Dôchodky sú najväčšou Ponziho schémou v histórii

Písmo: A- | A+

Nedávno si Šimon Jeseňák do svojej relácie Viac slobody zavolal zaujímavých hostí na tému dôchodkový systém na Slovensku. Relácia stojí za pozretie z viacerých dôvodov.

Relácia by mohla byť poučná pre tých, ktorí si myslia, že voľby o ničom nerozhodujú. Bačovanie Fica s Richterom v oblasti sociálneho štátu viedlo k dnešnej situácii, keď je dôchodkový systém už neudržateľný (o tom trochu nižšie). Žiaľ, väčšina voličov pri voľbách nerozmýšľa a volí svoju krvnú skupinu. Asi 55% volí kolektivistické strany na základe národného či triedneho princípu, alebo jednoducho alfasamcov, 5-8% volí maďarské strany a zo zvyšku volia demokratické strany často ľudia, ktorí si voľbu dobre nerozmyslia a tak zvolia psychopatického šaša (viac v mojom starom článku tu).

V relácii zazneli podstatné veci: máme vysoké dôchodky (relatívne k priemernej čistej mzde) a dôchodok poberáme dlhší čas v porovnaní s priemerom vyspelých krajín. Z toho dôvodu sa už dnes dotuje prvý (priebežný) pilier dôchodkového zabezpečenia z iných odvodov a štátneho rozpočtu. A tento deficit začal v roku 2020 neúnosne rásť (zastropovanie veku odchodu do dôchodku, razantné zvýšenie minimálnych dôchodkov a trináste dôchodky).

Vzhľadom k počtu dôchodcov, ktorí sú žiaľ aj voličmi, narastá tlak na výber daní a odvodov čoraz menšej časti populácie, ktorá musí živiť čoraz viac nepracujúcich. Toto je grécka cesta, ako som už naznačil v článku Prečo je sociálny štát anitsociálny.

Prvý krát niekto (Jozef Mihál zo SaS) pripustil, že dôchodcovská jednotka nemôže rásť úplne nezávisle od príjmov vyzbieraných z odvodov aktívne pracujúceho obyvateľstva.

Rovnako Ján Tóth (predseda rady pre rozpočtovú zodpovednosť) uviedol, to, čo si všetci populistickí politici od Smeru, Hlasu, Sme Rodina až po OĽANO ale aj súčasné ministerstvo práce nechce pripustiť a to, že dôchodkový systém musí byť v prvom rade udržateľný a až v druhom rade sa môže riešiť sociálna politika - toto by malo byť v našich médiách počuť častejšie.

Jediná možnosť, ako mať udržateľný systém je dosiahnuť, aby v rovnici príjmov a výdajov neboli obe strany od seba nezávislé, riešenie som uviedol tu. Jozef Mihál to naznačil, pričom hovoril, že by malo ísť o dlhodobé priemery hodnôt (príjmov do systému), čo je iba drobná úprava mojej rovnice.

Diskusia o prepade úspor v druhom pilieri (za vlád Fica) s odhadovanou stratou až 5 mld. eur bola zaujímavá, ja sa však opäť zameriam len na prvý pilier a doplním isté informácie, ktoré tam nezazneli.

V prvom rade, varovanie Jána Tótha, že o 50 rokov budeme mať dôchodkový systém v deficite 25% až 33% taktne zamlčuje, že deficitný bude prvý pilier aj so všetkými možnými krížovými dotáciami v rámci SP.

Samotné presúvanie medzi fondmi je totiž niečo, čo nie je prirodzenou súčasťou prvého piliera dôchodkového zabezpečenia, pretože dôchodky sa vyrátavajú podľa odvodov do starobného fondu a nie podľa iných odvodov a daní. To znamená, že sporitelia v druhom pilieri budú okradnutí na svojich dôchodkoch.

Skutočný deficit prvého piliera v roku 2020 bol 32% - príjmy 5,15 mld. €, výdavky 6,79 mld. €. Viac sa dočítate tu. Pred tromi rokmi uviedol Trend článok, o tom, prečo sú dôchodky u sporiteľov do 2. piliera nižšie ako u tých, čo si sporia len do prvého piliera. A presne to je problém.

Pokiaľ pri 6% odvodoch do 2. piliera odvádza pracujúci 12% do fondu starobného sporenia, tak ďalších 6% ide na starobné dôchodky priebežne vyplácané súčasným dôchodcom pomimo cez iné odvody. V skutočnosti tak prispieva na dôchodky až 18% a pracujúci, ktorý je iba v prvom pilieri platí 24% (18+6). Pomer je teda 3:4, ale dôchodky z prvého piliera budú krátené až o 1/3, podľa odvodov do starobného sporenia, čiže v pomere 2:3. A o tých 10 percent je pracujúci poistený v 2. pilieri okradnutý.

