Pod rúškom COVID-u

Písmo: A- | A+

Pohľad na súčasnú dobu, kedy mám pocit, že je väčšina vecí vnímaná akoby cez filter s názvom COVID19.

Obdobie posledných mesiacov je úzko spojené s pandémiou koronavírusu nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Za ten čas som nadobudol dojem, že je spoločnosť rozdelená prevažne na dva tábory. Na tých, ktorí sú za dodržiavanie striktných pravidiel a považujú chorobu za veľkú hrozbu pre ľudstvo. Na druhej strane sú skeptici, ktorí ju odmietajú a stavajú sa proti opatreniam. Jedna aj druhá strana hľadá fakty podporujúce ich presvedčenia a snaží sa s nimi argumentovať, keď vidí protichodné tvrdenie.

Poviem pravdu, že sa necítim byť súčasťou ani jednej z týchto strán. Mám pocit, že vďaka týmto informáciám sme skĺzli do vnímania života cez filter COVID. Prestali sme sa pozerať na veci z nadhľadu, ale uviazli sme v detaile tejto pandémie. Či už sme na jednej, alebo druhej strane. Pravdou je, že je tu ochorenie s názvom COVID19, ale tiež je pravdou, že tu stále sú iné bakteriálne, vírusové, psychosomatické a ďalšie ochorenia. Nezmizli a stále sú tu. Okrem toho ľudia majú ťažkosti nájsť si prácu, partnerské problémy, problémy so závislosťou, finančné problémy a možno mnoho iných problémov. No pre ponorenie sa do detailu COVID sme ich prestali vnímať, ak sa nás priamo netýkajú. Sú odsunuté na druhú koľaj akoby ani neexistovali. Spôsoby akými sa k nám informácie šíria len podporujú sústredenie sa na jedinú tému. Tvorcovia verejnej mienky nám niekedy až hystericky podsúvajú alarmujúce informácie a namiesto upokojenia ľudí, v nich vyvolávajú paniku. Myslím si, že práve panika a strach umocňujú dopady tohto ochorenia na spoločnosť. Mám pocit, že uprednostňujú pred rozumnou argumentáciou a diskusiou striktné a strohé nariadenia, ktoré šíria ďalší nepokoj. Dávajú tiež priestor všetkým, ktorí cítia príležitosť na oslabenie pozície autorít, jednať tiež emočne a bez podložených faktov.

Doba, ktorá priam volá po spojení spoločnosti a spolupatričnosti, tak je priestorom pre konflikt a presadzovanie si vlastných záujmov. Tu vidím priestor pre rozumnú diskusiu a argumentáciu opatrení. Upokojenie obyvateľstva, veď ľudstvo sa už vysporiadalo aj s väčšími pohromami. A hlavne priestor pri hľadaní možností efektívnej prevencie pred týmto ochorením. Opatrenia by tak isto nemali byť tvorené len s ohľadom na COVID, ale vidím potrebu zohľadnenia celkových dopadov na spoločnosť (zdravotných, ekonomických, sociálnych atď.). Nie som odborník, ale zmiernenie dopadu COVID-u bez zohľadnenia celospoločenského dopadu a diskusie o tom, mi príde krátkozraké.

Z ľudského hľadiska túto dobu vnímam ako príležitosť venovať sa sám sebe, svojím blízkym a realizovať niektoré svoje plány. Snažím sa vnímať argumentáciu jednotlivých strán a porozumieť jej. Rešpektovať ich názory, ale vytvoriť si vlastný názor. Celkovo sa snažím rešpektovať opatrenia a pristupovať k nim so zdravým rozumom, no tak aby som rešpektoval zdravie a hodnoty iných. Myslím si, že táto situácia, nám dáva priestor viac si vážiť veci, ktoré považujeme za tak samozrejmé: zdravie, slobodu pohybu, prírodu a iné. Záleží len na nás ako tento čas využijeme. Či budeme hľadať možnosti a príležitosti, alebo to budeme vidieť negatívne.

Záverom sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa starajú o naše zdravie a čelia nástrahám tejto doby v prvej línii, tým čo šíria pokoj a spolupatričnosť a tiež tým, ktorí nezištne podávajú pomocnú ruku a podporu.

Veľa zdravia a úspešný deň Vám prajem.

Skryť Zatvoriť reklamu