Desatoro finančného sprostredkovateľa - odborníka

Písmo: A- | A+

Odhadnúť profesionála v odbore, v ktorom pracuje, môže byť náročné. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, ako a na základe akých kritérií viete identifikovať správneho kandidáta pre Vás v oblasti finančného sprostredkovania.

  1. Je finančne gramotný – sprostredkovateľ využíva pre klienta adekvátne produkty pre správne riešenia (určite nie spotrebný úver na výstavbu rodinného domu, peniaze z kreditnej karty na kúpu auta alebo na pravidelné 20 ročné sporenie v začiatku sporenia využiť dlhopisy). Je dôležité, aby rozumel jednotlivým produktom a vedel navrhnúť optimálne riešenie pre každého klienta.

  2. Ide príkladom a nie “vodu káže, víno pije“. Poznala som sprostredkovateľov, ktorí mali na ruke drahé hodinky, v ruke drahý mobilný telefón a vozili sa na luxusnom aute. Všetko financované prostredníctvom úverov a okrem iného mali podlžnosti voči štátnym inštitúciám (Sociálna poisťovňa a pod.). Ak taký sprostredkovateľ povie klientovi, aby si vybudoval finančnú rezervu vo výške 6-tich mesačných výdavkov a sám danú rezervu nemá, ani si ju nevytvára, čo si o ňom pomyslíte? Poznáme staré slovenské príslovie: “prikrývaj sa takou perinou, na akú máš”. Je nadčasové. Platilo v minulosti, platí teraz a bude platiť aj v budúcnosti.

  3. Neustále sa vzdeláva – finančné spoločnosti nespia na vavrínoch, naopak, neustále inovujú svoje produkty alebo prichádzajú s novými. Zažívame jednu finančnú krízu za druhou a je dôležité chápať súvislosti, aby sme mohli klientovi poskytnúť kvalitné poradenstvo. V súčasnosti žiadna škola nedokáže kvalitne pripraviť sprostredkovateľa na jeho prácu. Sprostredkovateľ môže mať vyštudovanú obchodnú akadémiu, následne univerzitu s odborom zameraným na financie, bankovníctvo a poisťovníctvo. Ani táto kombinácia nezaručuje 100%-nú pripravenosť sprostredkovateľa na jeho podnikanie. Niekedy sa dokonca pousmejem, pretože ak chcem klientom poradiť naozaj komplexne, mala by som mať vyštudované aj právo, či dokonca medicínu :o)

  4. Klientovi navrhuje riešenia, ktoré sú výhodné v prvom rade pre klienta. Sprostredkovateľ – odborník – rozhodne nenavrhuje riešenia, na ktorých najviac zarobí. Každé riešenie je ako minca - má dve strany. V každom produkte sa schovávajú poplatky (napr. pri hypotekárnych úveroch), rôzne obmedzenia (možnosti výberu peňazí zo stavebného sporenia a ich dokladovanie) či výluky (v poisteniach). Sprostredkovateľ – odborník klienta informuje aj o týchto „nežiadúcich“ účinkoch. Spoločne by mali dospieť k riešeniu, ktoré je naozaj v prvom rade výhodné pre klienta. Obmedzenia tu budú vždy, tým sa nevyhneme. Riešenia je dôležité vyberať podľa priorít. Napríklad: klient si kupuje nové auto a sprostredkovateľ mu pripravuje návrhy na havarijné poistenie. Existujú poisťovne, ktoré majú vo výlukách prehryznutie káblov hlodavcami alebo majú pripoistenie GAP na kratšiu dobu v porovnaní s oproti inými poisťovňami. Výška poistného je, samozrejme rôzna. Tu si klient musí stanoviť svoje priority a podľa nich sa rozhodnúť.

  5. Sprostredkovateľ – odborník komunikuje s klientom aj po uzatvorení zmlúv, t. j. vykonáva následný servis. Uzatvoriť zmluvu je to najľahšie. Sprostredkovateľ navrhuje riešenia tých spoločností, u ktorých vie vybaviť aj následný servis. Aby pri riešení poistnej udalosti nenastal problém s plnením, pokiaľ klient doručí všetky potrebné dokumenty a nesnaží sa o poistný podvod. Navrhne klientovi banku, kde vie vybaviť servis v zmysle zníženia úrokovej sadzby mimo výročia fixácie s minimálnymi alebo nulovými poplatkami, príp. bez toho, aby musel klient navštíviť banku. Alebo banku navštívi maximálne raz, ale až vtedy, keď podpisuje dodatok k zmluve.