Uvediem príklad, keď dvaja občania prispievajú na súčasných dôchodcov rovnako, ale ich dôchodky budú vypočítané z inej sumy, čo je zjavne diskriminácia a dôvod podať na štát žalobu. Ak by so žalobou uspeli, bude musieť štát rátať s vyššími výdavkami na dôchodky. Ak by neuspeli, tak to znamená, že odvody do 2. piliera sú de facto zdaňované, ako uvediem v ďalšom príklade.

Príklad diskriminácie sporiteľa do 2. piliera.

Majme občana A, ktorý je sporiteľ len v prvom pilieri a v roku 2020 zarábal 1 000 € mesačne v hrubom. Tento občan zaplatí z ceny práce 1 352 € dokopy 180 € do starobného fondu SP. Keďže sociálna poisťovňa v roku 2020 vyplatila na starobné dôchodky o 31,884 % viac ako vyzbierala, tak tento občan zaplatil v skutočnosti do prvého piliera 237,39€.

Občan B si odvádzal 5% do druhého piliera. Zarábal 1 266,82 € v hrubom (1712,70 € cena práce). Do prvého piliera odviedol 13% podľa zákona a navyše 5,739% nepriamo cez iné odvody a fondy SP (31,884% z 18%). Spolu 18,739%, teda 237,39€. Rovnaká suma.

Občanovi A sa do jeho dôchodku zaráta suma 180 €, lebo toľko odviedol do starobného fondu. Občanovi B sa do jeho dôchodku zaráta suma 164,69 €, lebo toľko odviedol do starobného fondu (so sadzbou 13%). Dvaja občania rovnako platia na súčasných dôchodcov, čo je podstata priebežného dôchodkového systému, ale nedostanú za to rovnaké dôchodky.

Takýto výpočet sa dá spraviť pre každý jeden rok, takže po správnosti bude potrebné dodatočne zvýšiť dôchodky sporiteľom do 2. piliera podľa toho, koľko reálne v každom roku bolo priebežne vyplatené nad sumu vybratú podľa §131 zákona č. 461/2003 Z. z.

Akou sadzbou sú zdaňované odvody do druhého piliera?

Predpokladajme rovnakého občana A s rovnakým príjmom. Občan B však bude mať hrubý príjem 1 333,33 €. Takto sa mu započíta do dôchodku z prvého piliera suma 180 €, rovnako ako občanovi A. Na súčasných dôchodcov zaplatí 249,85 €. Na druhý pilier mu odíde suma 66,67 €. Oproti občanovi A, ktorému bude vypočítaný dôchodok z prvého piliera z rovnakej sumy 180€ si však musel doplatiť 12,46 € (249,85 - 237,39). Čiže, aby investoval v druhom pilieri sumu 66,67 €, musel zaplatiť 79,13 €. Zdanenie odvodov do druhého piliera je teda 15,75%.

Ak súdy určia, že sporiteľom v druhom pilieri neprináleží dôchodok zodpovedajúci skutočným odvodom do prvého piliera a teda nie len tej časti, ktorá sa nazýva fond starobného poistenia a ktorá pokrýva len 3/4 priebežne vyplácaných dôchodkov, tak to znamená, že sporenie do 2 piliera je v skutočnosti zdaňované. To by znamenalo, že zákonodarca chce ľudí odradiť od vstupu do 2. piliera a teda od zníženia závislosti na štáte a zlepšenia budúceho hospodárenia SP.

Máme ešte nádej?

Je dobré, že o tomto kritickom probléme sa diskutuje odborne, hoci populisti, ktorí rozhadzujú vidlami stovky miliónov eur na korupciu voličov-dôchodcov, sú hlučnejší a drzejší v spôsobe, ako ignorujú tých, ktorí tvoria hodnoty a budúce generácie, ktoré budú ich dlhy splácať. Čím viac sa budú ozývať odborníci, tým väčšia je nádej, že sa sedliacky rozum u časti voličov zapne a pochopia, že obedy zadarmo neexistujú. Možno by pomohli reportáže o tom, ako v Grécku znižovali dôchodky, určite by neuškodilo, ak by na náš štrukturálny deficit upozornili zahraničné ekonomické a finančné inštitúcie či ratingové agentúry.

Ako som uviedol v článku o dôchodkoch pred pol rokom, táto perspektíva neveští pre nás nič dobré. Nasledujúci graf ukazuje, ako udržateľný je priebežný dôchodkový systém:

Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu