Naša dilema: Národný štát alebo samovražda - samovražda alebo národný štát

Budeme bojovať o holé prežitie – alebo my a naše deti – alebo oni a ich deti. Iná možnosť neexistuje.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (20)

Naše deti a naši vnuci budú - alebo ani nebudú - žiť v inom európskom svete, o ktorom mnohí z nás nemajú ani predstavu, alebo ju ani nechcú mať. Teraz už nejde o vyššiu životnú úroveň, o ekonomický rozvoj, o schengenský priestor, o HDP, o II. pilier a o iné. Náš čas na prípravu na kolaps sa kráti.

Prognóza sveta budúcnosti a Európy. Fakty. 
Na svete existuje deväť veľkých civilizačných a kultúrnych oblastí, ktoré sú vymedzené náboženskými, právnymi, kultúrnymi a ekonomickými tradíciami, vyvíjajúcimi sa tisíce rokov: 
Západná (kresťanská), pravoslávna, islamistická, čínska, konfucianistická, hinduistická, budhistická, latinsko - americká a africká civilizácia (Hartz, L. 1983, Huntington, S.P. 2001 a stovky ďalších autorov). 
Tieto civilizácie môžu mať, alebo už majú a budú mať aj v budúcnosti stovky rokov vo svojom strede dominantné štáty (Rusko, Čína, Japonsko, India), ktoré sú stredmi okolo nich sústredených kruhov menších štátov ich civilizačného poriadku.
Časť svetových civilizácií (západná, islamská, africká, latinsko-americká) nemá vo svojom strede dominantné štáty. 
Počas tisícov rokov dochádzalo k zániku alebo k sťahovaniu celých civilizácií a k posunu civilizačných okruhov. 
Tak, ako asi za 30 rokov zanikla Rímska ríša (Gibbon, E., 1983, 2012), v najbližších desaťročiach zanikne aj Európa a zmení sa na Európoarábiu.
Demografická hrozba prináša ohrozenie demokratických charakterov štátov Európy aj Slovenska.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Problémová otázka. Je migračná kríza v Európe spôsobená stratégiou Spojených štátov? 
Globálna translačná stratégia – vízia národnej bezpečnosti USA, ktorá sa dlhodobo realizuje. 
Thomas P.M. Barnett predniesol aj na seminári Futurologickej spoločnosti na Slovensku, Bratislava, Informačná kancelária Rady Európy, dňa 3.11.2004 materiál The Pentagon´s New Map War and Peace in the Twenty-First Century (apríl 2004).
Barnett je americký vojenský stratég a profesor na Naval War College v Newport, Rhode Island, USA. 
Pôsobí ako asistent pre Strategické budúcnosti v Pentagon´s Office of Force Transformation, kde sa zaoberá strategickými problémami vývoja súčasnej civilizácie.
V apríli 2004 načrtol koncept globalizujúceho sa sveta spolu s princípmi jeho fungovania do časového horizontu 2020 až 2025.
Jeho koncepcia sa medzi vojenskou elitou USA rýchlo rozšírila. 
Uplatňoval ju viceadmirál David Nichols v Perzskom zálive, prevzali ju vojenskí velitelia letectva USA, námorníctvo ho poverilo každoročnými prednáškami na univerzite Naval War College.
Globalizácia podľa Barnetta môže priniesť pokoj a rovnováhu vo svete (cit. Barnett, T., 2004). 
Predpokladom pre fungovanie globalizácie sú štyri trvalé a nerušené “toky”, ktoré USA majú zabezpečiť: 
1. Príliv afrických a islamských imigrantov bez prekážok z tzv. medzier do EÚ s cieľom rozložiť štáty, kultúru, morálku a identitu autochtónnych - pôvodných - obyvateľov Európy.
Barnettov plán počíta so zvýšením počtu prisťahovalcov až do 50 miliónov do EÚ. Konečným cieľom plánu imigrácie je zuniformnenie všetkých krajín sveta, aj Európy, ktoré sa má dosiahnuť zmiešaním rás s cieľom vytvoriť novú svetlohnedú rasu v Európe.
Vzhľadom na to, že inteligencia je dedičná na 60 až 80%, cieľom imigrácie je vytvoriť v Európe nových ľudí s IQ okolo 90 – príliš hlúpymi chápať a robiť závery, ale dostatočne inteligentnými pracovať.
2. Neprerušený tok ropy, plynu a všetkých ostatných tovarov. 
Podľa Barnetta nebudú štáty a národy v globalizovanom svete môcť rozhodovať o svojich nerastných surovinách. Tie budú sprivatizované, internacionalizované a uvádzané na trh len s cieľom dosiahnuť zisk.
3. Príliv úverov a investícií, odliv ziskov. 
Podľa Barnettových plánov budú národné banky, suroviny a zdroje povinne zaťažené dolárovými pôžičkami. 
Štáty tiež nebudú môcť spraviť nič, čo by narušilo zisky, plynúce do Spojených štátov. 
4. Neprerušený tok amerických bezpečnostných síl. 
Žiadny štát, žiadna krajina a žiadna vláda na svete nebude brániť mierovým operáciám americkej armády. 

