Prečo by sme mali zrušiť súčasnú Slovenskú republiku a založiť novú?

Pred každým z nás stoja celý život problémové otázky.  Kto som ja - kto sme my - občania Slovenska? Čo chcem ja - čo chceme my - aby sa stalo a aby sa zmenilo v našej rodine, v našom meste, na Slovensku a vo svete?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

Aký zmysel má náš život, kam smerujeme a ako chceme žiť spolu so svojimi deťmi a vnukmi v budúcnosti – ako môžeme ovplyvniť to, čo nás čaká v budúcnosti?

Aké radikálne zmeny musia nastať v našej krajine, aby sme sa už nikdy nemuseli sťažovať na politiku, politikov a na našu životnú úroveň?

A keby už zajtra začala revolúcia s túžbou po zmenách, máme pripravené nové systémové riešenia v inej III. SR po skončení revolúcie?

S akými problémovými otázkami zápasí naša krajina?
Prečo cítime, že mnohí politickí činitelia tieto kľúčové otázky z vlastnej hlúposti alebo aj zámerne ignorujú?
Môžeme hovoriť o zmenách vo svete, o nezamestnanosti a o iných problémoch, ktoré sú v skutočnosti nepodstatné, trápi nás však aj to, ako vychovávame svoje deti a vnukov a čo nosia v hlavách naše deti a vnuci?

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Ako sme pripravení v inom budúcom svete na tvrdú realitu, ktorá nastane za päť, desať či dvadsať rokov?
Vieme, aké kľúčové problémy by sme mali v prvom rade riešiť, aby sme sa stali modernou, nezávislou a prosperujúcou krajinou? Pokračovanie čítajte v článku.

Slovensko - Ako ďalej?

Nasledovný článok prináša iný uhol pohľadu na fungovanie sveta a našej krajiny.
V článku upozorňujeme na ignorovanie závažných skutočností o prítomnosti a budúcnosti SR.
Možno bude pre Vás – čitateľov – šokujúce aj formulovanie základných problémových otázok o fungovaní nášho štátu bez tradičného ignorovania skutočnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Popisujme aj to, v akých ilúziách žijeme a prečo tvrdú realitu veľakrát nechápeme.
Mnohí z tých, čo sa hrabali i dohrabali do politiky a majú odvahu a súčasne bezočivosť rozhodovať o nás – piatich miliónoch občanov - však radšej z neschopnosti alebo z hlúposti hrajú pre nás len divadlo.

Pretvarujú sa, že problémy, ktoré nás obklopujú, neexistujú, alebo ich zámerne zľahčujú.
V textoch oi. konštatujeme, že jedným z hlavných problémov SR je nízka úroveň vzdelania najmä mladých ľudí, ktorí sa pre nedostatočné vzdelanie nevedia existenčne uplatniť na začiatku 21. storočia na Slovensku ani v Európe.

Dnes sa po Novembri 1989 mení druhýkrát situácia – v politike už začali pôsobiť aj čestní politici alebo verejní aktivisti, ktorí chcú uskutočniť dôležité zmeny v našej krajine a poukazujú pritom na nečestné praktiky mnohých verejných činiteľov.

Skryť Vypnúť reklamu

Ale čo by sme robili, ak by sme už zajtra mali šancu a priestor všetko zmeniť k lepšiemu?
Máme pripravený komplexný plán existencie novej Slovenskej republiky, v ktorom by sme mohli začať nielen uskutočňovať zmeny, alebo by sme v ňom aspoň čiastočne zaistili aj ich pokračovanie v budúcnosti?

Návrh riešení som pripravoval od apríla 2012 asi do októbra 2013.
Máte jedinečnú možnosť sa bezplatne zoznámiť s unikátnym dokumentom, ktorý dostali do rúk všetci politickí činitelia v našej krajine.

Ak budú vedieť, že ho máte k dispozícii aj Vy, možno vytvoríme tlak na rýchlejšie spoločenské zmeny.
Verím, že tento dokument môže zmeniť veci k lepšiemu.
Ale začnime najprv poporiadku.

Skryť Vypnúť reklamu

PRVÁ ČASŤ
Problémy súčasného stavu v druhej Slovenskej republike a možné východiská z neho. Intro video 4 min.:

 • kde chceme žiť a kto o tom rozhoduje (budovanie demokratického štátu),

 • kto ovláda SR (minulosť) a ako efektívne ju riadi,

 • prečo žijeme na dlh a kedy ho (ne-) splatíme,

 • ignorovanie prebiehajúcich javov (napr. pri šírení islamu v Európe, počet neprispôsobivých Rómov v SR), ktoré prinášajú rozpad našej európskej civilizácie,

 • dopady nízkej vzdelanosti mládeže a dospelých občanov na budúcnosť SR,

 • povinná vojenská služba pre mužov aj ženy, ktorá by oi. slúžila ako inkubátor moderných zručností.

DVA NAVRHOVANÉ BODY ZLOMU

(klikni pre celé video spolu 32 min.):

 • prvý bod zlomu – zrušenie Druhej Slovenskej republiky a založenie Tretej Slovenskej republiky s generačnou výmenou politikov, 

 • druhý bod zlomu– zavedenie povinnej dvojročnej vojenskej služby u mužov a jednoročnej u žien s cieľom zaistiť reálnu obranu Slovenskej republiky v prípade jej ohrozenia.


Video: Slovensko ako ďalej? - Ivan Mačura interview 2 - Povinná vojenská služba (20 min.):

Moje problémové otázky pre nás všetkých.

 • Aká bude prognózovaná produktivita práce v III. SR napr. do roku 2020 v porovnaní s 65 najvyspelejšími ekonomikami sveta? 

 • Prečo v SR je v rôznej miere v zákonoch definovaná len relatívna materiálna, duchovná, morálna i zdravotná chudoba a nie skutočná chudoba, spojená najmä so sociálnym statusom?

 • Prečo v SR presadzujeme dlhodobo neudržateľnú stratégiu odstraňovania relatívnej chudoby prerozdeľovaním materiálnych zdrojov od pracujúcich k tzv. chudobným?

 • Prečo nepropagujeme anglosaský ekonomický model, ktorý vychádza najmä zo zodpovednosti človeka za vlastný život?

 • Budú schopní dnešní 15-roční žiaci so zistenou klesajúcou inteligenciou napr. za 20 rokov svojou prácou v roku 2030 v SR produkovať cez HDP financovanie rozpočtu SR, oi. vzdelávanie pre cca 15 až 20% detí do 18 rokov, sociálny systém pre cca 10 až 15% nezamestnaných aj dôchodky pre cca 35 až 40% dôchodcov z celkového počtu obyvateľov SR?

 • Prečo nemáme odvahu urobiť systémové zmeny vo vzdelávaní, ak vieme, že kľúčovou úlohou na začiatku 21. storočia je rozvíjať matematické, prírodovedné, čitateľské a pohybové kompetencie žiakov a študentov do 18-tich rokov?

 • Prečo si my a naši politici neuvedomujeme, že o našej chudobe alebo o bohatstve dnes a aj v budúcnosti budú rozhodovať učitelia základných, stredných a vysokých škôl i vedeckí pracovníci SAV a iných vedeckých pracovísk? 

 • Prečo nerobíme zmeny, ak vieme, že ak ich neurobíme, staneme sa menšinou vo vlastnej zemi, stratíme základy našej kultúry i nášho spôsobu života a nebudeme mať čo odovzdať našim synom, dcéram i vnukom?

 • Prečo sa neuplatňuje aj v súčasnej II. SR motivácia závislosti životného štandardu dôchodcov od počtu ich detí, ktoré vychovali ako zamestnaní rodičia?

 • Prečo je možné z prídavkov na deti urobiť ich rodičmi zneužiteľný finančný zdroj na existenciu celej rodiny?

