Program 2014 - Chodníky, cesty, detské ihriská, psí útulok, doprava.

Písmo: A- | A+

CHODNÍKY, CESTY, DETSKÉ IHRISKÁ

V spolupráci s poslancami pripravím koncepciu asfaltovania chodníkov a ciest. Zameriam sa aj na mestské časti, ktoré sú mnohokrát vedením mesta zanedbávané. V dezolátnom stave sú v meste chodníky, po ktorých je problém kráčať „po vlastných“, mamičky s kočíkmi to majú omnoho ťažšie.

Na rozdiel od súčasného vedenia nebudem mesto úverovo zaťažovať týmito položkami. Rozpracujem koncepciu na 4 roky tak, aby mesto dokázalo vyasfaltovať potrebné úseky z vlastného rozpočtu bez ďalšieho zadlžovania.

Jednou z mojich priorít bude aj rozširovanie a výstavba detských ihrísk. Aj tu je priestor na využívanie eurofondov s nízkym spolufinancovaním. Dôraz prikladám na čistotu všetkých ihrísk v meste. Riešenie môžeme nájsť aj v oplotení tých najväčších ihrísk. Všetko záleží od finančnej situácie mesta.

PSÍ ÚTULOK, DAŇ ZA PSA

Zrealizujem projekt prvej etapy výstavby psieho útulku v sume cca 20 000 EUR. Tieto prostriedky plne vykryje príjem z dane za psa. Podporím spoluprácu s občianskym združením Best friends pri prevádzke útulku.

Znížim daň za psa pre malé plemená v panelákoch, je neprimerane vysoká.

Zvýšim počet košov na exkrementy hlavne na sídliskách, vyzvem psíčkarov k ich využívaniu. Verím, že to poteší všetkých, ktorí dbajú o čistotu na sídliskách.

DOPRAVA

Pre zlepšenie dopravnej situácie v rannej špičke budem rokovať s VÚC o výstavbe kruhového objazdu na križovatke Malohontskej a Jánošíkovej ulice. Toto rozhodnutie nie je v kompetencii mesta, keďže je to cesta v správe VÚC. Nejdem sľubovať nemožné, ale budem sa snažiť vyhovieť občanom.

Zjednoduším parkovanie – namiesto žltých čiar a zákazov uprednostním prechody pre chodcov a stredové čiary. Zákon o cestnej premávke jasne určuje, kde je parkovanie zakázané.

Platené parkovanie bude jedine na Hlavnom námestí. Zefektívnim vyberanie parkovného. Prípadne budú môcť občania rozhodnúť v minireferende o rampách pri vjazdoch na námestie. Vybrané parkovné bude adresne použité napríklad na rekonštrukciu chodníkov, opravu výtlkov a podobne.

Skryť Zatvoriť reklamu