Večerné školy rusínskeho jazyka pre deti i dospelých OZ Kolysočka

Pomaly, ale isto sa i tento rok nachyľuje k svojmu koncu a my vo večerných školách rusínskeho jazyka pre deti i dospelých sa začíname chystať na predvianočné koncerty a na malú bilanciu. V niektorých školách už stihli učiteľky za dva mesiace naučiť svojich žiakov celú azbuku (vo Svidníku a v Oľšavici) a inde (v Šarišskom Štiavniku, v Snine, v Pčolinom, v Kamienke a v Prešove) sa výučba azbuky chýli ku koncu. Cieľom 10 hodín, ktoré boli podporené Úradom vlády SR v programe Kultúra národnostných menšín, bolo v prvom rade potrebné naučiť deti čítať a písať v rusínskej azbuke, ktorá sa mierne odlišuje od azbuky, ktorú používajú Rusi i Ukrajinci, i iní východní či juhovýchodní Slovania. Tento cieľ určite do konca decembra 2013 naplníme.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Večerné školy rusínskeho jazyka pre deti i dospelých OZ Kolysočka – Kolíska po dvoch mesiacoch fungovania

Stojí pred nami však omnoho väčšia úloha, a to zautomatizovať používanie azbuky našimi deťmi a mladými ľuďmi, ktorí sa doteraz s azbukou ešte nestretli. Vidíme, ako si niektorí naši žiaci mýlia písmená azbuky podobné slovenským písmenám. Či už v tlačenej, alebo písanej podobe. Napríklad P je v azbuke R, alebo B je V, Y je U, p je r, e sa číta v rusínčine po spoluhláskach d, t, n, l tvrdo a to si deti mýlia. Máme v rusínčine iné písmeno v rusínskej azbuke, ktoré je vlastne dvojhláskou „je“, a to „є“, ktoré zároveň mäkčí spoluhlásky pred sebou, ale okrem D, T, N, L pozná rusínčina i mäkké R, C, Z, S, DZ, ale dokonca aj Š či DŽ, po ktorých sa môže písať mäkký znak „ь“, ktorý zas slovenčina nepozná, rovnako ako tvrdý znak „ъ“. S ich používaním majú tiež niektorí naši žiaci problémy. Rovnako dvojhlásky „Я, Ю, Ї, Ё, Є", teda „Ja, Ju, Ji, Jo, Je“, ktoré tiež mäkčia spoluhlásky pred sebou, robia niekedy žiakom problémy, pretože také dvojhlásky napísané jedným písmenom slovenčina nepozná.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Písmeno jery „ы" je kapitolou samou osebe. Je zvláštne, že ho mnohí Rusíni, často aj dospelí, pri transkripcii latinkou, vôbec nepoužívajú. Ani nevedia, že naše „ы" je normálna hláska či písmeno. Až tak ďaleko prenikla asimilácia Rusínov s majoritným slovenským národom, že niektorí Rusíni, dokonca dospelí, nielen deti, necítia niektoré svoje hlásky. Ak chceme napríklad napísať po rusínsky slovo bola alebo byť, po rusínsky to napíšeme takto: была аlebo быти. Keď si ale píšeme na facebooku, tak si píšeme po rusínsky, no najčastejšie latinkou, málokedy azbukou. Mnoho návštevníkov FB skupín, kde sa stretávajú Rusíni, podľa všetkého buď nepozná azbuku, alebo si ju už odvykli používať. Rusínsky jazyk má však také hlásky, ktoré nepozná slovenčina, a preto bola dohodnutá ich zvláštna transkripcia do latinky. Napríklad písmeno „ы". Mnohí z nás ho v latinke vôbec nepíšu ako „ŷ či Ŷ", čo je dohodnutý zápis v transkripcii, nie preto, že toto písmeno nemajú na svojej počítačovej klávesnici, ale oni nepíšu ani y, čo je obvyklé, keď nemáme na klávesnici „ŷ či Ŷ", ale oni nepíšu nielen „ŷ či Ŷ", nepíšu ani y, a to preto, lebo nevedia, že to je nami vyslovené hláska, ktorá má i svoju písanú, nielen vyslovenú podobu. Namiesto bŷla alebo bŷty napíšu mnohokrát niektorí Rusíni na facebooku „bla" alebo „bti". Takto to napíšu dospelí Rusíni, ktorí sa kedysi na ruštine naučili písať a čítať v azbuke, časom asi ale zabudli, že „ы" je naša hláska, ktorú nielen vyslovujeme, ale i zapisujeme ako každú inú hlásku. Alebo sú to takí dospelí Rusíni, ktorí už ruštinu v školách nemali a rusínčinu takisto.

