Grim... kto?

Písmo: A- | A+

Ani Gríma z Pána prsteňov, ani Grimnebulin z Nádraží Perdido, ale Grimshaw. Bol to šachový skladateľ a je podľa neho bola pomenovaná téma, ktorej sa venuje dnešný článok.

Grimshawovo prerušenie (alebo skrátene Grimshaw) je vzájomné prerušenie strelca a veže tej istej farby v dvoch variantoch hry na tom istom poli. Ide v podstate o veľmi jednoduchý konštrukčný prvok, ktorý v sebe prirodzene obsahuje zámenu funkcií dvoch figúr, keď každá z nich je raz prerušovaná a raz prerušujúca. Vďaka jednoduchosti nie je často problém zaradiť do obsahu úlohy viac ako jedného Grimshawa.

Pre základnú ilustráciu tentoraz použijem pomocný mat č. 80. Má dve riešenia, v každom z nich začne čierny a pomôže bielemu, aby mu dal mat 3. ťahom. Prvé riešenie je 1.Vg2 Ve6 2. Kc4 c3 3.Sc5 Ve3# . Čo sa v ňom vlastne deje?

Problém č. 80
György Páros
I. cena Magyar Sakkélet 1958

Pomocný mat 3. ťahom (6+10)
2 riešenia

1.Vg2 je ťah, ktorého zmysel sa objasní až oveľa neskôr. 1...Ve6 je prerušením strelca, ktoré čierny hneď využije a vstúpi kráľom do línie zakrytého strelca 2.Kc4. Biely pešiakom pokryje nejaké polia okolo čierneho kráľa 2...c3. 3.Sc5 má až dva účely - strelec preruší čiernu vežu a tiež zablokuje pole c5. Ostáva mat 3...Ve3#, v ktorom veža otvorí matujúceho strelca a pokruje nejaké polia. Zároveň sa využije prekrytie línie Vb5 strelcom na c5 a línie Sh1 vežou na g2 - a o to išlo veži v prvom ťahu.

Položme si teraz otázku: ako bude vyzerať druhé riešenie? Vymeňme v popise prvého riešenia všetky veže za strelcov a naopak, vyhoďme nejaké polia - a máme slovný popis druhého riešenia. Demonštrácia:

1.Sg2 je ťah, ktorého zmysel sa objasní až oveľa neskôr. 1...Se6 je prerušením veže, ktoré čierny hneď využije a vstúpi kráľom do línie zakrytej veže 2.Knn. Biely pešiakom pokryje nejaké polia okolo čierneho kráľa 2...nn. 3.Vc5 má až dva účely - veža preruší čierneho strelca a tiež zablokuje pole c5. Ostáva mat 3...Snn#, v ktorom strelec otvorí matujúcu vežu a pokruje nejaké polia. Zároveň sa využije prekrytie línie Snn vežou na c5 a línie Vnn strelcom na g2 - a o to išlo strelcovi v prvom ťahu.

Povedané stručne a jasne: riešenie je 1.Sg2 Se6 2. Kxc6 c4 3.Vc5 Sc8# .

Je to vynikajúca úloha, pritom už čoskoro oslávi abrahámoviny. Absolútna analógia všetkých ťahov s recipročnými zámenami funkcií veží a strelcov a až tromi Grimshawmi, dvomi čiernymi (na c5 a g2) a jedným bielym (na e6). György Páros bol veľkým majstrom pomocného matu - a to v období, keď si o skúšaní úloh počítačom mohli skladatelia leda snívať.

Problém č. 81
Henk Prins
Pochvalná zmienka
idee & form 1989

Mat 2. ťahom (11+10)

Problém č. 82
Nikola Stolev
Zlatko Mihajloski
III. cena JT NBvS 60 - 1991

Pomocný mat 2. ťahom (4+10)
2 riešenia

Na riešenie som opäť pripravil dve úlohy. Dvojťažka č. 81 má niekoľko pokusov, ktoré môžu riešiteľa zviesť z cesty. Ľubovoľný ťah Sf6 druhý raz pokryje f6 a tak hrozí Jc7#. Bude niektorý z týchto ťahov riešením? Alebo biely využije možnosť súčasne prerušiť Va4 a Sb5 ťahom na pole c4 a tak pohrozí až dvomi matmi 2.De2# a 2.Jxd4#?

No a keďže som dnes ako úlohu s riešením predstavil pomocný mat, dovolím si ako druhý problém na riešenie tiež dať pomocný mat. Dvojťahový pomocník č. 82 má dve riešenia. Keďže viete, že by sa v ňom mal vyskytovať Grimshaw, nemalo by byť ich nájdenie byť problémom.

Mimochodom, Grimshawa som si dnes nevybral pre článok náhodou. Dôvodom je fakt, že v predchádzajúcej skladbe som na riešenie predložil problém č. 79 Dietera Müllera, ktorý však používa exofigúry tátošov a Grimshawa má tiež v neobvyklej podobe - ide v ňom o vzájomné prerušovanie veže a tátoša. Medzi "normálnymi" úlohami sa vyskytuje najmä v probléme č. 7 Marcela Segersa , kde sú 2 biele Grimshawy a jeden čierny.Skryť Zatvoriť reklamu