 • Prečo sa nezmení rodinná politika napr. prídavkov na deti, príspevkov na bývanie oi. tak, ako napr. v USA?

 • Aké sú vhodné prostriedky na zvýšenie pôrodnosti v horných a stredných vzdelaných vrstvách v SR?

 • Čo treba urobiť, aby vzdelané ženy do 30 rokov rodili 3 alebo 4 deti a dávali prednosť materstvu pred kariérou?

 • Čo treba urobiť, aby sa pôrodnosť u jednej ženy v dolnej vrstve znížila z 8 až 10 detí na 2 až 3 deti?

 • Aký počet osôb, odkázaných na dávky a štátnych úradníkov, sú schopní živiť zamestnaní občania SR? 

 • V materiáloch OSN a EÚ sa predpokladá ročný príliv moslimských imigrantov najmä zo severnej Afriky a moslimov zo stredného Východu v asi počte 900 000 do EÚ. Aký počet týchto imigrantov bez výberového systému nám ročne bez nášho súhlasu tzv. pridelí Európska únia?

Toto je len malá ukážka reálnych problémových oblastí, ktorým musí naša krajina čeliť už dnes, nielen za 5 či 10 rokov. Sme na život v reálnom svete o 10 až 20 rokov skutočne pripravení a poznáme odpovede na položené a iné problémové otázky?

Čo všetko bude možné bez legislatívnych problémov urobiť po zrušení II. Slovenskej republiky a po založení III. Slovenskej republiky?

To všetko môžete zistiť v nami ponúkanom dokumente o komplexných kontúrach návrhu systémových zmien s názvom "Slovensko - Ako ďalej?".

Tento elektronický dokument si môžete bezplatne stiahnuť TU. Po jeho prečítaní sa zoznámite s jedným z návrhov o možnej budúcnosti Slovenska v najširších súvislostiach.

Kto má prevziať zodpovednosť za náš život, za životy našich detí, ak nie práve my?
Kedy konečne otvoríme oči a vytriezvieme aj na základe textu našej národnej hymny?

V ponúkanom texte je kľúčová myšlienka, že o svojej budúcnosti a budúcnosti svojich detí majú začať rozhodovať najmä vzdelané mladšie generácie občanov SR.

Dynamické zmeny v kratšom časovom období sa môžu uskutočňovať len na základe prijatia novej ÚSTAVY III. SR. V ponúkanom dokumentu sa dozviete aj ďalšie fakty o tom, aký zmysel má založenie budúcej III. Slovenskej republiky, aký má mať zmysel život občanov a prečo je dôležité vybudovať krajinu, v ktorej budú vytvorené bezpečné podmienky pre šťastný život.

Chcete vedieť viac? Stiahnite si bezplatne tento elektronický dokument TU .

DRUHÁ ČASŤ
Prečo je vedecký zber niektorých faktov v súčasnej II. SR alebo v III. Slovenskej republike kľúčovým bodom zlomu na ceste za úspešnou spoločenskou zmenou?

 • prečo je kľúčové začať systematicky zbierať o našej krajine údaje, ktoré nám pomôžu zodpovedne sa rozhodovať a riadiť ju?

 • aké predsudky a obvinenia musíme prekonať, aby sme boli k realite kritickí a vďaka tomu sa nedostali do hranične nebezpečných situácií, napr. nálepkovanie?

 • kde sú hranične nebezpečné situácie v našej krajine? (imigrácie, iné),

 • aké konkrétne údaje by sme mali dôsledne zbierať a vyhodnocovať? (príklady).

Vidia sa Vám tieto informácie zaujímavé?
Potom neváhajte a stiahnite si bezplatne elektronický dokument s názvom "Slovensko - Ako ďalej? ", ktorý vo vás možno prebudí pocit dynamickej motivácie veci pohnúť dopredu.

Teraz sa poďme pozrieť na tretí kľúčový problém Slovenskej republiky, na vyriešenie ktorého navrhujeme systémové riešenie.