  6. Prístup sprostredkovateľa ku klientovi je dôležitý. Často sa stáva, že sa klient obráti na sprostredkovateľa, až keď si sám nevie rady. Napríklad sa pokúša sám vybaviť hypotekárny úver a banka mu ho zamietne. Všetko sa dá, len treba chcieť. Sprostredkovateľ – odborník vie po počiatočnej analýze vyhodnotiť, či je reálne vybaviť klientovu požiadavku hneď, alebo je potrebné realizovať najprv určité úpravy. Má klienta upokojiť, dať mu nádej, predostrieť mu riešenia a poukázať aj na riziká. Klient musí mať v sprostredkovateľovi oporu.

  7. Sprostredkovateľ je diskrétny je náročné rozprávať s klientom o jeho zdravotnom stave, zvlášť ak berie antidepresíva, či skrýva pred manželom/manželkou nasporené peniaze alebo spotrebný úver. Klientovi taktiež nemusí byť príjemné o istých preňho chúlostivých záležitostiach rozprávať so svojim sprostredkovateľom. Je určite namieste uistiť klienta, že to, čo mi povie, ostane medzi nami a dané informácie sa použijú iba pre to, čo sa snažíme docieliť, napr. uzatvoriť rizikové poistenie alebo vybaviť hypotekárny úver. Veď čoraz viac ľudí má psychické ťažkosti, zvlášť v tejto, nie jednoduchej dobe. Mám klienta, ktorý pred svojou manželkou zamlčal jeden spotrebný úver. Vybavovali sme refinančný hypotekárny úver s výhodnejšími podmienkami a diskrétne sme upovedomili aj pracovníčku banky, s ktorou som komunikovala, aby danú informáciu pani manželke nepovedala. Žijeme v dobe, kde sú medzi partnermi časté nezhody najmä kvôli peniazom či nehnuteľnostiam. Rozvodovosť je vysoká a sprostredkovateľ sa môže dostať do situácie, kedy sa bude cítiť ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. Diskrétnosť si však musí zachovať za každých okolností, aj keď to nie je vždy jednoduché.

  8. Vysvetľuje – na školeniach sú finanční sprostredkovatelia vedení k tomu, aby nič nevysvetľovali. Nesúhlasím. Klient musí rozumieť účelu zmluvy, ktorú má uzatvorenú, aké výhody i obmedzenia z nej plynú. Časy, kedy klient nemusel vedieť nič, sú dávno preč. Na internete si dnes vieme získať aspoň základné informácie a klient si vie veľmi rýchlo overiť, či mu hovoríme pravdu alebo iba rozprávame, aby sme pred ním nevyzerali ako nevedomí. Zámerne píšem „základné informácie“, pretože na webe sa napríklad nenachádzajú informácie, pri ktorých poisťovniach a poistení zákonného poistenia je potrebné vždy volať políciu, aby nezamietli poistné plnenie. V mojich začiatkoch, keď mi klient položil otázku a ja som nevedela odpovedať, nehanbila som sa povedať „neviem, zistím, zavolám“. Využívam to dodnes. Každý deň má sprostredkovateľ obrovské množstvo noviniek k dispozícii a je nemysliteľné, aby ich dokázal všetky prečítať a zapamätať si ich.

