Publicista komentuje oficiálne vyhlásenie SOI a TÚSR.

Ale to trvalo! Úrady SR 10.8.2012 "vyrobili" prvú oficiálnu informáciu vo veci vyšetrovania podvodu SERPO viď informácie v článku alebo celá kauza zverejnená na www.solideurope.sk.Výsledok je z pohľadu publicistu katastrofa a v podstate dokumentuje výsmech úradníkov voči daňovým poplatníkom - občanom. Posúďte sami.Už dva mesiace orgány štátnej správy SR oficiálne upozornení Združením SLOVSAT " riešia " problém M77 versus zákazníci.M 77 zákazníkom hrozí vypnutím STV a iných štátom povolených TV staníc, ak neuhradia servisný poplatok skr. SERPO za trvalo garantovaný príjem CS Link a Skylink.Hlavným aktérom vo veci je SOI, ktorá ako prvá v rade chráni záujmy občana vo vzťahu spotrebiteľ - poskytovateľ služby.Každému občanovi doporučujem skontrolovať si jej pôsobnosť na webstránke http://www.soi.sk/sk/SOI/Postavenie-SOI.soiSOI dňa 10.8.2012 vydala oficiálne stanovisko k priebehu vyšetrovania SERPO viď príloha.Ak je tu SOI pre občanov, jej informácii by mal rozumieť každý.Informácia SOI je však ako kódovaná rozprávka pre Marťanov.Skúsme si ju preložiť do občiansky zrozumiteľnej reči, čože to tá kopa úradníkov za dva mesiace roboty vyprodukovala.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

V časti 1 Zmena VOP SOI občanom odkazuje.

SERPO je OK, boli ste informovaní v predstihu, je tam síce chybička u Towercom od 1.3. do 1.10.2008, ak chcete, otravujte nás znova, my to zašleme do odpadkového koša v Luxemburgu, radšej nás ale neotravujte!

Vážna otázka je, prečo sa SOI nezaoberala samotným SERPO, za čo zákazník platí 1,2 eur, prečo sa SOI vyhýba podstate problému, ktorý je v jej výhradnej kompetencii !!!

SOI občanom odkazuje, ktokoľvek si môže vymyslieť akúkoľvek službu a Vy ju musíte uhradiť.

Na dverách predajne bude informácia, Vstupom do predajne ste povinný uhradiť 1,2 eur servisný poplatok, už tomu rozumiete páni úradníci SOI ?!

V časti 2 Klamlivá reklama SOI občanom odkazuje.

Čo to vlastne ľudia od nás chcete, veď SOI nemá internet a keby aj, nemáme " impulz " pozrieť si stránku poskytovateľa služby a keby aj, nemáme školenie na použitie tlačidla Print screen.

V časti 3 Zákon o ochrane niektorých rozhlasových...SOI občanom odkazuje

Zisťovali sme, či nezneužívate doma Váš dekodér, t.j. satelitný prijímač, či ten nie je vo vlastníctve M77 a zistili sme, že nevieme, čo sme zisťovali, ale asi to bude v poriadku.

Vážna otázka je, prečo SOI nezisťovala u Rady pre vysielanie a retransmisiu licenčné podmienky STV a ostatných TV vo vzťahu k zákazníkom a riešila čo nemala !

V časti 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o elektronických komunikáciách SOI občanom odkazuje.

Cena SERPO je OK, môže byť kedykoľvek aj zajtra zvýšený, my v SOI to vrelo doporučujeme, keďže trh je voľný a ak sa Vám SERPO nepáči môžete sa ísť slobodne pozerať na STV do veľkej vrátnice v Mlynskej Doline.

Vážna otázka je, ako je možné aby úradníci v SOI nerozumeli elementárnej veci, že STV a TV so štátnou licenciou podliehajú regulácii, keďže zákazník zaplatil koncesiu, kúpil si vlastnú kartu a zariadenie a štát chráni jeho a teda svoj záujem.

Čo sa klamstva v reklame týka, neotravujte, to sme už vysvetlili v druhej časti, všetko čo od Vás dostaneme odstránime do Luxemburgu, nech sa tam s tým "pohrajú".

V časti 5 Zákon o elektronických komunikáciách SOI občanom odkazuje.

Keď už toľko otravujete, tak so zaťatými zubami prezradíme, že na vine je Towercom, ktorý Vám karty vypína, no a keď Vás to vypínanie otravuje, skúste otravovať našich kamarátov na TÚ SR, však oni s tým aj tak nič neurobia, hoci o tom dávno vedia .

Vážna otázka je, a vlastne vážne, rozprávka v časti 5 mi vyrazila dych, robia si z nás občanov úradníci SOI a TÚ SR srandu, alebo som blázon a tie prachy čo sa tam točia už všetkým otočili kolieska ?!

V časti 6 Zákon o vysielaní a retransmisii... SOI občanom odkazuje.

Nakoniec už nevieme čo povedať a preto píšeme len tak hala-bala.

Proste občania ste blbci, prečo pozeráte STV a iné TV cez satelit?

Prečo nebývate ako my všetci Vyvolení zo SOI a TÚ SR v Bratislave.

A keď už bývate v kadejakých tých "dierach" po Slovensku tak Vám treba, neotravujte naše ctené spoločenstvo a keď už ináč nedáte, sťažujte sa na Lampáreň a vlastne to je to isté, môžete skúsiť aj na Rade pre Vysielanie a retransmisiu.

Vážna otázka je, čo v skutočnosti robili úradníci SOI a TÚ SR, keď napokon len zopakovali to, čo im Združenie SLOVSAT oznámilo pred dvomi mesiacmi.