TRETIA ČASŤ
Časť návrhov na riešenie tzv. rómskej problematiky, alebo prečo Rómovia žijú podľa zvyklosti z putovania ľudského rodu od 50 000 do 10 000 rokov pr. n. l. podľa postoja:

MUSÍME PREŽIŤ DNEŠNY DEŇ.

Video: Slovensko ako ďalej? - Ivan Mačura interview 3 - Rómsky problém (22 min.):

 • prečo sú Rómovia problémovou skupinou obyvateľov SR a ako im štát na to prispieva sociálnymi a inými dávkami,

 • aké majú Rómovia postoje k životu a čo ich motivuje v živote,

 • ako rómsky problém (ne)rieši štát (EU dotácie, systém byrokracie, krádeže, zveličovanie problému na odvádzanie pozornosti od iných dôležitejších tém),

 • iné...

Riešenia rómskeho problému som čiastočne rozpracoval aj v týchto článkoch:

Boli predchádzajúce informácie pre Vás dostatočne zaujímavé a súčasne aj znepokojujúce? Veríme, že áno. Preto Vám ponúkame možnosť stiahnuť si komplexne spracovaný elektronický dokument "Slovensko - Ako ďalej?" . Tento dokument už v týchto dňoch leží na stole všetkých významných politických činiteľov, včítane prezidenta SR, predsedu vlády, členov vlády, poslancov NR SR a desiatok iných štátnych činiteľov a občianskych aktivistov.

Z obsahu dokumentu sa ešte dozviete:

 • Aká je životná cesta PhDr. Ivana Mačuru a prečo mnohí politici budú chcieť jeho myšlienky spochybňovať, ignorovať alebo pokúšať sa ich kritizovať.

 • Prečo sú radikálne riešenia lepšie, ako postupné zmeny.

 • Aké štyri mafie* ovládajú II. Slovenskú republiku a ako túto vládu mafií zrušiť.

 • Prečo je potrebné zrušiť II. Slovenskú republiku a založiť úplne novú – III. Slovenskú republiku s novou ÚSTAVOU SR a z nej vychádzajúcimi zákonmi NR SR i s novými pravidlami života pre všetkých občanov.

 • Prečo je dôležité zaviesť povinnú vojenskú službu pre mužov i ženy (včítane časti hendikepovaných ľudí), ktorá bude plniť aj úlohu prípravy na existenčné uplatnenie sa na trhu práce v EÚ v 21. storočí (príprava na podnikanie v informačnej civilizácii a získavanie dynamických zručností a skúseností, potrebných pre reálny život).

 • Ako je možné znížiť zadlženosť občanov SR, ktorú spôsobili politické rozhodnutia našej vlády (dlh našej krajiny je okolo 42 miliárd eur, jeden pracujúci občan je zaťažený štátnym dlhom vo výške asi 16.000 eur).

 • Ako je možné zlepšiť vzdelanie občanov Slovenska a zároveň ihneď zvýšiť učiteľom plat pri nezmenenej výške dnešného štátneho rozpočtu asi o 200 eur mesačne.

 • Prečo by manželstvo malo byť chránené štátom a ako uchrániť budúce generácie pred nezvládnutou imigráciou či fašizmom.

 • Aké vedecké fakty je potrebné zbierať o občanoch našej krajiny, aby bolo možné vykonávať kvalifikovanú analýzu o súčasnosti SR, zmysluplné opatrenia a zodpovedne riadiť celú krajinu.

 • Ako môže byť v III. Slovenskej republike čiastočne odstránená nerovnosť i chudoba občanov a zlepšená konkurencie schopnosť našej krajiny v EÚ a vo svete.

 • Ako vyriešiť problémy starnúcej populácie (dôchodky, zdravie, starostlivosť, iné).

 • Prečo sa doteraz nepodarilo vyriešiť rómsky problém a ako pomôcť neprispôsobivým občanom prevziať zodpovednosť za svoj život.

