Živá Slnečná sústava a zážitkové vyučovanie

Písmo: A- | A+

Žiaci piateho ročníka simulovali na hodine geografie obeh planét okolo Slnka. Teóriu zapísanú v poučkách zamenili za zážitkové vyučovanie.

Zážitky si ľudia pamätajú celý život alebo aspoň po dlhú dobu. Vyučovanie formou zážitku, ktorý sa lepšie ukladá do dlhodobej pamäti sa nazýva Zážitkové vyučovanie. Je to jedna z najúčinnejších metód učenia sa. Skutočné spomienky si žiaci vytvárajú, ak niečo zaujímavé prežijú na vlastnej koži. V tejto metóde vyučovania prevláda vnútorná motivácia nad tou vonkajšou. Žiaci sa učia viacej spolupracovať, posilňujú rozvoj osobnosti, rozvíjajú kreativitu, pracujú v tímoch a vytvárajú si pozitívny vzťah k predmetu. 

Živá Slnečná sústava
Živá Slnečná sústava (zdroj: Marcel Olša)

Na hodine geografie v 5. ročníku je dôležité rozvíjať u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti planéty Zem. Dôležité je podporovať žiakov porozumieť vzťahom medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a chápať ich vzájomnú previazanosť. 

Na hodine geografie sme preberali obeh planét Slnečnej sústavy okolo Slnka. Rozhodli sme sa jej základné prvky rozpoznať nie len na jednoduchom náčrte v učebnici, ale simulovať obeh všetkých ôsmych planét na školskom ihrisku. Žiaci si počas dištančného vyučovania vytvorili z kartónu planétu podľa vlastného výberu. Pomocou rôznych náčrtov, ukážok z youtube sme sa naučili ako to celé v Slnečnej sústave funguje. A v jeden slnečný deň sme vybehli na školské ihrisko a simulovali sme obeh planét okolo Slnka. Každý žiak si kriedou nakreslil svoju dráhu, aby náhodou nevbehol do dráhy druhej planéty a neprišlo k nešťastiu :). Rotácia okolo svojej osi bola dobrovoľná z dôvodu koordinácie pohybov :D a tiež možnej zrážky dvoch planét.

Živá Slnečná sústava
Živá Slnečná sústava (zdroj: Marcel Olša)

Žiaci si z hodiny odniesli dobrú náladu, pozitívne emócie, vnútornú motiváciu a zážitkom sa naučili ako to v Slnečnej sústave funguje nielen pri obehu planét okolo Slnka.

Skryť Zatvoriť reklamu