Bežný účet a poplatky za ich vedenie

Písmo: A- | A+

V tomto blogu sa bližšie pozrieme na to aké účty ponúkajú banky pre fyzické osoby a ako ich spoplatňujú za vedenie. Prípadne sa môže klient dočítať ako ich môže mať bezplatne a v ktorých bankách je to možné.

1. Základné informácie. 4

1.1 Definícia bánk a ich činnosti 4

1.2 Rozdelenie bánk. 4

1.2.1 Podľa úloh: 4

1.2.2 Podľa právnej formy. 5

1.2.3 Podľa územnej pôsobnosti 5

2. Druhy kariet v príslušných bankách. 5

2.1 Druhy kariet: 5

2.1.1 Podľa využívaných peňažných prostriedkov. 5

2.1.2 Podľa spôsobu zobrazenia nápisov na plastovej karte. 5

2.2. Výhody platobných kariet: 6

3. Bežný účet v bankách. 6

3.1 Rozdelenie účtov v bankách. 6

3.2 Poplatky spojené s vedením účtu. 6

3.2.1 365 Bank. 6

3.2.1.1 Účet 6

3.2.1.2 Účet plus. 6

3.2.2 BKS Bank. 6

3.2.3 ČSOB. 7

3.2.3.1 Detský účet Sloník. 7

3.2.3.2 Študentský účet FUN.. 7

3.2.3.3 Účet Pohoda. 7

3.2.3.4 Účet Extra Pohoda. 7

3.2.4 FIO banka. 7

3.2.4.1 Účty pre deti do 15 rokov. 7

3.2.4.2 Účty pre študentov od 15 do 18 rokov. 8

3.2.4.3. Osobný účet 8

3.2.5 m-Bank. 8

3.2.5.1. mKonto pre deti od narodenia do 15 rokov. 8

3.2.5.2 mKonto #navlastnetriko. 8

3.2.5.3 mKonto. 8

3.2.6 Oberbank. 8

3.2.7 OTP Banka. 8

3.2.8 Poštová banka. 9

3.2.9 Prima Banka. 9

3.2.10 Privat banka. 9

3.2.11 Raiffeisen Banka. 9

3.2.12 Slovenská Sporiteľňa. 9

3.2.13 Tatra banka. 10

3.2.14 Unicredit Banka. 10

3.2.15 VÚB. 11

1. Základné informácie 

1.1 Definícia bánk a ich činnosti

V znení Zákona o bankách je banka právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, založená ako akciová spoločnosť, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery. Na výkon týchto činností musí mať banka udelené bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje.

Pokiaľ to má banka uvedené v bankovom povolení, môže okrem prijímania vkladov a poskytovania úverov vykonávať aj ďalšie činnosti, napr.:

 • tuzemské a cezhraničné prevody finančných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie),

 • poskytovanie investičných služieb,

 • obchodovanie na vlastný účet s finančnými nástrojmi peňažného trhu vrátane zmenárenskej činnosti, s finančným nástrojmi kapitálového trhu, s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami, finančným lízingom, finančným sprostredkovaním, vydávaním a správou platobných prostriedkov, vydávaním cenných papierov a pod.).

1.2 Rozdelenie bánk

1.2.1 Podľa úloh:

centrálna banka (ceduľová banka, emisná banka) – na Slovensku Národná banka Slovenska

obchodná banka (komerčná banka) v širšom zmysle:

 - depozitná banka

 - exim banka

 - investičná banka

 reálne úverové banky: (poskytujú dlhodobé úvery zabezpečené nehnuteľnosťami)

 - sporiteľňa

 - stavebná sporiteľňa

 - eskontná banka

 - clearingová banka

 - družstevná banka a úverové družstvo

 - iné zvláštne inštitúcie (pre poľnohospodárov, spotrebné úvery a pod.)

1.2.2 Podľa právnej formy

 • verejnoprávna banka

1.2.3 Podľa územnej pôsobnosti

 • lokálna banka

 • národná banka

 • zahraničná banka

 • medzinárodná banka

 • globálna banka

2. Druhy kariet v príslušných bankách

Platobná karta je platobný prostriedok bezhotovostného platobného styku, ktorý majiteľovi umožňuje vyberať hotovosť a uhrádzať platby za tovary a služby. Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta. Menej rozšírenou je kreditná karta, v prípade ktorej klient čerpá úver v banke.

