Transparentnosť v Rimavskej Sobote

Písmo: A- | A+

Transparentnosť v politike označuje verejne prístupné, prehľadné a otvorené jednanie. To považujem za veľmi dôležitý princíp. Najmä pri míňaní verejných peňazí.

Myslím si, že ak má občan mesta záujem zistiť kam, ako a v akom množstve peniaze mesta putujú, nemal by sa cítiť ako špión. Mal by sa k týmto informáciám dostať jednoducho a bez prekážok. Myslím si, že čo nie je tajné by malo byť verejné. V tomto vidím v našom meste stále medzery.

Bol by som rád, keby mala stránka mesta jednoduchou formou zverejnené výdavky, výnosy a doklady pochopiteľné aj pre neodborníkov. Je to jedna z možností boja proti korupcii. Samozrejme na inštitúciách dochádza ku kontrolám kontrolórmi, no tí kontrolujú správnosť účtovníctva, nie využitie financií. Preto je dôležitá kontrola verejnosťou.

Ako svoju skúsenosť s nedostatkom transparentnosti v mestských financiách uvediem môj záujem o vyúčtovanie Mestského športového klubu. MŠK je klubom, do ktorého z mestskej pokladne za poslední 4 roky putovalo približne 700 000 EUR. Preto si myslím, že je to nemalá čiastka, na ktorú sa skladajú všetci Soboťania a teda by hospodárenie malo byť perfektne zdokladované a samozrejme verejnosti prístupné. Konkrétne výdavky sa však napriek mojej snahe nedali vypátrať. Na stránke klubu sa začiatkom júla objavil článok šéftrénera mládeže popisujúci hospodárenie klubu za 1.polrok, no po pár dňoch bol článok vymazaný a nie je dostupný ani v archíve článkov. A šéftréner už v MŠK skončil. Podobne ako jeho predchodca rok pred ním. Na schôdzi Mládežníckeho výboru MŠK 31.7.2014 konateľ sľúbil, že na web stránke klubu zverejní každý mesiac výpis z účtu. Do dnešného dňa sa tak nestalo. Za august a september boli zverejnené akési sumárne tabuľky. Prečo je problém zverejniť výpisy z mládežníckeho účtu, keď neobsahujú žiadne osobné údaje? Prečo je taký veľký problém zverejniť ich aj spätne od 1.1.2014, keď začal nový účtovný rok? A prečo mládež nehrá v dresoch a súpravách, ktoré boli podľa vyúčtovania kúpené za vyše 3 500 EUR pred rokom? Prečo ich nikto nevidel - okrem konateľa, riaditeľa a jedného poslanca MsZ? A prečo sú v účtovnej tabuľke za september ďalšie súpravy za 2 500 EUR? Prečo stále hrajú v 10 - 20-ročných dresoch a starých roztrhaných teplákoch? Keď za posledný rok boli kúpené 2-krát?

Po osobných dojmoch ako rodič som nadobudol dojem, že mestské peniaze v MŠK nesmerujú na správne miesto. Skúste sa dopátrať vyúčtovania financií pre mládež za predošlé roky. V klube, kde vedenie mesta dohliada, kam putujú peniaze z mestského rozpočtu, by mali príjmy a výdavky sedieť a vyúčtovanie by malo byť verejne prístupné. Zaujímavé je, že po tom, ako sa šéftréner vyjadril k hospodáreniu klubu, jeho pôsobenie v klube bolo ukončené. To, že existuje takéto jednanie čo i len v jednej inštitúcii financovanej mestom, ja osobne považujem za hanbu mesta a neúctu k občanom, keďže peniaze mesta sú peniaze všetkých Soboťanov.

Samozrejme po nie práve najtransparentnejšom a najčistejšom dojme z hospodárenia v jednej oblasti sa občan prirodzene obáva, ako je to v ostatných oblastiach. Pretože ak niekomu nie sú vlastné určité princípy a pravidlá, je prirodzené, že občan stráca dôveru v správne konanie vedenia mesta.

Bol by som rád, keby sa v Rimavskej Sobote transparentnosti prikladal väčší dôraz. Pretože ak by občania videli, že nie je čo skrývať, mali by lepší pocit a väčšiu dôveru vo vedenie mesta a aj v to, že ľudia, ktorí majú moc hospodáriť s peniazmi pre naše mesto, to robia správne a bez vedľajších úmyslov.

Skryť Zatvoriť reklamu