S vežami je kríž

Písmo: A- | A+

Už Miro Žbirka spieval: "... moja drahá, s tebou kríž." Veža je významná šachová figúra, drahá, za 5 pešiakov alebo tak nejak. A kríž sa s nimi robiť dá.

Kríž figúry v úlohe je pojem s názorným geometrickým významom. Označuje 4 ťahy kráľa, dámy alebo veže o 1 pole doľava, doprava, hore a dole. Veža je najčastejšie používanou figúrou pre znázornenie kríža.

Problém č. 74
Michael Keller
III. cena diagrammes 1978

Mat 2. ťahom (10+10)

V úlohe č. 74 od nemeckého veľmajstra ľubovoľný ťah bielej veže c6 otvorí strelca a8 ku d5 a tak vytvorí hrozbu Vf4#. Čierny však nie je bezbranný a nesprávne prvé ťahy bieleho vyvráti.

1.Vb6? hrozí 2.Vf4#. Po obrane 1...Se3 síce nasleduje mat 2.Jxc7# (biely v prvom ťahu zaclonil Va6), ale po účinnom ťahu pešiakom 1...c6! už biely mat nenájde.

1.Vxc5? tiež hrozí 2.Vf4#. Po obrane 1...Se3 nasleduje nový mat dvojšachom 2.J5f6# (biely využije skryté pokrytie f5 v prvom ťahu), ale je tu nová účinná obrana 1...Sh2!

1.Vxc7? opäť hrozí 2.Vf4#. Obrana 1...Se3 vedie k novému matu 2.J5b6# (biely využije skryté likvidáciu pc7), ale do tretice existuje účinná obrana 1...Vc6!

Riešením je 1.Vd6! s rovnakou hrozbou 2.Vf4#. Obrana 1...Se3 vedie už k štvrtému matu 2.Jc3# (tentoraz s využitím skrytého pokrytia d4). Vedľajšími variantmi sú 1...Sh2 2.Jxc5# a 1...Jf~ 2.Ve5# .

Problém č. 75
Hrvoje Bartolović
III. cena Mat 1978

Mat 2. ťahom (11+9)

Dohromady je v úlohe popri kríži bielej veže vo zvodnostiach a riešení spracovaná štvorfázová zámena matu po obrane 1...Se3, pričom mat vždy dáva jazdec z batérie Jd5-Sa8. Veľmi elegantná úloha.

Na riešenie som tentoraz pripravil až dve úlohy, ktoré spája dnešná téma, ale ináč sú dosť odlišné. Č.75 je dielom už zosnulého juhoslávskeho veľmajstra a podobá sa na č. 74. Opäť tu budú nejaké pokusy bielou vežou, ale ich hrozby tentoraz budú rôzne. Napriek tomu čierny pri vyvrátení vždy využije ten istý fakt: veža akosi zavadzia strelcovi. Ako? Táto dvojťažka by na riešenie nemusela byť priťažká.

(Mimochodom, dostala sa aj do "zlatej knihy kompozičného šachu", Albumu FIDE za roky 1977-1979.)

Naproti tomu č. 76 od severských majstrov je trojťažka a hlavná úloha tentoraz pripadne čiernej veži. Ona bude robiť kríž a to v prvom ťahu čierneho. Na každý jej ťah biely bude mať správne pokračovanie vedúce k matu v treťom ťahu. Pri riešení je vhodné položiť si otázku: Prečo biely nemôže zahrať 1.bxa6? s hrozbou 2.a7# alebo 1.Sd8? s hrozbou 2.Sc7# alebo ... ostatné dva pokusy a riešenie by vám mohli padnúť do oka relatívne rýchlo.

Problém č. 76
Hilding Fröberg
Nils G. G. van Dijk
I. cena Memoriál G. Chandlera 1984

Mat 3. ťahom (9+14)

Ešte pre poriadok: v jednom mojom staršom článku sa nachádza dvojťažka č. 45, v ktorej sa vyskytuje kríž veže, čiernej.


Skryť Zatvoriť reklamu