2.1 Druhy kariet:

2.1.1 Podľa využívaných peňažných prostriedkov

2.1.2 Podľa spôsobu zobrazenia nápisov na plastovej karte

2.2. Výhody platobných kariet:

 • bezpečnosť (nehrozí riziko ukradnutia hotovosti)

 • rýchlosť (platba trvá približne 30 sekúnd, niekedy i menej)

 • s mnohými platobnými kartami sú spojené rôzne doplnkové služby (cestovné alebo úrazové poistenie)

 • pri platbe kartou v zahraničí sa používa výhodnejší výmenný kurz

3. Bežný účet v bankách

Významom bežných účtov je okamžitý prístup k vlastným prostriedkom na bežnom účte. Tento prístup môže byť buď hotovostný alebo bezhotovostný. Bežné účty sú zriaďované pre fyzické osoby, podnikateľov alebo právnické osoby. Bankami sú bežné účty predávané samostatne alebo ako súčasť balíka služieb. Základnou položkou balíka služieb je bežný účet.

3.1 Rozdelenie účtov v bankách

Banky majú rôzne druhy bežných účtov, ale ktorý z nich je najvýhodnejší? Niektoré banky majú rozdelené účty na detský, študentský, klasicky bežný, ale aj seniorsky.

3.2 Poplatky spojené s vedením účtu

Tak ako väčšina produktov, tak aj tento produkt banky častokrát spoplatňujú. Avšak nájdu sa aj také, ktoré za určitých podmienok dávajú vedenie účtu zadarmo.

3.2.1 365 Bank

365 Bank patrí pod Poštovú banku a dá sa veľmi rýchlo založiť aj pomocou mobilnej aplikácie. Táto banka má dva druhy účtov.

3.2.1.1 Účet

Jeden z nich drží názov účet a je bez poplatkov. Dokonca aj výbery z bankomatu od Poštovej banky sú bez poplatkov.

3.2.1.2 Účet plus

Druhý účet, ktorý poskytuje 365 Bank je účet plus, ktorý už je spoplatnený 5€ mesačne. Pri tomto druhu debetnej karty má klient štyri výbery hotovosti z Bankomatu alebo POS-terminálu inej banky v akejkoľvek mene alebo POS terminálov na Pošte v rámci ceny spojenú s vedením bežného účtu.

3.2.2 BKS Bank

BKS Bank je zahraničná banka u nás na Slovensku má sídlo v Bratislave v Eurovei a v Banskej Bystrici Europa Business Centre. Banka poskytuje dva účty pre klientov a tým sú Klasic Konto a Premium konto. V oboch prípadoch je poplatok za vedenie účtu sú 3€.

3.2.3 ČSOB

ČSOB ponúka klientom viacero druhov bežných účtov. Banka poskytuje účty či už detské, študentské alebo klasické bežné a dokonca aj podnikateľské.

3.2.3.1 Detský účet Sloník

Účet je určený pre najmenších, a teda od veku 0 do 15r. Tento účet je spoplatnený za vedenie, no po splnení minimálne 1 podmienky ho banka poskytuje zadarmo. Podmienkami sú mesačný obrat minimálne 30€ a zostatok na účte minimálne 1.000€.

3.2.3.2 Študentský účet FUN

Účet je určený pre študentov a do veku maximálne 28 rokov. Pokiaľ je daný človek študent, tak má účet zadarmo. Avšak, ak sa napríklad človek po strednej škole rozhodne, že nejde na vysokú školu, tak má tento účet spoplatnený vo výške 3€ za mesiac.

3.2.3.3 Účet Pohoda

Účet pohoda je určený pre fyzické aj právnické osoby, pri ktorom je mesačný poplatok za vedenie bežného účtu vo výške 6€. Ak chce klient tento účet bezplatne musí splniť dve podmienky z troch a ak splnia len jednu podmienku, tak klient má tento účet spoplatnený v sume 3€. Prvou podmienkou na získanie vedenie účtu zadarmo je príjem na účet v sume 400€, 3 pravidelné platby, 5 platieb kartou, či už debetnou alebo kreditnou. Druhá podmienka je aktívne využívanie podnikateľského konta, ktoré sa líši v závislosti od toho, že kto ho využíva, a teda či ide o fyzickú osobu alebo právnickú. Pokiaľ ide o fyzickú osobu, tak musí splniť 5 platobných operácií a kreditný obrat minimálne 3000€. Avšak ak ide o právnickú osobu, tak musí vykonať 10 platobných operácií a kreditný obrat vo výške 3000€. 

3.2.3.4 Účet Extra Pohoda

Účet Extra pohoda je taktiež vhodný či už pre fyzické osoby alebo právnické osoby, pričom má menšie výhody oproti bežnému účtu Pohoda pretože v cene vedenia účtu je zlatá karta MasterCard GOLD, úrazov poistenie a neobmedzené výbery z bankomatov v SR. Taktiež klient dokáže mať vedenie účtu zadarmo po splnení dvoch podmienok z troch. Prvou podmienkou je mesačný príjem na účet vo výške 1500€, 3 pravidelné platby a ešte aj 5 platieb kartou. Ďalšou podmienkou je aktívne využívanie podnikateľského konta, ktoré nemá iné podmienky ako pri účte Pohoda. Poslednou podmienkou je priemerný zostatok depozít, investícií a úverových produktov vo výške viac ako 30.000€.