SkryťVypnúť reklamu

V súčasnej Európe boli narušené základné piliere európskej civilizácie (lat. civilis – občan) a jej päť morálnych imperatívov: rodiny, vzdelania, kultúry, práva a príslušnosti k národu i štátu (Bárta, V. 2015).
V Európe vládne silná tendencia prehliadať dlhodobé hrozby, vedúce k zániku európskej civilizácie. 
Viac ako miliarda moslimov vo svete má silnú vieru, kresťanská kultúra v Európe zaniká. 
Sila kresťanstva versus sila islamu: láska - versus - hnev, kritika – versus – sebavedomie, dialóg – versus - podvolenie alebo podriadenie, tolerancia – versus – nenávisť, zodpovednosť – versus - zodpovedný je Alláh.
V Západnej civilizácii aj v kolapsujúcej zdegenerovanej Európe sme stratili základné zvieracie a súčasne ľudské pudy živej prírody (Hoschl, C., 2015): 
nemáme pud sebazáchovy. 
Európa sa vzdáva bez boja: - o svoje územie, - o spoločnú európsku armádu, - o potravinové zdroje, - o kresťanské náboženstvo, ignoruje prognózy o svojej budúcnosti.
V dennej realite sa skončil vek ilúzií naivných a hlúpych samovrahov v EÚ o tzv. koexistencii s tzv. umierneným islamom a jeho demokratickou formou, s ktorou sa dá podľa nich žiť.
Tieto ilúzie vedome šíria tí, ktorí nepoznajú Korán, islamské právo a tradície (Krincvaj, F., 2015). 
Státisíce a v budúcnosti milióny mohamedánov z oblastí premnoženia, vojen, šíriaceho sa sucha a nedostatku vody na severe Afriky i na Strednom východe ženie pud sebazáchovy prúdom do Európy. 
Tento pochod miliónov ľudí a migrácia islamistov, použitá ako vojnová zbraň voči Európe, sa nedá zastaviť.
nemáme teritoriálny pud. 
Nevieme ani, kde začínajú hranice Európy, nevieme, ako ich chrániť, nevieme, ako pri utečeneckom tlaku chrániť hranice Slovenska. 
Paradoxne tzv. stabilné arabské režimy (Saudská Arábia, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Irán...) chránia svoje hranice aj pred mohamedánmi.
stratili sme reprodukčný pud a schopnosť splodiť a vychovávať minimálne tri deti. 
Pri plodnosti 1,3 až 1,6 dieťaťa pôvodných autochtónnych európskych žien vo fertilnom veku za tri generácie sa počet pôvodných Európanov zníži asi o polovicu, príde k tichému vymieraniu pôvodného obyvateľstva.
Mohamedánske fertilné ženy prisťahovalcov v Európe plodia 5 až 6 detí a tým zmenia Európu na Europoarábiu. 
Kolaps a smrť Európy vyplýva aj z rastu populácie v Afrike na Strednom východe za sto rokov 1950 - 2050. 
Podľa stredného variantu populačnej prognózy OSN je nárast populácie v Afrike od roku 1950 10- až 20- násobný z 200 miliónov v roku 1950 na dve miliardy v roku 2050: 
Nigéria z 38 mil. na 398 mil. ľudí, Kongo z 12 mil. na 195 mil., Etiópia z 18 mil. na 188 mil., Sudán z 5,7 mil. na 80 mil., Niger z 2,5 mil. na 70 mil., Burkinu Faso zo 4 mil. na 43. mil., Pobrežie Slonoviny z 2,6 mil. na 49 mil., Egypt z 21 mil. na 151 mil., Maroko z 9 mil. na 44 mil., Alžírsko z 9 mil. na 46 mil. (Baláž. V., 2015).
Podobný je nárast moslimskej populácie na Strednom východe v Turecku, Sýrii, Iraku, Afganistane ai. 
stratili sme pud zaistenia obživy pre päť miliónov občanov Slovenska. 
Ničíme poľnohospodársku pôdu, likvidujeme slovenskú živočíšnu výrobu a výrobu potravín. 
Pud zaistenia obživy a reakcie na populačný nárast ľudí v premnoženej populácii mohamedánov začne ľudskou a vojenskou expanziou do Európy, ináč ju zasiahne hladomor.

