O vakcíne Astra-Zeneca

Písmo: A- | A+

Britsko-švédska spoločnosť Astra-Zeneca (AZ) v spolupráci s Oxfordskou univerzitou vyvinuli vakcínu proti covidu. Momentálne je to jedna z troch vakcín schválená na použitie v Európskej Únii.

Vakcína bola vyvinutá súkromnou spoločnosťou, ktorá uprednostnila všeobecné dobro pred vlastným ziskom a rozhodla sa predávať vakcínu bez zisku (minimálne do júla 2021). Pfizer (očakávaný zisk príjem z vakcíny za rok 2021 15 miliárd USD) a Moderna (18 miliárd) sa rozhodli mať z toho zisk.

Zisk je podľa mňa aj v zdravotníctve veľmi dobrá vec a keby nebol, boli by sme na úrovni medicíny 18-teho storočia. Čím viac sa totiž veda vyvíja, tým viac potrebuje technológie, ktoré niečo stoja a tým menej môže prísť k nejakým objavom jedinec bez zázemia. Ak 80% nápadov (napríklad lieky, vakcíny, zdravotnícke pomôcky) nie je úspešných, tak nemožno očakávať, že 20% úspešných nápadov bude realizovaných bez určitej marže. A vo farmácii je napríklad tých úspešných liekov ďaleko menej. Je potrebné zahrnúť aj potenciálne neúspešné nápady, takže mnohonásobne vyšší zisk ako náklady je tu oprávnený. V tomto prípade, však AZ súhlasila a vyrába vakcínu za menej ako 2€ a distribuuje ju aj do krajín tretieho sveta ako India.

Na vývoji sa nepodielala EÚ ani Veľká Británia. V auguste 2020 podpísala EÚ s AZ predkupnú zmluvu na 300 miliónov, pričom zaplatila 336 miliónov € (čiže ešte musí doplatiť 200 miliónov), ale aj Veľká Británia uzavrela s AZ zmluvu (ktorú nezverejnila) avšak s inými podmienkami. Čiže nebola to investícia, ktorá by nemusela priniesť zisk (tak ako sa to stalo mnohým iným spoločnostiam neäspešne vyvýjajúcim vakcínu proti covid-19), ale predkupná zmluva. V prípade neúspechu by EÚ dostala peniaze späť.

Tým, že britská lieková agentúra vakcínu schválila už 30.12.2020 (európska EMA až o mesiac neskôr) pre všetkých bez ohľadu na vek (aj EÚ), tak zo svojich objednaných 100 miliónov dávok začala očkovať svojich občanov skôr a dnes ich má zaočkovaných 27%. Uprednostňuje starších pred mladšími a odkladá druhé očkovanie (čo môže dokonca zvýšiť účinnosť) - preto bude čoskoro potrebovať vakcíny pre druhé kolo.

Keď v januári 2021 nastali problémy v dodávkach vakcín od výrobcov, tak EÚ, ktorá vakcínu AZ ešte ani nemala schválenú, spustila hysterickú reakciu, ktorá smerovala k obnoveniu fyzickej hranice medzi Severným Írskom a Írskou Republikou (čo bolo jadrom problémov pri rokovaniach o pobrexitovej zmluve). Zároveň si EÚ vyhradzuje právo zastaviť dodávky vakcín vyplývajúce zo zmluvy medzi americko-nemeckou súkromnou spoločnosťou Pfizer-Biontech a tretími krajinami vrátane Veľkej Británie. Ako keby štát bol zodpovedný za konanie firmy, ktorá je čiastočne vlastnená jeho občanmi. Takto sa správajú piráti a nie civilizované krajiny a spoločenstvá civilizovaných krajín, za ktoré EÚ považujem.

Jedným z najväčších problémov súčasného sveta je príliš dlhý čas od svetovej vojny. Európska únia je dobrá v určovaní maximálneho zakrivenia šalátových uhoriek predávaných súkromnými výrobcami občanom. Ale krízovú situáciu nezvláda. V tomto si USA a Veľká Británia vedú iba o trošku lepšie, lebo celý Západ žil v predstave o večnom blahobyte. Preto možno niektoré reakcie politikov chápať, na druhej strane vždy by mali rátať s dôsledkami a konať racionálne. Zbytočné útoky na Veľkú Britániu či AZ ničomu nepomôžu a ako ukazuje stav očkovania v Nemecku (použili len 15% dávok od AZ, ktoré majú na skladoch), môžu naopak zhoršovať stav.

Ďalším problémom je predstava, že kritika je niečo zlé. Kritizujem Európsku úniu za eurofondy, za Grécku krízu, za migrantov, za vyjednávača Brexitu Michela Barniera, ale to neznamená, že nechcem EÚ. Len ju chcem inú, aká je. Rovnako moja kritika neschopného ministra zdravotníctva Krajčiho je podložená faktami a nie snahou o návrat hlasosmeru. Nedávny hlúpy nápad nášho premiéra, ktorý postráda logiku a súdnosť (vychádza z predpokladu, že Rusi len čakajú, kedy nám môžu odovzdať 2 milióny Sputnikov) takisto neznamená, že chem, aby boli nové voľby, ktoré by žiaľ priniesli práve ten návrat hlasosmeru (pretože taká je dlhodobo väčšina našich voličov).

Je potrebné si vyjasniť dve veci: účinnosť vakcíny a reálnu výrobu.

Účinnosť vakcíny

Tretia fáza testovania vakcín má za cieľ odhaliť skutočnú účinnosť a nežiaduce účinky. Preto sa realizuje na reprezentatívnej vzorke 10 000 a viac dobrovoľníkov (jedna takto veľká skupina dosane testovanú látku, druhá placebo). Znamená to, že pri celkovom počte 20 000 zúčastnených môže na vekovú kategóriu 65+ pripadať možno 1000 ľudí v každej z dvoch skupín. Záleží to aj od krajiny, kde prebieha testovanie (v Japonsku by ich bolo veľmi veľa, v Južnej Afrike málo - obe tieto krajiny boli súčasťou tretej fázy testovania vakcíny od AZ).

Ak dostane covid 1%, tak je to v rámci tejto podskupiny len 10 ľudí. V prípade, že cieľom je zníženie pravdepodobnosti ochorenia, tak sa nakoniec porovnáva 10 nakazených v placebo skupine so 4 nakazenými vo vakcinovanej skupine. Ak by výrobca chcel vedieť, ako funguje vakcína na ľudí nad 65 rokov s morbídnou obezitou, môže mať jednak problém získať dobrovoľníkov, ale hlavne je táto skupina taká malá v rámci reprezentatívnej vzorky 10 000 ľudí, že výsledok je nejednoznačný.

Astra-Zeneca uskutočnila tretiu fázu na vzorke 24 000 ľudí, ale nemala dostatočne zastúpenú skupinu 65+. Časť dobrovoľníkov dostala polovičnú prvú dávku, čo im zlepšilo odolnosť voči nakazeniu sa. Každé delenie vzorky však znižuje veľkosť podskupín, takže preto sa o AZ začala šíriť správa, že nefunguje na starších ľudí (začal to francúzsky prezident Macron).

Avšak aj britská aj európska agentúra schválili vakcínu od Astra-Zeneca bez vekového obmedzenia a nedávna štúdia z očkovania v Škótsku na viac ako 1 milióna ľuďoch ukázala 94% zníženie hospitalizácií (aj v skupine 80+) - pričom pri vakcíne Pfizer to bolo zníženie o 85%. Pretože tretia fáza je o preukázaní úplnej imunity, iné aspekty (hospitalizácie, úmrtia) sa neporovnávajú, ale môžu byť veľmi dôležité. Navyše prebieha v dlhšom období, pričom šírenie vírusu sa mení, takže rôzni výrobcovia mali rôzne pravdepodobnosti nákazy covidom. V každom prípade to vyzerá tak, že ak už človek po vakcinácii ktoroukoľvek zo schválených vakcín ochorie, má ľahší priebeh. Podľa mňa je lepšie po vakcinácii ochorieť na covid s ľahkým priebehom, ako mať preplnené nemocnice a umrieť kvôli tomu na zápal slepého čreva.

Ak si zoberieme hypotetický príklad, že máme 2 vakcíny, z ktorých prvá má účinnosť 60% a zaočkujeme ňou 90% obyvateľstva a druhá má 90% účinnosť a zaočkujeme ňou 60% obyvateľstva, výsledok bude rôzny. V prvom prípade bude 36% obyvateľov mať ľahší priebeh s minimálnou šancou hospitalizácie či úmrtia a 10% s normálnymi šancami, v druhom prípade to bude 6% a 40%. Je jasné, že druhý prípad bude horší a aj preto by som bol rád, ak by Sputnik V, či nejaká čínska vakcína prešla schvaľovaním EMA. Pokiaľ je totiž dlhodobo asi 55% voličov naklonených voliť strany typu hlasosmer, tak sa nemožno čudovať, že chcú byť zaočkovaní Sputnikom. Ja im to doprajem (nie za moje peniaze, pokiaľ to EMA nevyhlási za bezpečné), pretože nakoniec pomôže každý vakcinovaný. 

Výroba

Okrem toho, že farmaceutická firma dokáže vyrobiť pár desiatok tisíc dávok vakcíny pre prvé tri kolá jej testovania, je potrebné, aby dokázala vyrábať v rovnakej kvalite aj po schválení. Tu je práve rozdiel medzi Sputnikom a ostatnými vakcínami. Sputnik vyrába 100 000 dávok denne v neznámej kvalite, AZ vyrába 2 400 000 dávok denne v overenej vysokej kvalite.

Zníženie dodávok AZ do EÚ nakoniec nie je také dramatické a niektoré krajiny (Nemecko) ju nepoužívajú ani v množstve, ktoré majú, takže majú 1 000 000 dávok, ktoré ľudia nechcú, lebo európsky predstavitelia sa k AZ stavajú ako k brexitu - treba Britov za každú cenu potrestať.

Hoci získať dáta o výrobe vakcín nie je jednoduché, získať dáta o počte vakcín dovezených na Slovensko, resp. o počte vakcín, ktoré sú k dispozícii je takmer nemožné. Z dátového pekla je dlhá cesta. Preto netuším, či skutočne máme prebytok AZ vakcín pre učiteľov, alebo sa učitelia boja AZ vakcíny (30% z nich chce čip od Putina) a preto ich štát ponúka iným.

Záver

Napriek tomu, že EMA schválila vakcínu bez vekového obmedzenia sa naši odborníci rozhodli neočkovať AZ vakcínou ľudí nad 55 rokov. Nie preto, že by bola neúčinná, len neboli dôkazy o jej účinnosti. Keďže sú múdrejší ako EMA, môžu miesto schválenia Sputniku V (kde majú len dôkazy predložené Rusmi) schváliť použitie AZ aj nad hranicu 55 rokov. Ak sme v zúfalej situácii, tak dobrá a schválená vakcína, ktorá pomohla Škótom znížiť hospitalizácie na 6% je výborné riešenie. Určite by sa na to mala vláda spýtať vedcov.

Naopak nesprávne je podľa mňa prednostne očkovať predavačky či taxikárov a inú "kritickú" infraštruktúru. Podstatná nie je pravdepodobnosť ochorenia, ale pravdepodobnosť zlého priebehu s hospitalizáciou či úmrtím. Takže skôr by mal rozhodovať zdravotný stav ako zamestnanie. Aj keď v nemocniciach pribúda viac mladších ľudí, stále je vek významnejší faktor ako zamestnanie. Učitelia boli uprednostnení preto, aby sme neničili psychické zdravie našich detí a bol to dobrý krok. Dnes však už je možné uvažovať o použití AZ aj pre starších. Pokiaľ z dát vyplynie rizkovosť určitého zamestnania, či iný dôvod pre uprednostnenie mladších pred staršími (čo nerobia iné krajiny), tak tie dáta treba najprv zverejniť, potom vysvetliť a až potom zmeniť vakcinačný plán.

Zatiaľ sú (podľa mojich informácií) ľudia s vekom nad 65 rokov rizikovejší a mali by mať prednosť. Pokiaľ máme navyše aj vakcíny Pfizer alebo Moderna, mali by dostať tie, aspoň kým sa nezruší, alebo aspoň nezvýši horná hranica veku pre očkovanie AZ. Aj v rámci uprednostnených skupín by vekové kritérium malo hrať rolu. Napríklad v rámci kategórie 55-65 by kľudne mohli ísť skôr tie predavačky či vodiči MHD, všetko by však malo byť dané kritériom hospitalizácie a úmrtnosti, pretože potrebujeme uvoľniť nemocnice.

A fámy o obchodníkoch, ktorí prídu za križiakom a ponúkajú mu AZ vakcíny treba brať rovnako vážne ako jeho dáta z roku 1710. Avšak na rozdiel od anekdotického argumentu, ktorého uplatnenie by zvýšilo šírenie covid-u v kostoloch, je propaganda proti AZ kontraproduktívna, pretože je to momentálne jediná schválená vakcína, ktorá sa dá aplikovať vo veľkých množstvách bez potreby špeciálnych chladiacich boxov. Ak by sa podarilo získať z Nemecka aspoň desatinu (100 000) vakcín, ktorých sa Nemci boja, bude to skvelá správa.

Kým som od rána písal tento článok, objavila sa správa, že Nemci zrušia vekový strop pre vakcínu od firmy Astra-Zeneca. Premiér by teda mal zavolať Angele čím skôr, nech nám pár tých nechcených britských vakcín pošle.

Skryť Zatvoriť reklamu