Múmia neviniatka z čias Herodesa

Písmo: A- | A+

V katedrále vo Valencii sa nachádza‭ ‬múmia bábätka,‭ ‬ktorá je pravdepodobne jedným z neviniatok,‭ ‬ktoré pri narodení Ježiša nechal pozabíjať Herodes.‭ ‬ ‬Na analýze DNA tejto múmie‭ ‬sa‭ ‬podieľam tiež aj ja. Hovorí sa o tom už aj v‭ ‬španielskej televízii a v novinách, ale ja vám môžem podať informácie z prvej ruky.‭

Tvárička múmie
Tvárička múmie  

Hlavná reštaurátorka tejto múmie nás naloží do auta a vezie nás priamo do‭ ‬Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales‭ (‬“Ústav na záchovu a obnovu kultúrneho dedičstva‭”‬).‭ ‬Nachádza sa v malinkej dedinke‭ ‬Penyeta Roja na horách‭ ‬pri prímorskom meste Castellón.‭ ‬Budova pripomína obyčajnú‭ ‬školu,‭ ‬zvonku nič nenapovedá,‭ ‬že sa v nej skrývajú obrovské historické poklady.‭ ‬Z kufra vyberáme krabice na prevoz biologických vzoriek,‭ ‬vysterilizované pinzety,‭ ‬skalpely a tuby,‭ ‬jednorázové plášte,‭ ‬masky,‭ ‬rukavice.‭ ‬Kontaktovali nás,‭ ‬aby sme im pomohli s analýzou DNA tejto múmie.‭ ‬A tak sme tu.‭

Reštaurátorka nám predstavuje‭ ‬jednotlivé laboratóriá.‭ Majú to tu špecializované na‭ ‬oddelenie záchovy historických tkanín,‭ ‬na obnovu kovových predmetov,‭ ‬paleontológiu...‭ ‬Na stoloch sa nachádzjú hlavy svätcov a zlaté kalichy,‭ ‬na zemi sú položené obrovské‭ ‬železné stredoveké dvere.‭ ‬Ja sa len‭ ‬čudujem,‭ ‬že tu majú aj frézy,‭ ‬vŕtačky a kladivá ako v nejakej dieľni.‭ ‬Hneď však pochopím.‭ ‬Po laboratóriu chodí technička v bielom‭ ‬plášti,‭ ‬na ktorom má ešte zásteru,‭ ‬pekne‭ ‬špinavú od popolčeka,‭ ‬ktorý odstraňuje z hlavy svätca.‭ ‬Vyzerá to ako fyzicky náročná práca,‭ ‬pri ktorej je‭ ‬ale‭ ‬dôležitá‭ ‬predovšetkým jemnosť a opatrnosť.‭ ‬Druhá technička vyrezáva do pórovitého‭ ‬materiálu podobného polystyrénu dieru zvláštneho tvaru.‭ ‬Vysvetľuje nám,‭ ‬že to má formu presne podľa kosti diosaura,‭ ‬ktorú tam uloží.

Nachádza sa v tom dinosauria kosť?
Nachádza sa v tom dinosauria kosť? 

Kosti dinosaura‭!‬? Na stole ležal obrovský kus kameňa,‭ ‬teda nejakej vrstvovitej usadeniny.‭ ‬Na prvý pohľad nič zvláštne,‭ ‬proste obyčajný kus usadených hornín,‭ ‬ktoré často vidíte‭ ‬pri chodníku‭ ‬v lese‭ ‬a ani‭ ‬sa nad ním nepozastavíte.‭ ‬Paleontologička nám vysvetľuje,‭ ‬ktoré z tych‭ ‬vrstiev musí odstrániť a prepracovať‭ ‬sa tak v naozajstnej‭ ‬kosti.‭ ‬Proste je to dinosaurus‭! ‬Ukazuje‭ ‬nám aj‭ ‬nejaké‭ ‬„kamienky‭“‬,‭ ‬ktoré sú v skutočnosti‭ ‬kostičky z nohy‭ ‬dinosaura.‭ ‬Ak to má pórovitejší povrch,‭ ‬tak je to vraj kosť.‭ ‬Zo srandy nám na skúšku nechá uhádnuť,‭ ‬ktoré z dvoch‭ ‬kamienkov je kosť.‭ ‬Neúspešne‭! ‬Nesmierne obdivujem všetkých paleontológov,‭ ‬že takéto veci dokážu rozoznať.‭ ‬A na vedľajšom stole leží obrovská‭ ‬dinasauria kosť‭!‬ Má vyše metra.‭ ‬Paleontologička nám ukazuje‭ ‬obrázok anatómie tohoto dinosaura,‭ ‬kde má vyznačené,‭ ‬ktoré kosti‭ ‬sa‭ ‬našli.‭ ‬Chýbajúce kosti‭ ‬bude musieť vyrobiť umelo,‭ ‬pretože z toho‭ ‬bude ďalší‭ ‬exponát‭ ‬v múzeu‭ ‬v‭ ‬Morelli.

Kosť dinosaura
Kosť dinosaura 

Naša múmia neviniatka je uložená v špeciálnom‭ ‬boxe.‭ ‬Je neuveriteľne krehká a dokonalá.‭ ‬Je jej vidieť dokonca aj reznú ranu na‭ ‬krku‭ (‬vojaci vraj neviniatka podrezávali‭)‬.‭ ‬S úžasom‭ ‬sa dívame na jej oči a prstíky‭ ‬na nohách.‭ Z chrbtovej strany‬ sa dokonca dajú rozoznať aj rebrá.‭ ‬Odoberanie vzoriek necháme na paleontologičku,‭ ‬pretože by sme nechceli zničiť takýto výnimočný exponát.‭ ‬Opatrne zoškrabe kúsok tmavej vrstvy,‭ ‬ktorá telíčko pokrýva,‭ ‬a zoškrabáva‭ ‬tkanivo pod ním.‭ ‬Má, samozrejme, masku‭ ‬a rukavice,‭ ‬ ‬pretože‭ ‬necheme,‭ ‬aby svojou‭ ‬vlastnou DNA kontaminovala DNA múmie a tiež‭ ‬sa chceme chrániť, aby sme sa nenakazili nejakou zakonzervovanou‭ ‬nebezpečnou‭ ‬baktériou,‭ ‬ktorá možno v tejto‭ ‬múmii prežila storočia.‭

Paleontologička odoberá vzorky z múmie
Paleontologička odoberá vzorky z múmie Vo výskumnom tíme sme len samé ženy,‭ ‬čo je dobré,‭ ‬pretože ak nám pri skúške DNA vyjde,‭ ‬že je to chlapec,‭ ‬môžeme byť spokojnejšie.‭ ‬Ale nie‭ ‬úplne spokojné,‭ ‬pretože v priebehu‭ ‬storočí sa tohoto telíčka určite dotýkali‭ ‬aj muži a mohli‭ ‬ho‭ ‬kontaminovať.‭ ‬Na druhej strane,‭ ‬aj keď by nám vyšlo,‭ ‬že je to dievča,‭ ‬nemusíme byť sklamané.‭ ‬Teoreticky mali vojaci zabíjať len chlapcov,‭ ‬ale predstavte si situáciu,‭ ‬keď do domu vrthnú vojaci,‭ ‬schmatnú bábätko a nemajú‭ ‬čas odkrývať plienky a preverovať,‭ ‬či je to chlapec‭ ‬alebo dievča.‭ ‬Takže väčšiu istotu nám dá až druhé kolo testov,‭ ‬kde z mitochondriálnej‭ ‬DNA zistíme,‭ ‬z akého‭ ‬regiónu múmia pochádza.‭ ‬Najväčsiu istotu nám dajú až testy uhlíka‭ ‬14,‭ ‬ktoré budú robiť v Miami‭ ‬v‭ ‬USA,‭ ‬kde dokážu zistiť vek múmie s presnosťou‭ ‬80‭ ‬rokov.‭

Múmia, pohľad zo zadu
Múmia, pohľad zo zadu 
Truhlička múmie. Každé sklo je z iného storočia.
Truhlička múmie. Každé sklo je z iného storočia.  Či‭ ‬už‭ ‬ide o múmiu‭ ‬naozajstného‭ ‬neviniatka‭ ‬z čias‭ ‬Herodesa‭ ‬alebo‭ ‬o falošnú‭ ‬múmiu privezenú‭ ‬napríklad‭ ‬počas križiackych výprav,‭ ‬určite ide o najstaršiu‭ ‬zdokumentovanú múmiu bábätka v Španielsku.‭ ‬Prvý záznam o nej‭ ‬pochádza z roku‭ ‬1437.‭ ‬Vtedy bola uložená v kamennej‭ ‬truhle.‭ ‬V priebehu‭ ‬nasledujúcich‭ ‬storočí‭ ‬ju niekoľkokrát premiestňovali.‭ ‬Nakoniec skončila v zlatej‭ ‬sklenenej‭ ‬truhličke.‭ ‬Každé sklo tejto truhličky pochádza z iného‭ ‬storočia,‭ ‬to odborníci‭ ‬určili podľa technológie spracovania skla.‭ ‬Múmia je uložená na vankúšiku,‭ ‬ktorý je starý len niekoľko storočí, pretože ten tiež niekoľkokrát menili.‭ ‬Bol už plný plesní,‭ ‬ale reštaurátori ho zachránili.‭

V nasledujúcom‭ ‬blogu vám vysvetlím,‭ ‬ako robíme analýzu DNA tejto múmie.‭ ‬Vyzerá to zatiaľ dosť‭ ‬sľubne.‭ ‬

Skryť Zatvoriť reklamu