Sputnik áno, marihauna nie

Písmo: A- | A+

Nastal čas, aby liberáli pritvrdili. Tlak na očkovanie obyvateľov Slovenska na Slovensku a zároveň v EU neschválenou vakcínou sa stáva skutočnosťou. Užívanie marihuany aj na medicínske použitie je pritom trestným činom.

Onkologickí pacienti, ľudia trpiaci na Alzheimerovu či Parkinsonovu chorobu či roztrúsenú sklerózu. To sú niektoré ochorenia, ktorých liečba súvisí s každodennou bolesťou nielen pre trpiace osoby, ale rovnako ich blízkych. Vyhlásenie Európskeho parlamentu z roku 2019 chce pacientom uľahčiť ich boj so zákernou chorobou pomocou užívania konope na liečebné účely. Na Slovensku je táto otázka zdá sa stále tabu.

Odobrenie kontrolovaného využívania marihuany na liečebné účely vzišlo zo zasadania Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Europoslanci vyzvali členské štáty Európskej únie, aby plne využili potenciál liekov na báze marihuany a odstránili prekážky, ktoré bránia ďalšiemu vedeckému výskumu v tejto oblasti.

Nezaregistroval som zo strany slovenských orgánov žiadnu iniciatívu v tejto oblasti. Bolo by korektné, ak by zodpovedné osoby, možno i nové vládne zoskupenie k tomuto zaujalo konštruktívny postoj. To, že to nie je na programe dňa a že to nie je akútne, by mohli vládni predstavitelia rozprávať všetkým tým chorým.

Výzva Európskeho parlamentu korešponduje so stanoviskom Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá oficiálne odporučila, aby sa kanabidiol, ktorý je zložkou konopy, neuvádzal v zozname medzinárodne kontrolovaných látok.

Nie som propagátorom zlegalizovania používania marihuany, ale ani odporcom, ponechal by som to odborníkom.

Dnešné vládne zoskupenie objavilo čarovnú paličku na súčasnú pandemickú situáciu a to ruskú, experimentálnu, neschválenú vakcínu Sputnik.

V rozpore s vládnymi plánmi EÚ koordinuje schvaľovanie vakcín prostredníctvom nezávislého vedeckého poradenstva Európskej agentúry pre lieky (EMA).

Proces posudzovania je zvyčajne veľmi dlhý, ale v dôsledku súčasnej celosvetovej núdzovej situácie posudzuje agentúra EMA žiadosti od vývojárov vakcín proti COVID-19 v čo najkratšom čase prostredníctvom:

  • poskytovania včasných usmernení vývojárom vakcín proti COVID-19 s cieľom pomôcť im pripraviť sa na podanie žiadosti o schválenie

  • zavedenia zrýchlených postupov priebežného preskúmania

  • posudzovania kľúčových údajov o vakcínach proti COVID-19 hneď, ako sú k dispozícii

Len ak sa na základe vedeckých dôkazov preukáže najvyššia úroveň bezpečnosti a účinnosti vakcíny, odporučí Európska agentúra pre lieky, aby EÚ povolila jej uvedenie na trh.

O registráciu cez Európsku liekovú agentúru môže požiadať akýkoľvek výrobca z celého sveta. Výrobca vakcíny Sputnik V o registráciu zatiaľ nepožiadal.

Vo výnimočnej situácii je možné aj schválenie samostatne pre Slovensko, ale Štátny ústav nemôže vydať individuálne registračné rozhodnutie pre vakcínu Sputnik V na Slovensku. Vakcínu je možné použiť iba po schválení Ministerstvom zdravotníctva SR ako terapeutické použitie neregistrovaného lieku.

Štátny ústav bol prizvaný na rokovanie Pandemickej komisie v utorok 16. februára. Z diskusie vyplynulo, že ŠÚKL bude požiadaný o stanovisko k bezpečnosti, účinnosti a kvalite vakcíny Sputnik V. O povolení na použitie neregistrovanej vakcíny následne rozhodne Ministerstvo zdravotníctva SR.

ŠÚKL bude od výrobcu požadovať rovnaké informácie, aké sú potrebné pre riadnu registráciu vakcíny: údaje z predklinických skúšaní, z výroby (vrátane údajov o výrobe liečiva, finálneho produktu, stabilite vakcíny, skladovaní a exspirácii) a z klinických skúšaní, čo zahŕňa najmä dáta o bezpečnosti a účinnosti.

Keďže ide o výrobcu z krajiny mimo EÚ, je potrebné vykonať aj inšpekciu správnej výrobnej praxe. Môžu ju robiť iba kvalifikovaní inšpektori, pričom ŠÚKL takýchto inšpektorov zamestnáva. Vzhľadom na okolnosti sa zároveň ŠÚKL na rokovaní s EMA a partnerskými agentúrami informoval o možnostiach vytvorenia európskeho inšpekčného tímu. Inšpekcia správnej výrobnej praxe vakcíny bude vykonaná medzinárodným tímom na úrovni EÚ a ŠÚKL dnes požiadal o účasť v tomto tíme.

Prakticky dvojtretinové množstvo voličov minulý rok vo voľbách volilo politické strany a politikov, ktorí sľubovali ukončenie politikárčenia a presadzovanie odborných riešení. Prešiel rok a dovoľujem si požiadať politikov, aby splnili to čím ná snalákali odovzdať im volebné lístky a prestali postupovať proti záujmom EU, čiže aj nášho vlastného domova. a počúvali hlas odborníkov a nie názory laikov na rôznych sociálnych médiách, ktoré sú často a masívne manipulované.

Skryť Zatvoriť reklamu