 roky ste neurobili nič ani nič ste nepripravili. Nehľadali ste a ani ste nenašli východiská zo stavu, do ktorého ste nás doviedli. Podľa mňa ste zlyhal ako človek a aj ako poslanec. Preto prenechajte miesto tomu, kto má v Ružinove záujem vyriešiť priestorovu  krízu v našej škole.

Teraz dovoľte priateľskú radu pre Vás, nakoľko si nemyslím, že poslancom budete večne. Ak to neurobíte zaznamenáte veľkú stratu kreditu. Vašich spoluvlastníckych 20 % Vám narobí starostí, ktoré Vám ozaj neželám ani nezávidím.  Ale o tom možno neskôr, ak vezmete naše rady vážne a vložíte do školy to čo ste sľúbili tak, aby ste si polepšili. Zadarmo Vám urobím nový účet. Ale len ako poslancovi. Ku škole, deťom učiteľom a rodičom Ružinova  nemáte žiadny osobný vzťah a nerozumiete potrebám školy.

 

Skryť Zatvoriť reklamu