Slovensko starne.... a bude horšie

Písmo: A- | A+

Milujte sa a množte sa. Tak a sme doma. Tento slovný zvrat už pre nás viac neplatí. Nahradila ho iná fráza a v mojom znení by znela asi takto. Pracujte a užívajte si. Teda pokiaľ sa dá. Nič totiž nie je večné. Ani mladosť, ani zdravie. Manželstvo je prežitok a deti sú na obtiaž. Veď dá sa a j bez toho...

Zaujala ma totiž tlačová správa o vypracovaní najnovšieho demografického prieskumu s názvom Demografický atlas SR a niektoré z jej častí sú mimoriadne zaujímavé.

V podstate to nie je nič nové pod slnkom, že Slovensko starne. Rodí sa stále menej detí, čo sa priemeru týka. Ak sme pred nejakou tou dekádou preferovali dve deti, ideál do páru, chlapec a dievča., tak v posledných rokoch sa začína prejavovať trend jedináčikov. Ako tak túto migračnú krivku zachraňuje severné a východné Slovensko. No na väčšine Slovenska zaznamenali veľmi nízky koeficient plodnosti. V praxi to znamená že na jednu matku vychádza menej ako 1,3 dieťaťa. Čo sa týka reprodukčného správania, nastáva výrazný posun s odkladom materstva na obdobie až okolo tridsiatky.

Mužská časť populácie sa taktiež nedala zahanbiť a v porovnaní s časom pred dvomi dekádami dnes majú muži svoj prvý sobáš ( teda ak sa vôbec rozhodnú oženiť ) starší. Posun je štvorročný, z 26 na 30 rokov. Podobne sú na tom aj ženy.

Vec sa má totiž tak, že manželstvo ako také, teda spolužitie muža a ženy osvedčené papierom a vrchnosťou, už nie je inn. Veľa párov dáva prednosť free stylu, alebo ako by sme to nazvali po slovensky, " bez záväzkov " Výsledným stavom je bezdetnosť.

Na druhej strane rastie rozvodovosť manželských párov a tento trend má prudko stúpajúcu tendenciu. V dnešnej dobe sa rozvádza takmer každé druhé manželstvo. Až sa mi žiada povedať známu a dnes už nesmrteľnú hlášku z môjho obľúbeného filmu Pelíšky. Kdepak asi soudruzi z NDR udelali chybu ? A aby toho nebolo ešte málo, neustále nám rastie počet "stále" slobodných osôb.

A výpočet veselo pokračuje ďalej. Starnutie populácie ako takej radostne napreduje naprieč celým spektrom vekovej pyramídy. Je najvýraznejšou črtou demografického vývoja. Zvláštnosťou je, že sa z nás stávajú samotári. Celkovo klesá podiel okresov, v ktorých prevažuje typ rodinného spolužitia. Môžeme sa začať postupne pripraviť na fakt, že za nejakú dobu bude rodina považovaná za vymierajúci druh.

Na starnutie vplýva ďalší nezanedbateľný fakt a to je výška dožitia. Ľudia žijú proste dlhšie. Nezaškodí spomenúť ani zlaté slovenské pravidlo, že ženy žijú dlhšie ako muži a to takmer o desať rokov. Stojí za tým vytváranie zdravého životného štýlu a kvalitatívne lepšie zdravotníctvo ( ??? ) . Ale, ale chlapi, kam sme sa to dostali. Zase sú tu rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, ale tie sa nachádzajú v podstate v každej zložke tejto demografickej správy.

Starnutie nezachránila ani zmenšená miera potratovosti ( zrejme nie je čo potrácať ) a výrazne znížená dojčenská úmrtnosť. Zaujímavosťou je, že rozdiel medzi najväčšou a najmenšou dojčenskou úmrtnosťou je až 15-násobný. V tomto smere vedie východné Slovensko. K tej potratovosti ešte niečo. Aj keď je nízka, stále existuje. Južné Slovensko v nej 5 až 6 násobne prevyšuje severné, hlavne Kysuce, Oravu a Spiš.

Ďalšia vec sa má tak, že ľudia majú v poslednej dobe tendenciu usádzať sa v okolí veľkých miest a čo sa týka migračných vĺn najväčšie posuny nastávajú na ose východ – západ. Vyprázdňuje sa vidiek, hlavne v chudobných častiach krajiny a ľudia sa presúvajú a hľadajú istoty v ekonomicky silnejších a hustejšie zaľudnených oblastiach. Nemali by sme zabudnúť na tie tisíce, až desaťtisíce obyvateľov Slovenska, ktoré sa rozhodli založiť svoju existenciu v zahraničí.

Za posledné dve dekády počet obyvateľov vzrástol, ale to číslo je povedal by som smiešne. Jedná sa o niekoľko desiatok tisíc. Približne od roku 2020 bude nasledovať špirálovitá cesta smerom nadol. Už o pár rokov bude toto číslo záporné a tie naj pesimistickejšie predpovede hovoria, že Slovensko bude v roku 2050 patriť medzi najstaršie populácie sveta. Zachrániť by nás mohla zahraničná migrácia, ale je to iba z núdze cnosť a v podstate čakanie na zázrak.

Starnutie obyvateľstva stále viac a viac ovplyvňuje spoločenský vývoj a treba začať o týchto veciach vážne debatovať.

Pretože nás čakajú krušné časy.

Bude nasledovať zvýšenie verejných výdavkov pre v podstate neefektívne obyvateľstvo. To znamená viac peňazí pre zdravotníctvo a sociálne poistenie. Dôchodkové priebežné systémy sa ukazujú zatiaľ ako neefektívne. Čaká nás zvýšenie ekonomického zaťaženia obyvateľstva, ako dôsledok poklesu pracovnej sily, Keď ľudí, ktorých bude treba živiť bude neúmerne narastať na rozdiel od pracujúceho obyvateľstva. Zákonite sa začne meniť spoločenská klíma, pre zvyšujúce sa záujmy a potreby stále zväčšujúcej sa skupiny staršieho obyvateľstva. Dynamika krajiny začne rýchlo klesať a obávam sa, že sa zvýši počet medzigeneračných konfliktov.

Ak budem v roku 2050 ešte živý ( čo pochybujem, pretože úmrtnosť mužov nepustí ), tabuľkovo budem patriť medzi dôchodcov.

Je dosť možné, že budem ako 78 ročný stále živnostníčiť aby som prežil a nechodil po žobraní. Možno nás dôchodcov budú o tridsať päť rokov internovať v gulagoch, alebo strielať ako škodnú... A možno nás čaká iný scenár...

Čo mladé zutekalo a čo staré, pomrelo....dovidenia v svetlej budúcnosti.

Skryť Zatvoriť reklamu