TEST VZNIKU NÁROKU v priebehu obdobia - Prvá pomoc od štátu - SZČO - OPATRENIE č. 2

Písmo: A- | A+

Živnostníci, ktorým poklesli tržby z dôvodu mimoriadnej situácie majú stále možnosť žiadať o príspevok od štátu z Prvej pomoci. Vzťahuje sa na nich opatrenie č. 2. Stále môžu žiadať o príspevok za mesiac marec 2021.

Ponúkam jednoduchý test, ako zistíte, či máte nárok na príspevok aj vy.

Ak odpoviete na všetky tieto otázky ÁNO, spĺňate základné kritériá.

1. Poklesli Vám tržby kvôli vyhlásenej mimoriadnej situácií pre COVID19?

□ ÁNO □ NIE

2. Máte zriadenú živnosť/ samostatne zárobkovú činnosť najneskôr k 01.02.2021?

□ ÁNO □ NIE

3. Nemáte pozastavenú alebo zrušenú živnosť.

□ ÁNO, súhlasí □ NIE, mám

4. Ste nemocensky poistený, platíte sociálne poistenie alebo čerpáte odvodové prázdniny? (odovodvé prázdniny máte ak vaše podnikanie začalo v roku 2020)

 □ ÁNO □ NIE

5. Máte splnené nasledujúce povinnosti?
 

A.) Máte splnené povinnosti podľa zákona o dani z príjmov (podané daňové priznania, rok 2020 môže byť s odkladom, uhradené daňové povinnosti)?

□ ÁNO □ NIE

B.) Máte uhradené všetky splatné preddavky na zdravotné a sociálne poistenie?

□ ÁNO □ NIE

C.) Neporušili ste zákaz nelegálneho zamestnávania 2 roky pred podaním žiadosti?

□ ÁNO, neporušil □ NIE, porušil

D.) Nie ste v konkurze, likvidácii, nemáte splátkový kalendár podľa osôb. predpisu, nie ste v nútenej správe?

□ ÁNO, nie som □ NIE, som

 E.) Nemáte dlhy voči zamestnancom z pracovného pomeru?

□ ÁNO, nemám □ NIE, mám

F.) Nemáte trest zákazu prijímať dotácie?

□ ÁNO, nemám □ NIE mám

G.) Nie je voči Vám nárokované vrátenie pomoci z rozhodnutia Komisie?

□ ÁNO, nie je □ NIE, je

Nasleduje porovnanie tržby. Máte viaceré možnosti, ako tržbu porovnať v závislosti od dátumu zriadenia živnosti. Budeme porovnávať tržby za mesiac MAREC 2021.

Živnosť bola zriadená počas celého roka 2019 a stále trvá – máte 4 možnosti porovnania tržby:

 1. Porovnáva sa MAREC 2021 s MARCOM 2019,

 2. Porovnáva sa MAREC 2021 s MARCOM 2020,

 3. Porovnáva sa MAREC 2021 s priemernou tržbou roka 2019,

 4. Porovnáva sa MAREC 2021 s priemernou tržbou roka 2020.

Živnosť bola zriadená len časť roka 2019 a stále trvá – máte 5 možností porovnania tržby::

 1. Porovnáva sa MAREC 2021 s MARCOM 2019 (ak bola zriadená už v marci 2019),

 2. Porovnáva sa MAREC 2021 s MARCOM 2020,

 3. Porovnáva sa MAREC 2021 s priemernou tržbou roka 2020,

 4. Porovnáva sa MAREC 2021 s tržbou za február 2020

 5. Porovnáva sa MAREC 2021 s tržbou za september 2020.

Živnosť bola zriadená celý rok 2020 a stále trvá – máte 4 možnosti porovnania tržby:

 1. Porovnáva sa MAREC 2021 s MARCOM 2020,

 2. Porovnáva sa MAREC 2021 s priemernou tržbou roka 2020,

 3. Porovnáva sa MAREC 2021 s tržbou za február 2020 (ak bola živnosť zriadená najneskôr k 01.02.2020),

 4. Porovnáva sa MAREC 2021 s tržbou za september 2020 (ak bola živnosť zriadená najneskôr k 02.09.2020).

Živnosť bola zriadená len časť roka 2020 a stále trvá – máte 3 možnosti porovnania tržby:

 1. Porovnáva sa MAREC 2021 s MARCOM 2020 (ak už bola zriadená v marci 2020),

 2. Porovnáva sa MAREC 2021 s tržbou za február 2020 (ak bola živnosť zriadená najneskôr k 01.02.2020),

 3. Porovnáva sa MAREC 2021 s tržbou za september 2020 (ak bola živnosť zriadená najneskôr k 02.09.2020).

Živnosť bola zriadená po 02.09.2020 a najneskôr k 01.02.2021 - máte 1 možnosť porovnania tržby:

 1. Porovnáva sa MAREC 2021 s tržbou za 12/2020 alebo 01/2021 alebo 02/2021.

Metódu porovnania si môže živnostník vybrať podľa výhodnosti a každý mesiac to môže byť iný spôsob porovnania.

Verím, že článok pomohol :)

Skryť Zatvoriť reklamu