Opatrovanie detí ako nová služba?

Stanovisko k regulovanému priestoru pre opatrovateľov/ky detí(Odborná spôsobilosť, právomoci a zodpovednosť opatrovateľky detí)

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Ako prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb vítam iniciatívnu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, že sa vracia k forme detských jaslí, ktoré sme už na Slovensku vybudované mali a vítam, že detské jasle budú patriť pod ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, tak ako je to aj v západnej Európe, pretože MPSVR má pomáhať svojou politikou rodine.

Je dobré, že chce regulovať činnosť opatrovateľov, ktorí sa starajú o deti v ich rodinnom prostredí, ale pýtame sa, čo konkrétne znamená táto regulácia. Každá regulácia je závažným zásahom do slobody výkonu povolania aj života samotného a stále ich pribúda. Preto ak má priniesť to, čo sa od nej očakáva, respektíve to, čo sa pri nej deklaruje, mala by byť nastavená citlivo a pragmaticky. Možno akútnosť situácie vo voľnom „trhu“ opatrovania malých detí je už príliš vysoká a na premýšľanie o detailoch nie je v tejto chvíli čas, ale aj z koncepčného hľadiska je potrebné si položiť otázky, na ktoré by sme ako verejnosť a nielen odborná, mali poznať odpovede:

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Ktorí odborní pracovníci (akademici, ale aj pracovníci z minulej praxe) budú garantmi na zvýšenie kvality tejto novej služby?

Kto patrí do skupiny odborníkov, ktorá pripravuje tzv. novú službu? Ako dlho a ako intenzívne pracuje táto skupina odborníkov?

Existuje verejne dostupný výskum, ktorý by podložil zámer 90 novovybudovaných alebo rekonštruovaných jasiel, ktoré budú vybudované za podpory štátu prostredníctvom eurofondov? Ktoré obce, mestá, alebo neziskové organizácie získajú granty? Sú už vopred rozdelené?

Kontrolu by mal vykonávať samosprávny kraj a MPSVR. Sú teda už pripravené hodnotiace kritériá, alebo budú zošité rovnako horúcou a kostrbatou ihlou, ako nie príliš vydarené podmienky kvality pre sociálne služby?

SkryťVypnúť reklamu

Veľkým otáznikom je aj to, že už v januári 2017 sa môže nová služba registrovať na úrade samosprávneho kraja, teda už o štyri mesiace. Ale nevieme, kedy sa zverejnia podmienky kvality, bezpečnosti poskytovanej služby, upravené kvalifikačné predpoklady zamestnancov, personálne štandardy a rozsah poskytovaných odborných činností, „ak sa majú ešte len zaviesť“, ako uvádza štátny tajomník, Braňo Ondruš. (https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/starostlivost-deti-pod-kontrolou-2.html)

Nakoľko je táto téma skôr tajná ako verejná, nemáme ako Asociácia bližšie informácie. Je to zámer, aby sa o tejto téme verejne nediskutovalo?

SkryťVypnúť reklamu

V Nemecku, alebo v krajinách západnej Európy, už niekoľko rokov podporujú vlády tzv. modernú sociálnu politiku rodiny, ktorá má zlepšiť trh práce a pomôcť rodinám. Ktoré pilotné projekty boli realizované na Slovensku, napríklad v starostlivosti o deti v domácom prostredí z ktorých by sme sa mohli poučiť? Ktoré modely, koncepty si MPSVR napríklad prostredníctvom benchmarkingových projektov vyhodnotilo?

Máme obavy, či úprava zákona sa nešije horúcou ihlou, tak ako to bolo pri opatrovateľoch pre seniorov a dlhodobo chorých v domácom prostredí, kde do dnešného dňa nie sú vypracované kontrolné mechanizmy na spoľahlivosť, kvalitu, bezpečnosť a ani dostupnosť opatrovateľskej služby. Záruku nedáva ani predstava, že budúca opatrovateľka bude mať akúkoľvek strednú školu, teda presnejšie povedané, akúkoľvek maturitu a k tomu doplnený kurz s 220 hodinami. Úroveň už existujúcich kurzov zameraných najmä na opatrovanie seniorov nie je vysoká a nie je nemožné si certifikát o jeho absolvovaní proste kúpiť. V skutočnosti neexistujú žiadne, ani len rámcové štandardy pre povinné obsahy kurzov, ktoré sú akreditované na MPSVR a pokiaľ sa to nezmení, udelenie akreditácie pre takýto kurz bude zostávať len na relatívne voľnom posúdení akreditačnej komisie. A tak môžu existovať kurzy s veľmi rozdielnym pomerom hodín medzi predmetmi, teóriou a praxou ako aj s rozdielnym pomerom medzi prezenčnou a dištančnou formou. Bude teda stačiť opatrovateľke, ktorá má skončenú strednú školu kuchár/ čašník, združenú obchodnú školu, záhradnícku a inej špecializácie na to, aby vedela pripraviť napríklad denný harmonogram pre zdravé sociálne aktivity dieťaťa? Zabezpečí akreditácia kurzu za súčasných podmienok to, že opatrovateľka malých detí bude mať primerané vedomosti z vývinovej a všeobecnej psychológie, alebo sociálnej pedagogiky? Pri opatrovaní dieťaťa totiž nehovoríme, len o zabezpečení sociálnej starostlivosti (sebaopatere), ale aj o rozvoji dieťaťa, ktoré je do troch rokov veľmi významným a dôležitým faktorom ovplyvňujúcim jeho celý ďalší život. 

