Slovensko zahalené v smogu

Písmo: A- | A+

Vo viacerých denníkoch sa objavili správy o katastrofálnej kvalite ovzdušia v Budapešti ako aj viacerých maďarských mestách. Od dnes budú po Budapešti môcť jazdiť v párnych dňoch iba autá s párnou poznávacou značkou a naopak v nepárnych dňoch iba autá s nepárnou ŠPZkou, a to až dokým sa nezlepší kvalita ovdušia. Okrem toho budú taktiež zakázané otvorené ohne. Podľa predpisov o životnom prostredí z roku 2008, takéto obmedzenia majú byť prijaté pokiaľ koncentrácia prachových častíc (PM10) prekročí hranicu 100 mikrogramov na meter kubický vzduchu počas dvoch po sebe nasledujucích dňoch.

Samozrejme takéto nariadenia, chrániace zdravie občanov nesmierne oceňujem.

Ako je to však na Slovensku? Súdiac z tlače sa zdá, že sa nás problémy s hustým smogom vôbec netýkajú. Na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu tiež nevidno žiadne smogové výstrahy.

Avšak SHMU zverejňuje informácie o aktuálnych koncentráciách prachových častíc na viacerých miestach na Slovensku, a tak mi nedalo a urobila som si vlastnú štatistiku. Na stránke SHMU ww.shmu.sk som klikla na záložku Spravodajstvo kvality ovzdušia, Hodinové koncentrácie znečistujúcich látok a na základe hodinových koncentrácií za posledných 48 hodín (9. február 6:00 - 11. február 5:00) som si zostavila vlastnú tabuľku.

Výsledok bol alarmujúci.

graf2y.png

Uvedomujem si, že moja štatistika sa nezhoduje s kalendárnymi dňami (od polnoci do polnoci), avšak súdiac z hore uvedeného diagramu mi vyplýva, že Slovensko sa taktiež kúpe v záplave smogu. Hodnoty PM10 (prachové častice s priemerom do 10 mikrometrov) presiahli hneď na niekoľkých miestach v SR hranicu 100 mikrogramov v dvoch po sebe nasledujúcich 24 hodinových intervaloch, a to v oblasti Ružomberok Riadok, Nitra Štúrová či Trnava Kollárova. Čiže v Budapešti by za takýchto podmienok už uplatnili nariadenie o obmedzení dopravy. Paradoxne na Slovensku sa zdá, že zdravie občanov je nášmu štátu ľahostajné a príslušné inštitúcie nepovažujú za potrebné upozorniť na vážnosť situácie.

Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by 24 hodinová priemerná koncentrácia častíc s priemerom do 10 mikrometrov (PM10) nemala presiahnuť 50 mikrogramov na meter kubický vzduchu. V prípade jemnejších častíc s priemerom do 2.5 mikrometra (PM2.5), ktoré sú škodlivejšie, kedže sú schopné preniknúť až hlboko do pľúc, je limit ešte prísnejší, a to 25 mikrogramov na meter kubický vzduchu.

Avšak pri pohľade na diagram zobrazujúci údaje zo včera (10. februára) je očividné, že PM10 ako aj PM2.5 vysoko prevyšovali odporúčania WHO na mnohých monitorovacích staniciach v SR.

graf2x.png

Viaceré inštitúcie  ako napríklad Department for Environment, Food and Rural Affairs vo Veľkej Británii http://ukair.defra.gov.uk/airpollution/daqi?view=pm25#pollutant  odporúčajú pri vysokých hladinách prachových častíc (PM2.5 nad 70 μg/m3, PM10 nad 100 μg/m3) obmedziť  fyzickú činnosť vo vonkajšom prostredí, a to hlavne v  prípade symptómov ako kašeľ či bolesti v hrdle. U rizikových skupín, ako sú astmatici či ľudia so srdcovými problémami, či starší ľudia, sa dokonca vôbec neodporúča namáhavejšia fyzická činnosť.

Je pre mňa naozajstnou záhadou, prečo sa na Slovensku venuje znečisteniu ovzdušia tak malá pozornosť. Veď tie monitorovacie stanice, čo máme rozmiestnené po krajine by nemali slúžiť iba ako zdroj údajov pre výročné správy, ale v prvom rade by mali byť pre občanov a pre ochranu ich zdravia. A v prípade silne znečisteného ovzdušia by mali byť občania náležite informovaní, aby sa mohli vyhnúť zdravotným komplikáciám.

 

Skryť Zatvoriť reklamu