Program 2014 – Plat primátora, karta vzorného občana, minireferendum.

Písmo: A- | A+

Tento program si môže ukradnúť každý, len nech začne od začiatku.

Začnem od seba. Verejnú službu občanom si predstavujem inak, ako sme to zažívali dodnes. Nie som tu ani pre peniaze, ani pre moc. Som obyčajný občan Rimavskej Soboty. Chodím do práce a dostávam mzdu. Nemám žiadne príjmy z podnikania, pasívne príjmy z prenájmu, členstva v orgánoch spoločností a podobne.

Všetok svoj čas a energiu venujem realizácii týchto cieľov.

Nebudem sa zodpovedať žiadnej politickej strane, žiadnej skupinke podnikateľov, JEDINE OBČANOM. Rád odpoviem na Vaše otázky na facebooku Kandidát Igor Maňovský, tel. 0940 701 369 alebo na maili igor.manovsky@gmail.com

PLAT PRIMÁTORA

Výšku platu primátora určuje zákon. Politici zobrali ľuďom možnosť vyjadriť sa k nemu. Občanom Rimavskej Soboty túto možnosť vrátim. Prvých 100 dní budem pracovať za priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Zo zákona mi bude vyplácaná mzda v prislúchajúcej výške. Z čiastky, ktorá mi príde na účet, si ponechám priemernú mzdu. Zvyšok môjho platu dobrovoľne každý mesiac verejne použijem v prospech občanov mesta. Nezachránim tým svet, ale pomôžem konkrétnym ľuďom, ktorí si to zaslúžia. Presný účel a výšku si občania nájdu na stránke mesta. Prvýkrát po 100 dňoch a potom po každom ďalšom roku sa budú môcť občania vyjadriť k môjmu platu na základe mojich výsledkov a dodržiavania volebného programu. Každý rok občania ohodnotia moju prácu pre mesto a rozhodnú o mojom plate. Dávam ľuďom do rúk možnosť kontroly, akú doteraz nedostali. Celý môj volebný program nie sú len prázdne sľuby, občania budú kontrolovať jeho plnenie, vyjadrovať sa k tomu a priamo ovplyvnia plat primátora.

Do 100 DNÍ

KARTA VZORNÉHO OBČANA

Patrí sa poďakovať všetkým vzorným občanom mesta, ktorí platia všetky dane a poplatky včas. Zaslúžia si ocenenie, všetci. Vytvorím databázu vzorných občanov, ktorí nemajú žiadne dlhy voči mestu ( dane, poplatky za smeti, ... ) za predošlý rok. Každý z nich na požiadanie dostane Kartu vzorného občana, ktorá bude obsahovať zľavy na vstupné v zariadeniach mesta: krytá plaváreň, zimný štadión, bazény na Kurinci.

Okrem motivácie ľudí platiť všetko načas, vidím v tom aj podporu športu a efektívne využitie mestských zariadení. Voda v plavárni je napustená vždy, ľad na zimnom štadióne je tiež, mesto by malo minimálne zvýšené výdavky na tieto zariadenia. Občania budú mať možnosť navštíviť mestské zariadenia o niekoľko krát viac a lacnejšie.

Kartu vzorného občana som schopný zaviesť do 100 dní po mojom zvolení. Realizácia nevyžaduje takmer žiadne finančné prostriedky. Dôležitá je len vôľa vyhovieť občanom mesta. To, že to doteraz nedokázal zaviesť nikto, len svedčí o nezáujme vedenia mesta vyjsť v ústrety vzorným občanom. Verím, že tento bod môjho programu poteší každého a aj oneskorení platiaci sa v budúcnosti posnažia zaplatiť všetko včas. Lebo v Rimavskej Sobote sa to oplatí.

MINIREFERENDUM

Vraví sa, že kandidáti na primátora kandidujú kvôli peniazom a moci. Môj plat je predmetom 1. bodu môjho programu. Svoju „moc“ venujem prostredníctvom minireferenda občanom. Minireferendum je prieskum verejnej mienky vzorných občanov o témach a problémoch, ktoré rozdeľujú mesto. Môže jednoducho vyriešiť problémy, s ktorými si poslanci nedokázali poradiť. Zároveň im pomôže získať prehľad, aký názor majú ich voliči na konkrétne riešenia problémov.

Do minireferenda sa bude môcť zapojiť každý občan, ktorý má zaplatené všetky poplatky voči mestu.

Výsledky budú východiskom pri rozhodovaní o riešeniach týchto problémov. Dôsledkom toho by mal byť väčší záujem občanov o veci verejné.

Do 100 dní zorganizujem prvé minireferendum o financovaní športu a mládeže v meste. Prípadne o ďalších, ktoré bude potrebné riešiť.

Minireferendum bude prebiehať 2 týždne. Občania sa budú môcť zapojiť na podateľni Mestského úradu v úradných hodinách. Potrebný je len občiansky preukaz a žiadne nedoplatky voči mestu.

Finančná realizácia minireferenda je minimálna. Účinnosť a myšlienka je však o to väčšia.

Verím, že aj tento bod môjho programu Vás poteší a tých, ktorí s platbami meškajú motivuje k ich zaplateniu.

Skryť Zatvoriť reklamu