SkryťVypnúť reklamu

Počas minulých rokov prebehol Národný projekt určený na vyškolenie opatrovateliek seniorov z radov dlhodobo nezamestnaných cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Dnes máme v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj v domácom prostredí s nimi problémy, pretože im obvykle chýba sociálna zrelosť, psychická stabilita, odbornosť, kompetentnosť a pracovné návyky a zodpovednosť. Kontrola bezpečnosti ich výkonov priamo v domácnostiach je pri tom dosť problematická.

Isteže je možné polemizovať a namietať, že ak by dieťa nešlo do jasličiek, alebo by sme pre dieťa nezabezpečili opatrovateľa/ku, potom by aj tak bolo len v starostlivosti matky, ktorá nemá takéto vedomosti a ani zručnosti. Podobný argument sme zo strany MPSVR počuli pri opatrovateľoch/kách seniorov a dlhodobo chorých v domácom prostredí, o ktorých sa „predsa môžu starať rodinní príslušníci“. Môžu. Ale to je starostlivosť blízkej osoby a fungujú v iných osobných väzbách a s inými právnymi dopadmi pri problémoch. Dnes máme z aplikačnej praxe dostatok dôkazov o tom, že rodinný príslušník v prípade, že nepozná diagnózy a sprevádzajúce symptómy danej choroby, alebo procesu starnutia nevie správne poskytnúť starostlivosť svojmu blízkemu. Dochádza k zhoršeniu zdravotného stavu, sociálneho zabezpečenia, kvality života a to nielen opatrovaného, ale aj rodinného príslušníka a niekedy aj k nebezpečnej opatere a k syndrómu vyhorenia. Ak si to v rodine uvedomia, vyhľadajú pomoc odborníka. Nemal by ním byť iba ďalší laik s certifikátom.

Dnes by sme už mali hovoriť o pedagogike a sociálnej pedagogike 21. storočia s rizikami dnešnej doby napr. informačnej technológie spôsobujúcej rozvinutú technickú sociálnu komunikáciu ale zvyšujúci reálnu sociálnu izoláciu, zvyšuje sa počet narušených komunikačných schopností (dyslália, dyslexia ...), ľahké odchýlky v psychickom vývine, v celkovej psychickej výkonnosti, pozornosti, zvýšenej unaviteľnosti a agresie. Menia sa motivačné a záujmové sféry a samotné postavenie dieťaťa v rodine. MPSVR zaradilo súčasnú opatrovateľa/ku s 220 hodinovým kurzom k odborným pracovníkom a ak to urobí aj pri opatrovateľoch/kách detí, potom podľa nás bude správne, že MPSVR a samosprávny kraj preberie nielen zodpovednosť za reguláciu a kvalitu práce týchto opatrovateľov/liek, ale aj za odbornú spôsobilosť.

Ako a čím sa zabezpečí spoľahlivosť a kvalita opatrovateľských služieb detí v domácom prostredí a samozrejme aj detských jasliach dnes nie je ešte zverejnené. Možno sú už pripravené nové pedagogické a sociálne koncepty pre tzv. novú službu. Alebo sa budú preberať zdravotnícke a pedagogické koncepty z 80 -tých a deväťdesiatych rokov, od ktorých sme odišli?

Ako budú platení opatrovatelia detí? Tak ako opatrovateľky seniorov a dlhodobo chorých? Aký sociálny status budú mať?

Bolo by dobré poznať odpovede skôr, než budeme čítať paragrafy vo vydanej zbierke zákonov.

Radi uvítame príspevky a otvoríme diskusiu s terajšími opatrovateľkami, ktoré pôsobia na Slovensku, alebo aj v zahraničí.

Píšte nám na náš mail: aopss@apss.sk,alebo facebook, viac na www.aopss.sk

V Holíči, 15.08.2016

 PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA

prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb

Mária Kovaľová

Mária Kovaľová

Bloger 
  • Počet článkov:  11
  •  | 
  • Páči sa:  2x

V minulosti boli kňazi kazateľmi Božieho slova, učiteľmi, národnými buditeľmi, politikmi, ale aj ochrancami biednych a liečiteľmi chorých. Svoju kňazskú službu som od roku 1998 zamenila za prácu v sociálnych službách. Sedemnásť rokov navštevujem zariadenia sociálnych služieb a pokúšam sa vzdelávaním a poradenskou činnosťou zvyšovať kvalitu života klientov, kvalitu práce a pracovného prostredia zamestnancov. Zoznam autorových rubrík:  OpatrovateľkaNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
SkryťZatvoriť reklamu