3.2.4 FIO banka

FIO banka má veľmi výhodné vedenie účtu nakoľko ho má zadarmo. Dokonca táto banka poskytuje pre svojich klientov tri druhy bežných účtov podľa toho pre koho sú určené.

3.2.4.1 Účty pre deti do 15 rokov

Bežný účet pre deti môže spravovať výhradne len zákonný zástupca a má len jednu podmienku a tou je platby a výbery max. Vo výške 200€ za týždeň.

3.2.4.2 Účty pre študentov od 15 do 18 rokov.

Študenti môžu využívať bežný účet bez poplatku za vedenie účtu a jedinou podmienkou je platby a výbery max. Vo výške 550€ za týždeň.

3.2.4.3. Osobný účet

Ľudia tu majú bežný účet zadarmo a v rámci bežného účtu majú taktiež zadarmo 2 výbery z akéhokoľvek bankomatu, výbery v hotovosti na pokladni nad 50€, vklady v hotovosti na pokladni. 

3.2.5 m-Bank

V m-Banku si každý nájde účet pre seba a svojich blízkych, ktorého vedenie bude vždy zadarmo. Banka poskytuje 3 druhy bežných účtov.

3.2.5.1. mKonto pre deti od narodenia do 15 rokov

Deti pri vedení tohto účtu majú zadarmo tri mesačné výbery zo všetkých bankomatov v SR

3.2.5.2 mKonto #navlastnetriko

Šikovný účet pre študentov od 15 do 18 rokov v rámci vedenia účtu sú 3 výbery za mesiac sú bezplatné zo všetkých bankomatov v SR.

3.2.5.3 mKonto

Klient má nielen zadarmo účet, ale aj bezplatné výbery zo všetkých bankomatov v SR aj zahraničí od 70€.

3.2.6 Oberbank

Banka poskytuje dva typy účtov, pričom si účtuje aj poplatky za ich vedenie. Prvý účet nesie názov Účet Výhoda a jeho vedenie je spoplatnené sumou 5€ mesačne. V cene sú dve karty z toho je jedna embosovaná a jedna neembosovaná. Pri neembosovanej karty má klient 2 výbery v cene a pri embosovanej sú neobmedzené výbery z bankomatov. Druhý účet s názvom Účet Klasik má vedenie účtu spoplatnené sumou 2€ mesačne. Účet klasik má spoplatnené výbery pri neembosovanej karte v sume 0,50€ z bankomatov ČSOB a pri embosovanej karte je 1€.

3.2.7 OTP Banka

OTP Banka patrí pod ČSOB od r. 2021 a poskytuje svojim klientom účty pre všetky vekové kategórie. Prvým účtom je Ready konto, ktorý je určený pre mladých do 26 rokov. Aj keď je pre mladých je spoplatnený symbolickou cenou a tou je 1€ avšak ak si to klient spočíta tak je to 12€ za rok. V rámci balíka majú mladiství 1 výber z iného bankomatu ako ČSOB a OTP.

Druhý účet je Účet Aktívny, ktorý je spoplatnený za vedenie v sume 6€ a klient s týmto účtom má 1 výber z iného bankomatu ako ČSOB a OTP.

Ďalším účtom je účet Výhodný kde je poplatok za vedenie 9€ za mesiac a má 2 výbery z iných bankomatov ako ČSOB a OTP.

Posledný účet OTP Senior konto je spoplatnený sumou 1€ a výbery sú spoplatnené sumou 0,38€ pokiaľ ide o bankomat ČSOB alebo OTP, avšak pokiaľ ide o bankomaty z inej banky, tak sú spoplatnené sumou 2€.

3.2.8 Poštová banka

Poštová banka poskytuje klientom 3 účty podľa vekovej kategórie. Výhodou Poštovej banky je že má vysoké pokrytie bankomatov.

Prvým účtom je Užitočný účet Junior, ktorý je spoplatnený sumou 1€, kde v sume je zarátaný aj 1x výber z bankomatu inej banky v €. Samozrejme študent vie mať tento účet bezplatne do veku 27 rokov pri splnení podmienky. Podmienka je aktivácia mobilnej appky poštovej banky a prihlásenie sa do programu peniaze s5, kde už musí byť vydaná karta a zriadený internet banking.