Boh nás ochraňuj od ľudskej primitívnosti a slabosti v rukách politikov a úradníkov.


Ing. Ján Luterán publicista

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou


Príloha Stanoviska SOI v Marťanskej reči

Informácia Slovenskej obchodnej inšpekcie a Telekomunikačného úradu SR k priebehu vyšetrovania plánovaného zavedenia servisného poplatku satelitnými platformami Skylink a CSlink

Zmena Všeobecných obchodných podmienok (VOP) a zavedenie servisného poplatku

Po posúdení VOP ohľadom zavedenia servisného poplatku poskytla SOI dňa 18.6.2012 vyjadrenie, v ktorom uviedla, že obchodné podmienky predaja tovarov a poskytovania služieb si určuje predávajúci resp. poskytovateľ služieb, ich zmena je bežnou praktikou a ak sú zmeny vykonané korektne a týmito zmenami nedochádza k porušovaniu platnej legislatívy, možno ich realizovať. Navyše, ak vo VOP bolo vymienené právo ich zmeny, ako i zmeny cenníka, a ak k tejto zmene poskytovateľ služieb mieni v budúcnosti pristúpiť, nejedná sa o protiprávne konanie. Podstatné je, aby užívateľ bol o zmenách informovaný v dostatočnom časovom predstihu a aby užívateľovi bolo umožnené zrušiť zmluvu, ak so zmenami nesúhlasí.

Skryť Vypnúť reklamu

(Súhlasné stanovisko vydal aj ČTÚ v tlačovej správe z 31.7.2012, v ktorom o. i. uvádza, že jednostranná zmena zmluvných podmienok je možná za predpokladu, že s ňou je spotrebiteľ oboznámený najmenej 1 mesiac pred nadobudnutím účinnosti zmeny a spotrebiteľovi je daná možnosť od zmluvy bez sankcie odstúpiť; samotné zavedenie servisného poplatku nie je z hľadiska súčasne platnej právnej úpravy v rozpore so zákonom o elektronických komunikáciách.)

Zároveň však SOI upozornila, že v predchádzajúcej verzii VOP, platných od 1.3.2008 nie je vymienená zmena cenníka. Z toho dôvodu, účtovanie poplatkov spotrebiteľom, ktorí uzatvorili zmluvu so spoločnosťou Towercom a registrovali kartu Skylink v čase od 1.3.2008 do 1.10.2008, je v rozpore s VOP. Jedná sa o upieranie práva spotrebiteľa, ktorý mal predmetnú službu deklarovanú a garantovanú trvale bez poplatkov pri podpise zmluvy. Títo spotrebitelia, ak nesúhlasia s VOP alebo niektorou jej časťou, majú možnosť obrátiť sa o prešetrenie celej záležitosti na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá po posúdení postúpi vec na riešenie vecne príslušnému kontrolnému orgánu v Luxemburgu, nakoľko súčasným poskytovateľom služby Skylink je spoločnosť M77 Group S.A., so sídlom 2, RueAlbert Borschette, L-1246 Luxembourg, Veľkovojvodstvo Luxemburské, ktorá prevádzkuje satelitnú platformu Skylink na území Slovenskej republiky.

Skryť Vypnúť reklamu

Podozrenie na klamlivú reklamu

V rámci kontroly podľa zákona o reklame SOI oslovila pisateľov podnetov ohľadne novozavedených servisných poplatkov Skylink so žiadosťou o zaslanie pôvodných reklamných materiálov prezentujúcich službu Skylink ako navždy bez poplatkov, neobmedzene bez poplatkov a pod., ak tieto majú k dispozícii.

Zákon o ochrane niektorých rozhlasových a programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti

Tento zákon upravuje len marketing, inštaláciu, údržbu a komerčnú komunikáciu vzhľadom na koncové zariadenia a k jeho porušeniu nedošlo.

Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o elektronických komunikáciách

Skryť Vypnúť reklamu

Informácie o cenách sú spotrebiteľom, a teda aj koncovým užívateľom, poskytnuté korektne ešte pred uzatvorením obchodnej transakcie a v danom prípade je prípustný princíp liberalizácie cien a voľnej cenotvorby, nakoľko sa nejedná o oblasť štátom regulovaných cien.

Vo veci podozrenia na nekalú obchodnú praktiku, týkajúcu sa predaja programového balíčka GRATIS zhromaždila SOI všetky doteraz zistené podklady, ktoré postupuje vecne príslušnému kontrolnému orgánu v Luxemburgu.

Zákon o elektronických komunikáciách

Šíriteľ signálu – spoločnosť Towercom, ako registrovaný poskytovateľ elektronickej komunikačnej služby, v súvislosti s údajným bezdôvodným rušením signálu, nekvalitou signálu atď., môže byť z hľadiska dodržiavania tohto zákona preverený Telekomunikačným úradom SR.

Zákon o vysielaní a retransmisii

Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom

Oblasť zabezpečenia pokrytia územia Slovenskej republiky terestriálnym signálom na príjem verejnoprávnej televízie, súvisiaca s prípadnými duplicitnými platbami koncesionárskych poplatkov, ktoré sú nútení platiť spotrebitelia na území nepokrytom terestriálnym signálom, bez inej možnosti sledovať verejnoprávnu televíziu, ako prostredníctvom spoplatneného satelitu, patrí do kompetencie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

10.08.2012

Ján Luterán starší

Ján Luterán starší

Bloger 
  • Počet článkov:  125
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Venujem sa publicistike okolo problematiky slobodného príjmu SAT TV, DVB-T, internetu a vlastne píšem o všetkom, čo človekaoslobodzuje a skvalitňuje mu život. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Skryť Zatvoriť reklamu