Skryť Vypnúť reklamu

Deťom robí niekedy problém zámena písmen v písanej podobe, menej v tlačenej. Tlačených písmen má rusínčina so slovenčinou viac spoločných ako písaných. No písaných je spoločných iba zopár samohlások, a, e, i. Odlišností je oveľa viac. Napríklad písané slovenské m je v rusínčine malé t, a to pri čítaní niektorým žiakom spočiatku robí problémy.

Novo učiacim sa žiakom, ktorí sa prvýkrát stretávajú s azbukou, ešte totiž neprenikla azbuka do ich podvedomia. Na to nestačia dva alebo tri mesiace. Je potrebné utvrdiť naučené, naučiť naše deti i mladých ľudí čítať knihy v azbuke, aby si mohli prečítať diela našich autorov, spisovateľov, spisovateliek, básnikov či poetiek, alebo, aby si vedeli prečítať rusínske periodiká.

Skryť Vypnúť reklamu

Preto pri učení používame porovnávaciu metódu, čo značí, že deťom ukazujeme písmená azbuky oproti písmenám latinky. Takto je dokonca napísaný i šlabikár pre prváčikov. V šlabikári to nie je prvotne pre nich, ale pre ich rodičov. Rodičia terajších prvákov sa doteraz nikdy nestretli s azbukou, pretože absolvovali v drvivej väčšine slovenské školy. A teraz sa vlastne učia azbuku so svojimi deťmi, ak ich, pravda, zapíšu na rusínsky jazyk ako na nepovinný predmet v škole, čo je možné už len v Radvani nad Laborcom, v okrese Medzilaborce a vo Svidníku na cirkevnej škole. Alebo v Čabinách, v okrese Medzilaborce či v Bajerovciach, v okrese Sabinov, kde sú jediné dve rusínske školy na Slovensku. Nikde inde okrem spomínaných škôl a Večerných škôl rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka - Kolíska sa rusínsky jazyk deti neučia. Ak je to na viacerých školách, len o tom neviem, bola by som rada, že vo viacerých školách na severovýchode Slovenska sa rusínske deti učia rusínsky jazyk a ja sa mýlim.

Skryť Vypnúť reklamu

Rok 2013 sa teda nachýlil k svojmu koncu a blíži sa čas Vianoc. V našich večerných školách rusínskeho jazyka pre deti a dospelých si deti pripravujú vianočný program. Takmer v každej škole je to inak. Ale jedno je spoločné pre takmer všetky. Do piatich z nich si učiteľky a niekde i riaditeľky škôl, kde sa rusínsky jazyk vyučuje, pozvali Hanku Servickú ako zakladajúcu členku OZ Kolysočka - Kolíska, aby vystúpila v ich programe.

Ešte pred tým sa so žiakmi našej večernej školy rusínskeho jazyka z I. ZDŠ na ulici Komenského vo Svidníku mala uskutočniť 12. 12. 2013 zaujímavá akcia. V Podduklianskej knižnici vo Svidníku sa malo uskutočniť predstavenie novej knihy svidníckej autorky Ľudmily Šandalovej, detskej ilustrovanej knihy básní pre deti - v rusínskom jazyku s názvom Poďte ďity, što Vam povim. Básničky z novej knižky mali predniesť žiaci večernej školy rusínskeho jazyka na I. ZDŠ vo Svidníku na ulici Komenského a pripraviť na recitáciu ich mala pripraviť pani učiteľka Mária Gocová. No, žiaľ, život si zahral s autorkou knihy, smutnú hru. Odišla z tohto sveta jej mamka, preto sa krst knihy preniesol do budúcich týždňov. Prezentácia tejto milej knihy básní pre deti sa konala o týždeň neskôr na ZUŠ vo Svidníku.