*Pozn.: Mafia je organizovaná skupina ľudí, ktorá zneužívaním alebo porušovaním zákonov získava hmotný alebo iný prospech (Britská encyklopédia).

Hlavné témy dokumentu

KONTÚRY NÁVRHU NA SYSTÉMOVÉ SPOLOČENSKÉ ZMENY V SÚČASNEJ DRUHEJ ALEBO V BUDÚCEJ TRETEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKE - ALEBO ZAČNIME OD NOVÉHO ZAČIATKU

Celý obsah elektronického dokumentu:

Kontúry návrhu na systémové spoločenské zmeny v súčasnej Druhej alebo budúcej Tretej Slovenskej republike, alebo začnime od nového začiatku ..... 6

PRVÁ ČASŤ

 • 1 Východiská zo súčasného stavu v Druhej Slovenskej republike ...... 6

 • 2 Dva navrhované body zlomu ...... 6

 • 3 Po založení Tretej Slovenskej republiky bude možné bez legislatívnych problémov ...... 7

 • 4 Zmysel založenia a existencie budúcej Tretej Slovenskej republiky ...... 7

 • 5 Niektoré zdroje ohrozenia bezpečnosti občanov Slovenskej republiky ...... 8

 • 6 Princípy, ovplyvňujúce existenčné uplatnenie občanov v Tretej Slovenskej republike

 • na trhu práce v tzv. bohatom svete (v EÚ, v USA, aj v SR) do roku 2020 ...... 11

 • 7 Tretia Slovenská republika by mala byť ...... 11

 • 8 Kontúry princípov fungovania Armády SR v Tretej Slovenskej republike ..... 11

 • 9 Financovanie armády SR v Tretej Slovenskej republike ....... 11

 • 10 Niektoré ciele a úlohy Armády SR v Tretej Slovenskej republike ...... 12

 • 11 Postavenie Armády SR v Tretej Slovenskej republike a podnikanie ...... 13

DRUHÁ ČASŤ

 • Vedecký zber niektorých faktov v súčasnej II. alebo v III. Slovenskej republike ....... 15

 • Cieľ zberu faktov v III. Slovenskej republike: príspevok ku snahe o vytvorenie jednotného národného štátu ....... 15

 • Niektoré kľúčové termíny a definície ....... 16

 • 1 Vzdelávanie v III. Slovenskej republike ...... 17

 • 2 Pohľad do budúcnosti III. Slovenskej republiky cez stav v prítomnosti ....... 18

 • 3 Tzv. chudoba a tzv. nerovnosť občanov v III. Slovenskej republike ...... 19

 • 4 Boj konkurenčných ekonomických modelov v III. Slovenskej republike ...... 19

 • 5 Mýty, vzdelávanie a realita v II. a v III. Slovenskej republike ....... 19

 • 6 Integrácia dolných vrstiev do spoločnosti v III. Slovenskej republike ....... 20

 • 7 Populačná politika v III. Slovenskej republike ....... 21

 • 8 Demografia, produktivita a šedá záťaž v III. Slovenskej republike ...... 22

TRETIA ČASŤ

 • Časť návrhov na riešenie tzv. rómskej problematiky alebo MUSÍME PREŽIŤ DNEŠNÝ DEŇ ...... 24

 • Prílohy ...... 34

Technické parametre dokumentu:


Stiahnite si bezplatne dokument TU.

Elektronická publikácia: Slovensko ako ďalej.
Elektronická publikácia: Slovensko ako ďalej.  
Ivan Mačura

Ivan Mačura

Bloger 
 • Počet článkov:  25
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Som človek, ktorý sa zo svojho pohľadu pokúšal ísť po ceste k pravde. Celý svoj život som sa snažil o zmeny v prostredí, v ktorom som žil (športové prostredie, vysoké školy)a o zmeny pri debolševizácií na Slovensku. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

4 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

1 článok
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Skryť Zatvoriť reklamu