Formality: Čo treba zabezpečiť, aby ste sa mohli zosobášiť?

Písmo: A- | A+

Príprava svadby bohužiaľ neznamená len výber krásnych šiat a doplnkov, nákup dekorácií a ďalšie príjemné a zaujímavé povinnosti. Zábava po obrade je síce to, na čo sa všetci najviac tešíme, podstatou svadby je však obrad, bez ktorého by šlo len o veľkú a drahú oslavu vašej lásky. A orad je vlastne zoficiálnenie vzťahu, ktoré si vyžaduje splniť isté náležitosti, aby ste sa mohli stať právoplatnými manželmi. Čo všetko teda treba zariadiť po formálnej stránke, aby ste sa mohli zobrať?

 

Čo treba zabezpečiť, aby ste sa mohli zosobášiť

Na Slovensku (čo potrebujete vybaviť, aby ste mohli uzvrieť manželstvo v Českej republike sa dozviete tu: http://www.mvcr.cz/clanek/uzavreni-manzelstvi.aspx) potrebujete najskôr navštíviť matriku v mieste trvalého pobytu jedného zo snúbencov (ak ide o veľké mesto, treba navštíviť správnu matriku podľa príslušnej mestskej časti) a tam podať žiadosť o uzavretie manželstva. O uzavretie manželstva musíte žiadať spoločne a k vyplnenej žiadosti treba priložiť nasledovné dokumenty:

 • rodný list
 • doklad o štátnom občianstve (môže byť nahradený pasom alebo občianskym preukazom) a doklad o rodnom čísle
 • potvrdenie o mieste trvalého (prechodného) pobytu a rodinnom stave (slobodný, ovdovený, rozlúčený, rozvedený)
 • v prípade, že je niekto z vás ovdovený, potrebujete aj úmrtný list bývalého partnera alebo úradné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho, na ktorom je doložka o právoplatnosti
 • ak je niekto z vás rozvedený, musíte predložiť súdne rozhodnutie o rozvode (do 31. decembra 1949 o rozluke), na ktorom je doložka o právoplatnosti
 • ak rozvod vyslovil zahraničný súd, je to trochu zložitejšie (viac informácií nájdete na stránke ministerstva zahraničných vecí: http://www.mzv.sk/sk/cestovanie_a_konzularne_info/konzularne_sluzby-uzavretie_manzelstva
 • ak máte trvalý pobyt v cudzine, musíte predložiť doklad o pobyte a stave vydaný príslušným orgánom tejto krajiny.

Ak chcete uzavrieť manželstvo mi matričného obvodu svojho trvalého bydliska, treba sa o postupe informovať na príslušnom úrade, prípadne úrade, v ktorého obvode chcete manželstvo uzavrieť.

Z obradu alebo uzavretia manželstva vzniká zápis, ktorého súčasťou je aj oznámenie o uzavretí manželstva. Zápis obsahuje mená a podpisy snúbencov, ich rodné čisla, mená a podpisy svedkov, ich rodné čísla, dátum a miesto uzavretia manželstva, meno a podpis sobášiaceho a odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.

A samozrejme, keď sa chcete zobrať, bude vás to aj niečo stáť, a to nielen obrazne. Teraz nemyslím vás čas a námahu, ktorú vynaložíte, aby bol váš veľký deň perfektný, ale správne poplatky za uzavratie manželstva. O presných cenách sa treba informovať na príslušnom matričnom úrade. Nasledovné údaje sa týkajú Bratislavy (zdroj: http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11033732&p1=11051255)

 • Správny poplatok sa vyberie len od jedného zo snúbencov. Vyberá ho matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva, resp. pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred matričným úradom ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v danej mestskej časti - 0 €,
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €,
 • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €,
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby– 16,50 €,
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 66 €,
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 33 €,
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 66 €,
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50 €,
 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt – 199 €.

Vyzerá to ako kopec vybavovačiek a papierovačiek, ale verím, že to zvládnete a nenecháte si tým pokaziť radosť zo svadby, ktorá by mala byť vašim najkrajším dňom v doterajšom živote.

 

Skryť Zatvoriť reklamu