SkryťVypnúť reklamu

Vychádzajúc zo stáročnej nemeckej vôli k moci (Štúr, S., 1991) Nemci dvakrát chceli zničiť Európu a pretvoriť ju na svoj obraz. 
Prvý raz Nemci plánovali a chceli uskutočniť obsadenie Európy počas 1. svetovej vojny 1914 až 1918. 
Druhýkrát Nemci začali ničiť Európu a plánovali i čiastočne realizovovali vyvraždenie miliónov Židov a asi sto miliónov Slovanov (Rusov, Čechov, Poliakov, Bielorusov, Ukrajincov, Slovákov) v rokoch 1933 až 1945. V nacistickej ideológii kombinovali prvky socializmu, nacionalizmu, pangermanizmu (preferencia rasy pred národom, idea zjednotenej germánskej Európy), fašizmu, rasizmu (zvlášť antisemitizmu) a eugeniky (Buchar, R., 2005).
Nezvratný kolaps a zničenie Európy Nemci uskutočňujú až na tretíkrát cez nemeckú politiku islamského multikulturalizmu s nimi presadzovanú samovražedu štvorkombináciou:
- multukultarizmu – marxizmu dneška - Európskej únie s tyraniou lživej politickej korektnosti, homosexuálnou agendou a deštrukciou stáročiami vytvorených európskych hodnôt a rodiny, 
- presadzovania nízkej plodnosti pôvodných autochtónnych európskych (aj slovenských) žien s fertilitou 1,3 a vysokej plodnosti miliónov európskych moslimiek s fertilitou 5,0 a viac detí v Európe,
- šírenia ideológie totality európskeho „multikultúrneho“ komunizmu, podporujúceho prienik islamskej totality do Európy, ktorá už produkuje úpadok kvalifikácie – odbornosti v Európe,
- vytvorenia tzv. kultúrneho kotla, v ktorom sa majú variť asi jednu generáciu stámilióny Európanov so stratou osobnej, rodinnej, klanovej, regionálnej, národnej a štátnej identity spolu s desiatkami miliónov európskych moslimov, žijúcich v Európe už tri až štyri generácie a miliónmi prisťahovalcov z Afriky a Stredného východu, splodenými až v 60% v inbrídingu už asi 1 000 rokov v priamych príbuzenských pokrvných vzťahoch bratranec - sesternica (Sennels, N., 2014).

SkryťVypnúť reklamu

Kolaps Európy sa začne ekonomickým, politickým a kultúrnym zrútením Nemecka, Francúzska, Holandska, Švédska, Nórska a ďalších krajín, kde islamská populácia najmä v mestách dosiahne 30 až 50% obyvateľov.
Islam dobyje za 20 rokov Európu maternicami už v nej žijúcich moslimiek (Muammar al-Kaddáfí), miliónmi nekvalifikovaných imigrantov, ktorí do Európy už prichádzajú a asi 19 miliónmi úradne neregistrovaných imigrantov, ktorí v roku 2014 v Európe už žili ešte pred príchodom migračnej vlny v roku 2015 (Chovanec, M., Sněmovna ČR, 2015).
Samovražedné budovanie systému privilégií, špeciálneho zaobchádzania a ochrany „sociálne a inými spôsobmi utláčaných, diskriminovaných a vykorisťovaných menšín, komunít a imigrantov“, spojených s likvidáciou európskych národov a rodiny i šírením tzv. sociálneho štátu, je najdôležitejšou agendou EÚ (Fendek, P., 2015). 

