Ochorenia z okruhu schizofrénie

Písmo: A- | A+

esej o téme

Ochorenia z  okruhu schizofrénií

                Veľmi hrubý náčrt na delenie psychopatológie. Poruchy osobnosti, sexuálne poruchy,  poruchy neurotické, poruchy nálady, poruchy myslenia.  Z nich najkomplexnejšie a najzložitejšie sú posledné menované. Preto je výstižnejšie pomenovanie okruh schizofrénií a nie schizofrénia. Tak široké spektrum rôznych symptómov pomenovať jednou chorobou je príliš všeobecné. Diagnostika môže byť náročná pretože poruchy z jednotlivých oblastí sa môže prekrývať či napodobňovať jedna druhú.

                So zrodom človeka začína pracovať a vyvíjať sa mozog, ktorý má pred sebou zložitú úlohu. Z vonkajšieho sveta, ktorý vníma cez zmysly – prevažuje hlavne zrak a sluch – má poskladať obraz sveta so svojimi zákonitosťami, následnosťami, priradiť javom zmysel, postupne ho pochopiť. Svet vyvoláva reflexiu – obraz vo vedomí, mysli človeka,  obraz reality v mysli. Môže byť chápaný, prežívaný a preciťovaný rôznymi spôsobmi. Je  veľa možností čo vnímať z okolia – čo  prejde cez filter do vedomia, a takisto viac možností ako niečo vnímať , pociťovať. Tu sa dostávame k pomerne vágnemu ale často používanému slovu situácia. Človek vníma situáciu. Ale čo to vlastne je ? Ale ako dlho trvá? Čo všetko si vybrať a  brať do úvahy, čo zarátať z okolia ? Je tu veľa možností a veľa kombinácií. Keď situáciu môžeme vnímať viacero spôsobmi – môže vyvolať viac reflexií v mysli, malo by dochádzať k rýchlej a z veľkej miery spontánnej selekcii jednej z možností, jednej reflexie , jedného pochopenia. Ešte viac to komplikuje reč. Ako naše pochopenie a prežívanie charakterizovať a doplniť slovami? Aké slová použiť ? Počet možností a spôsobov použitia a vysvetlenia a ešte rádovo zvyšuje. Každý môže znamenať niečo iné plus vyvolať v okolí inú reakciu Toto je kľučové v narušení ktoré schizofrénia spôsobuje: vzťah použitie reči vo vzťahu danej situácie a daného prežívania. A ďalšou integrálnou časťou schizofrénií je narušenie procesu rozhodovania, rozhodnutie sa pre jednu z viacerých možností. Čím dlhší časový interval uvažujeme tým nám počet možností a náročnosť pre celkové uvažovanie a pochopenie narastá. Iným slovami zložitosť situácie narastá. Rovnako zložitosť zvyšuje aj počet detailov a premenlivých subjektov ktoré tam vystupujú. Najpremenlivejší sú ľudia, svojim konaním aj rozprávaním.

                Doterajší popis bol zameraný na pasívne správanie, príjem a spracovanie a vytvorenie si nejakého obrazu vonkajšieho sveta. Potom je tu naša reakcia, naša odozva .Naša iniciatíva, naše vytváranie aktívneho správania s dopadom na okolitý svet  - s dopadom v tom zmysle že  vyvoláva či dáva zámienku na odozvu. Správanie možno vo všeobecnosti rozdeliť na fyzickú zložku – pohyby tela a zvukovú zložku – rozprávanie + iné zvukové prejavy. Správanie sa opäť môže poskladať množstvom spôsobov, množstvom kratšie trvajúcich úsekov správania, ktoré  možno rôzne poskladať sa sebou do väčšieho celku, navyše pri tom – často podvedome berieme do úvahy reakciu alebo predpokladanú reakciu okolia. Pri správaní je prítomná selekcia z množstva možností správania jedno konkrétne, po chvíli zas. Neustále vzniká reťaz selekcií z potencionálneho správania a tvorí sa výsledné správania v reálnom čase. Táto črta býva pri schizofrénii narušená. Poskladanie výsledného správania. Čo robiť? A čo robiť ďalej ? Aký bude celkový význam ? Ako poskladať tie jednotlivé dieliky správania sa – najčastejšie rozprávania – za sebou ? Keď je toľko možností a veľa krát výsledný význam dodefinuje práve reakciu okolia ktorú nemôžme vedieť ?

                V diagnostike by mohli byť nápomocné prípadne zanalyzované nasledujúce otázky. Aký vplyv by na Vás malo keby sa nemohlo rozprávať ? Uľahčilo by Vám to fungovanie ? Nemáte občas pocit  že sa niečo deje s vnímaním času ? Presnejšie celkového pocitu z niečoho vzhľadom na čas ? Napadá Vás často viacero vecí či významov a neviete sa rozhodnúť , či rozhodnutia často meníte ?

                Klasicky učebnicovo popisované príznaky halucinácii a bludov , tvoria len povrchovú fazetu, vrchol ľadovca. Sú umelo vytvorený konštrukt mysle vytvoriť v tej mnohoznačnosti, nestabilite a zmätku, niečo stabilné s dobre definovaným významom , teda pochopiteľné i keď fiktívne. Tieto príznaky sú známe a pokladané za dôležité preto že sú najľahšie vysvetliteľné, pochopiteľné a aj predstaviteľné pre verejnosť, laikov a zdravých ľudí. Bývajú vyjadrené len niekedy. Rozhodne však nie sú  najzávažnejšie ani hlavné jadrové príznaky. Žiaľ ochorenie sa hľadá a diagnostikuje hlavne podľa nich. Ochorenia z okruhu schizofrénie sú preto v populácii dosť pod diagnostikované.

 

Skryť Zatvoriť reklamu