  9. Je ľudský – sprostredkovateľ – odborník môže ovládať produkty detailne, vedieť, na čo ktorý produkt slúži, mať preštudované detailne všeobecno-poistné podmienky, no pokiaľ sa nevie vcítiť do kože klienta a nesnaží sa ho pochopiť, tak v komunikácii chýba niečo veľmi dôležité. Mám klientov, manželský pár, s ktorými pracujem od r. 2008. Splácajú hypotekárny úver s nízkou úrokovou sadzbou a z finančného hľadiska pre nich nie je výhodné úver predčasne splácať či vkladať mimoriadne splátky. Napriek tomu si dali za cieľ o 3 roky úver pri výročí fixácie predčasne splatiť. Z finančného hľadiska ich plán výhodný nie je, pretože predčasne banke vrátia lacno požičané peniaze. Keby voľné finančné prostriedky vhodne investovali, splácali by síce hypotekárny úver ďalej, no výnos z investovaných peňazí by prevýšil úroky splácané banke. Klienti odo mňa dané informácie dostali, trvali však na svojom. Manžel prekonal nie ľahké ochorenie, je o 13 rokov starší od svojej manželky a majú malé deti. Nevie, ako dlho bude žiť a preto si stanovil cieľ odbremeniť rodinu od dlhu. Keď mi povedali ich motív, v momente som porozumela. Moja úloha o informovaní a navrhnutí najefektívnejšieho riešenia bola splnená. Sprostredkovateľ musí informovať o všetkých možnostiach, o ktorých vie, no konečné slovo má klient.

  10. Nekritizuje konkurenciuJe to neprofesionálne. Je dôležité, aby sprostredkovateľ vykonával svoju prácu najlepšie ako vie a neustále sa v nej zdokonaľoval. Nedávno som sa rozprávala so svojim dlhoročným klientom. Medzi rečou mi spomenul, že jeho sesternica začala s prácou finančnej sprostredkovateľky a oslovila ho. Slušne jej odvetil, že on svoju sprostredkovateľku má a že je spokojný. Opýtala sa ho, z ktorej maklérskej spoločnosti je, na čo jej pravdivo odpovedal. Môj klient si vypočul zopár dehonestujúcich a „zaručených“ informácií o danej firme. Všetko je o ľuďoch, v každom povolaní sa nájdu ľudia, ktorí svoju prácu nerobia profesionálne. Možno ju vykonávajú preto, aby uživili rodinu alebo nevedia robiť nič iné, prípadne si nevedia nájsť inú, vhodnejšiu prácu. Či to je učiteľ, kuchár, vodič, predavač alebo zamestnanec v štátnej správe. Je potrebné si uvedomiť, že ľudia – sprostredkovatelia komunikujú s klientmi, nie maklérska spoločnosť.

B O N U S 

11. Je klientovi k dispozícii pri riešení poistných udalostíuzatvoriť poistnú zmluvu – a nielen poistnú zmluvu – je to najjednoduchšie. Klient očakáva za úhradu poistného protihodnotu, a tou je krytie konkrétneho rizika. V čase, kedy nastala poistná udalosť je klient zaskočený, v strese a nevie v danom momente, čo robiť. Napadne mu zatelefonovať svojmu finančnému sprostredkovateľovi a je jedno, či je víkend alebo pracovný deň.

Nedávno som sa dopočula o skúsenosti môjho známeho. Mal cez víkend vodovodnú škodu vo svojom byte a telefonoval svojej sprostredkovateľke s otázkou, čo má robiť. Tá ho poprosila, aby jej zatelefonoval v pondelok...

Pokiaľ ide o život alebo poistnú udalosť, sprostredkovateľ tu má byť pre klienta aj cez víkend či dovolenku. Ak sa klient sprostredkovateľovi nevie dovolať, nech mu napíše sms, že je to súrne, nech sa ozve hneď, ako mu to umožní situácia. Nikto predsa nie je otrokom svojho telefónu. Ak klient kontaktuje cez víkend sprostredkovateľa so záležitosťou, ktorá počká do pondelka a vie, že sprostredkovateľ trávi voľné dni s rodinou, mal by to rešpektovať.

Existuje bezplatná mobilná aplikácia „ČO ROBIŤ AK“. Je to vynikajúca pomôcka pri poistných udalostiach týkajúcich sa cestovného poistenia, poistenia áut, majetku, úrazu či ochorenia. Je v nej krok za krokom rozpísané, čo robiť v danej situácii a na čo nezabudnúť. Odporúčam mať ju nainštalovanú vo svojom mobilnom zariadení a v prípade poistnej udalosti ju využiť. Mimochodom, posledným bodom v tejto mobilnej aplikácii je – kontaktovať svojho sprostredkovateľa.

Skryť Zatvoriť reklamu