Hlavolam

Písmo: A- | A+

Mám rád polemiku, dialóg, diskusiu, argumentáciu. Ideálne je, keď je konštruktívna a náučná. Absolútnym majstrom vo vysvetľovaní je, kto iný ako Ježiš - učiteľ. Nedávno ma inšpirovalo Božie slovo, kde prichádzajú za Ježišom saduceji, ktorí neveria vo večný život, aby doňho rýpali, dostali ho do úzkych, strápnili, „podchytili v reči“. Prichádzajú s vymysleným prípadom sedemnásobnej vdovy a s hlavolamom – komu bude patriť po smrti, keď ju mali za manželku siedmi... (Mk 12, 18 - 27)

Ježiš ako vynikajúci učiteľ učiteľov namiesto toho, že by vyrývačom vynadal a nekompromisne ich zahnal preč, im trpezlivo vysvetľuje v čom spočíva ich veľký omyl: metodologická chyba, nesprávny postup. Pochopíme to na príklade: Mama dala svojim 3 synom 30 korún. Chlapci si kúpili tortu za 25 korún. 5 korún si chceli spravodlivo rozdeliť, ale nakoniec sa dohodli, že každý dostane 1 korunu a zvyšné 2 nechajú ako kredit u predavača. Keď si už pochutnávali na torte, jeden sa ozval: „Každý z nás má vo vrecku korunu, zostáva na každého 9. 9x3 = 27 + 2 u predavača = 29 a kde sa stratila 1 koruna?“ Hlavolam založený na chytáku – už otázka je položená nesprávne, ako môže byť odpoveď správna? Manželstvo jestvuje po hranicu smrti. Kňazstvo je naveky. V budúcom veku sa ľudia neženia ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. Na čo Ježiš myslel, veď anjeli telo nemajú a my veríme vo vzkriesenie tela?! V našich pozemských podmienkach, v tomto živote v smrteľnom tele sme vo vzťahoch obmedzovaní: Hranicami kňazstva je hĺbka, intenzita vzťahu, hranicami manželstva je šírka vzťahov. Obe cesty majú výhody aj nevýhody. Výhodou kňazstva je obrovský akčný rádius, rozptyl(veľa pôsobísk, tým pádom veľa ľudí, veľa vzťahov...ak je v každom človeku dobro, lebo každý je stvorený na obraz a podobu Boha, kňaz má možnosť stretávať veľa dobrého), výhodou manželstva je krása hĺbky. Zjednodušene môžeme povedať, že kňazstvo je o vzťahoch (s mnohými ľuďmi), manželstvo je o vzťahu (s jedným človekom). Manželstvo musí byť výlučné, inak v ňom všetci trpia a najviac ten, kto výlučnosť narušil. Človek nie je stvorený preto, aby hral na dve strany, rozbíja ho to, nenapĺňa. Kňaz musí byť všetkým pre všetkých, inak nenájde šťastie a naplnenie ani v kňazstve, ani vo vzťahu, do ktorého skĺzol. V budúcom veku, v oslávenom tele akoby odpadli nevýhody kňazstva aj manželstva a naopak spojili sa výhody kňazstva aj manželstva. Preto Učiteľ vysvetľuje, že ľudia sa neženia ani nevydávajú..., lebo manželstvo by ich obmedzovalo, veď v nebi budeme žiť manželstvo každý s každým a vo všetkých bude oslávený Kristus, Boh bude všetko vo všetkom. Ján Pavol II. to nazýva totálna intersubjektivita osôb. Hĺbka manželstva sa spojí so šírkou kňazstva. Nebude existovať závisť, žiarlivosť, nedôvera, podozrievanie. Pripomeňme si dve výrečné vety na adresu neba: Nijaké dobro im tam chýbať nebude a ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Teraz nám už snáď hlavolam saducejov komu bude patriť, keď ju mali siedmi za manželku príde stupidne a smiešne – je to celkom ináč ako ste sa nazdávali a vďaka Pánu Učiteľovi Ježišovi, môžeme trošilinka pochopiť ako.
Skryť Zatvoriť reklamu