Nezvratný kolaps Európy prebehne dvoma možnými cestami, ktoré sa budú navzájom križovať (Mačura, I., 2012): 
1./ Kolaps tzv. demokratickou cestou (napr. Sarrazin, T., 2011 a desiatky ďalších európskych autorov): 
moslimovia sa zmocnia jednotlivých európskych miest a krajín plodením 4 až 6 detí a podporou EÚ imigrantom - tým sa zvýši počet moslimských voličov.
Moslimovia budú mať zastúpenie minimálne 30 až 40% v parlamentoch v Európe, budú meniť v rôznom rozsahu legislatívu smerom k šarii.
- nastane posun od štátov, vyberajúcich si desaťtisíce imigrantov, k miliónom imigrantov, vyberajúcich si štáty, kde chcú žiť oni, 
- zmena štátnych symbolov niektorých európskych krajín, zo štátnych znakov napr. aj v SR odstránenie dvojkríža, zmeny vyučovania dejepisu o 150- ročnom boji našich predkov proti islamským Turkom - od porážky uhorských vojsk v roku 1526 Turkami pri Moháči - až do roku 1683 porážkou Turkov pod Viedňou Jánom II. Sobieskym), 
- masová stavba náboženských a súčasne politických symbolov islamu - tisícov mešít s minaretmi za finančnej podpory islamských krajín naftodolármi.
- kombináciou moslimského každodenného spoločenského tlaku na ženy v zamestnaní s terorom na uliciach príde k dnes nám nepredstaviteľnej zmene postavenia autochtónnych žien, rómskej menšiny, homosexuálov, ateistov a iných menšín v Európe.
- islamizácia armád a policajných zborov. Imámovia budú pôsobiť v ozbrojených zložkách, vo vojenských jednotkách. 
- plazivá islamizácia školstva. Cez rady rodičov s početnou prevahou moslimov zmena učebných plánov – ignorovanie vyučovania európskej kultúry, zmeny zloženia učiteľských zborov, zmenny učebných plánov, presadzovanie buriek u dievčat, oddelené šatne a telesná výchova pre chlapcov a dievčatá, oddelené stravovanie moslimských chlapcov a dievčat v školských jedálňach. 
Zákonmi sa presadí povinné vyučovanie v materinskom arabskom, tureckom a iných jazykoch. 
Podľa nemeckého ministra vnútra T. de Maziéra, (2015) je medzi desaťtisícmi mohamedánskych imigrantov, ktorí boli dovezení do SRN, 20% dospelých analfabetov, ďalších asi 45% imigrantov skončilo len 6. triedu arabských základných škôl, len asi 15% príslušníkov sýrskej elity pozná čiastočne latinské písmená, len každý dvadsiaty imigrant vie niekoľko anglických fráz.
Vzhľadom na celosvetovo vedecky získané fakty o 60 až 80-percentnej dedičnosti inteligencie u detí, v Európe príde k úpadku vyučovania prírodných vied, katastrofálnemu poklesu počtu detí, narodených žienám s maturitým a s vysokoškolským vzdelaním.
- v medicíne sa oddelí zdravotná starostlivosť mužov a žien lekárov i pacientov ai.

2./ Kolaps v kombinácii zvyšovania tlaku zákonov šarie, spojenej s terorom a vraždením pôvodného európskeho obyvateľstva (napr. Laqueur, W., 2006).
Tlak imigrantov bude narastať po krachu sociálnych systémov a následnou frustráciou tých, ktorí ich využívali a žili z nich. 
Veľké skupiny európskych občanov, ktoré nebudú chcieť spáchať kolektívnu štátnu aj súkromnú samovraždu, sa budú brániť individuálne, alebo v ozbrojených skupinách, alebo aj v spolupráci zo štátom.

Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo a na nich ekonomicky naviazané Slovensko sa v priemyselnej výkonnosti, životnom štandarde a v príjme na jedného občana po roku 2050 dostanú do druhej päťdesiatky krajín sveta. 

V boji o prežitie spomalenie civilizačnej agónie SR asi o 10 rokov môžeme urobiť: 
- vystúpením z Európskej únie, 
- vybudovaním nového národného štátu - III. Slovenskej republiky a národných štátov v Poľsku, Česku i Maďarsku, 
- vytvorením pevnosti tzv. Malej Európy V4 s tzv. malým Schengenom, 
- zavedením povinnej napr. jednoročnej vojenskej služby mužov aj žien na Slovensku, Poľsku, Maďarsku a Česku podľa vzoru Izraela,
- vytvorením špeciálnych vojenských jednotiek s napr. 7-ročnou vojenskou službou podľa vzoru Izraela, 
- zavedením povinných vojenských cvičení každých 5 rokov všetkých mužov aj žien do 50 rokov, 
- zavedením plošnej obrany územia občanmi do 60 rokov v krajinách V4 podľa vzoru Švajčiarska.

Ide o boj o holé prežitie, ide o náš krk – alebo my, naše deti a naši vnuci – alebo oni a ich deti a ich vnuci. 
Iná možnosť budúcnosti Európy neexistuje.

Ivan Mačura

Ivan Mačura

Bloger 
  • Počet článkov:  25
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som človek, ktorý sa zo svojho pohľadu pokúšal ísť po ceste k pravde. Celý svoj život som sa snažil o zmeny v prostredí, v ktorom som žil (športové prostredie, vysoké školy)a o zmeny pri debolševizácií na Slovensku. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
SkryťZatvoriť reklamu