Rozpis vianočných koncertov, ktoré organizujú učiteľky večerných škôl rusínskeho jazyka OZ Kolysočka - Kolíska spolu s vedením škôl alebo vedením obce je nasledovný.

17. 12. 2013 o 12,30 hod. na II. ZDŠ v Snine, na ulici Študentská - komorné stretnutie žiakov večernej školy rusínskeho jazyka učiteľky Kristíny Krupovej s Hankou Servickou a Ľubou Kráľovou ako zakladajúcimi členkami OZ Kolysočka - Kolíska. Hanka Servická i deti vystúpia v krátkom programe pre záujemcov z celej školy.

17. 12. 2013 o 14,15 hod. - vianočný koncert v Kultúrnom dome v Pčolinom, v okrese Snina - pre celú obec. V programe vystúpia deti večernej školy rusínskeho jazyka učiteľky Vlasty Morochovičovej zo základnej školy v Pčolinom, Hanka Servická a FS Pčolinčanka.

19. 12. 2013 o 13,00 hod. na I. ZDŠ vo Svidníku, na ulici Komenského v školskom klube - stretnutie žiakov večernej školy učiteľky Márie Gocovej s Hankou Servickou a Ľubou Kráľovou. Hanka Servická i žiaci školy vystúpia v programe vo svojej triede pre záujemcov z celej školy.

19. 12. 2013 o 15,00 hod. - vianočný koncert na základnej škole v Šarišskom Štiavniku v okrese Svidník - pre celú školu. V programe vystúpia deti večernej školy rusínskeho jazyka učiteľky Moniky Sakarovej z danej školy a Hanka Servická.

20. 12. 2013 o 8,30 hod. - vianočný koncert na základnej škole v Kamienke, v okrese Stará Ľubovňa - pre žiakov a rodičov tejto školy. V programe vystúpia deti večernej školy rusínskeho jazyka učiteľky Viery Krajňákovej z danej školy, Hanka Servická za hudobného sprievodu Janka Janíčka a duo Janko Janíčko a Ivanka Slivková, žiaci večernej školy rusínskeho jazyka v Prešove.

Všetci, t.j. organizátori i účinkujúci vianočných koncertov ZŠ v Kamienke, Šarišskom Štiavniku, Pčolinom, II. ZDŠ v Snine a v I. ZDŠ vo Svidníku, obec Pčoliné a OZ Kolysočka - Kolíska sa veľmi tešia na slávnostnú atmosféru koncertov, na samotné deti, ktoré nám predvedú, čo sa za dva a pol mesiaca naučili, no aj na ich rodičov, aby sa potešili z toho, čo ich deti dokázali za taký krátky čas.


"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR - program Kultúra národnostných menšín 2013". Č. zmluvy: 923/2013

Prešov 28. 11. 2013

Ľuba Kráľová

Ľuba Kráľová

Bloger 
  • Počet článkov:  23
  •  | 
  • Páči sa:  0x

28 rokov som pôsobila na viacerých vysokých školách východného Slovenska. Napísala som vysokoškolskú učebnicu, vyše šesťdesiat vedeckých i odborných článkov, editovala som niekoľko kolektívnych monografií z verejnej politiky a sociológie rodiny.Blogy píšem vtedy, keď sa mi žiada pomenovať to, čo vo verejnom živote na Slovensku škrípe a hnevá ma to. Alebo vtedy, keď vo mne vytryskne potreba pohladiť javy okolo seba. Pretože žijeme v prekrásnej krajine, ktorú milujem. Zdá sa mi však, že správcovia tejto krajiny milujú len seba, nie krajinu, ktorú reprezentujú ako jej navjyšší verejní činitelia. Od septembra roku 2010 do októbra 2012 som bola predsedníčkou regionálnej strany Náš kraj. 27. 10. 2012 na jej mimoriadnom sneme som tento post neobhájila. Od 11. januára 2013 som štatutárkou občianskeho združenia Kolysočka - Kolíska, ktorého hlavnou činnosťou je zakladanie večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých, ako aj charitatívna a kultúrna činnosť. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu