Transparentnosť? Viac než len slovo ...

Písmo: A- | A+

Slová - majú svoj presný význam a príbeh. Nie sú len prázdnymi pojmami označujúcimi niečo abstraktné. Ak by to tak bolo, vzájomná komunikácia medzi ľuďmi by vyzerala ako zmeska neurčitých vyjadrení a hmlistých prísľubov. Žiaľ, tak ako iné hodnotné veci, aj slová môžu častým a nedbalým používaním časom devalvovať svoju hodnotu. Pozrime sa, ako za 25 rokov od revolúcie dopadli pojmy ako sloboda, demokracia, pluralita, rovnosť.. Kto všetko a za akým účelom ich dnes používa?

Transparentnosť! Otvorenosť! To v posledných rokoch počúvame z každej strany. Každý minister, úradník, primátor, starosta, poslanec chce byť transparentný a otvorený voči občanom a médiám presne tak ako mu to prikazuje zákon. O nič viac ani o nič menej. 

A tu je práve problém: „o nič viac ako prikazuje zákon“. Pritom ústretovosť voči občanom, de facto jeho zamestnávateľom, by mala byť pre každého funkcionára, ktorý žije z verejných peňazí a nakladá s nimi, úplnou samozrejmosťou. 

Vieme ako to s podobnými sľubmi väčšinou dopadne. Tu sa udelí výnimka, tam sa použije právna kľučka. A z procesu, ktorý mal byť aj podľa zákona transparentný sa razom stane utajovaná skutočnosť.

Nikdy mi neimponovali ľudia, ktorí zbytočne mrhajú slovami. Tí totiž zväčša ostanú len pri tom a nikdy neurobia nič pre to, aby sa naša spoločnosť posunula ďalej. Skôr som sa učila od tých, ktorí možno tak veľa a pekne nerozprávajú, ale o to viac konajú. 

Bolo mi cťou, že som mohla zastávať v meste Nové Zámky funkciu prednostky úradu počas vlády Ivety Radičovej, ktorá urobila pre transparentnosť v našom štáte viac, ako ktokoľvek iný. Bez nej by nebolo povinného zverejňovania zmlúv na internete. Bez opatrení pravicových vlád, by úrady neboli povinné poskytnúť občanom na vyžiadanie akúkoľvek informáciu. Namiesto toho by dnes boli aktívni občania a médiá odkázaní na dobrú vôľu úradníkov, či tú, alebo onú informáciu uvoľnia, alebo nie. 

Chcem nadviazať na všetko, čo som sa od ľudí ako Iveta Radičová naučila. A chcem ísť ešte ďalej. 

Preto som sa s radosťou pridala k iniciatíve mimovládnych organizácií "Správny kandidát". Tá združuje kandidátov na primátorov, starostov a poslancov, ktorí sa neboja otvoriť samosprávu kontrole verejnosti, médií, kohokoľvek, kto o jej fungovanie prejaví záujem. 

Ak by v našom meste a štáte bolo viac verejných predstaviteľov s takouto víziou, možno by slová ako transparentnosť, otvorenosť, demokracia konečne nadobudli význam, aký si zasluhujú. 

V rámci iniciatívy "Správny kandidát" sa v prípade svojho zvolenia do funkcie primátorky mesta Nové Zámky zaväzujem presadiť:

Obrázok blogu
  1. efektívne nákupy 

  2. férové výberové konania na miesta v samospráve;

  3.  spravodlivé prideľovanie bytov a kapacít v samospráve;

  4.  mestské podniky otvorené kontrole;

  5.  informovanie o hospodárení samosprávy;

  6.  odpolitizovanie mestských novín;

  7.  otvorená online komunikácia s občanmi;

  8.  zapájanie občanov do rozhodovania;

  9.  informovanie o rozhodovaní samosprávy.

http://www.facebook.com/marikahosszu.nz

Skryť Zatvoriť reklamu