Ďalší účet, ktorý poskytuje poštová banka je Užitočný účet. Poskytnutie tohto účtu je spoplatnené sumou 5€. V cene sú napríklad aj 1 krát výber hotovosti z inej banky.

Posledný účet je Užitočný účet Senior, ktorého vedenie je spoplatnené vo výške 2€ na mesiac.

V rámci účtu majú dôchodcovia bezplatný 1 výber z bankomatov inej banky.

3.2.9 Prima Banka 

Prima banka poskytuje pre klientov tri typy bežných účtov a to Detský, Študentský a Osobný účet. Detský účet poskytuje banka bezplatne, čo sa týka vedenia, no spoplatnené výbery z inej banky, nemá avšak ani jednu výnimku.

Študentský účet je v rámci vedenia bezplatný, avšak, ak si klient chce vybrať peniaze z iného bankomatu ako prima banka tak si priplatí 3€ za výber.

Osobný účet je spoplatnený za vedenie účtu sumou 4,90€, výber z iného bankomatu je spoplatnený sumou 3€.

3.2.10 Privat banka

PrivatBanka poskytuje len jeden účet, ktorý drží názov Privatbanka Konto a je spoplatnenýza vedenie účtu si banka vypýta 3€. Poplatok je aj za výber z bankomatu inej banky opäť vo výške 3€.

3.2.11 Raiffeisen Bank

Banka poskytuje dva druhy bežných účtov. Prvý účet je Parádny účet spoplatnený sumou 5,50€, kde v rámci balíčku je 2 výbery zadarmo aj z iného bankomatu ako ich a potom ostatné budú spoplatnené sumou 2€. Výbery sú bezplatné v bankomatoch od Tatra banky a v zahraničí od Raiffeisen. Ak by klient chcel tento účet zadarmo musí mu prísť na účet aspoň 400€ a jedno inkaso. Pri splnení iba jednej podmienky získate zľavu a budete ho mať v sume 2,75€. 

3.2.12 Slovenská Sporiteľňa

Klient má v tento banke na výber z viacero účtov. Osobný účet je spoplatnený sumou 5,90€ za mesiac pričom to dokáže mať aj so 100% zľavou po splnení nasledovných podmienok: bezhotovostné platby 200€, 3 pravidelné platby, 1 platba na sporenie alebo investičné sporenie alebo ak aktíva v sledovanom období dosiahnu 15000€ alebo za aktívne využívanie platobnej karty vydanej k business účtu. Výbery sú spoplatnené v bankomatoch inej banky v sume 2,50€.

Slovenská sporiteľňa poskytuje svojim klientom aj účet Exklusive, kde je poplatok za vedenie 8,90€, no po splnení podmienok a teda že zaplatí kartou vo výške 400€ a má 3 pravidelné platby tak má účet zdarma.

Ďalším účtom je Space účet mladý je určený je vekovú kategóriu 15-29 rokov. Vedenie účtu je bezplatné a ak klient vyberá z iného bankomatu ako zo SLSP má poplatok 2,50€.

Predposledný typ je Space účet Junior, ktorý je určený pre vekovú kategóriu od 8 do 15 rokov. Opať je vedenie účtu bezplatné a ak chce dieťa vyberať peniaze z iného bankomatu tak banke zaplatí za výber poplatok vo výške 2,50€.

Posledný účet je Space účet mladý je poplatok za vedenie 2€, ale ak študent platí kartou a presiahne sumu 200€ a má vytvorené tri pravidelné platby, tak má tento účet zdarma.

3.2.13 Tatra banka

Tatra banka poskytuje svojim klientom viacero typov bežných účtov. Jeden z nich nesie názov Bežný účet, ktorý je spoplatnený sumou 3€, taktiež je platené aj výber z bankomatu inej banky troma eurami.

Ďalším účtom je Tatra personal, ktorého vedenie je v cene 7€, ale pokiaľ daný klient splní 1 podmienku z troch tak má zľavu 50% a pokiaľ splnia viac ako tri podmienky majú vedenie účet bez poplatkov. Opäť ak klient vyberie peniaze z bankomatu inej banky tak to je spoplatnené sumou 3€.

Podmienky pre účet zo zľavou sú:

 • využívaním produktov a služieb z aspoň 2 produktových kategórií alebo

 • ak zrealizuje aspoň sedem transakcií v sledovanom období prostredníctvom inovácií Tatra banky: mobilná aplikácia Tatra banka, VIAMO, Bezkontaktné mobilné platby

 • vo veku od 20 rokov do 28 rokov

Posledné dva účty sú Detský a študentský. Medzi nimi je rozdiel je iba v tom, že detský je určený pre deti od narodenia do 15 rokov a študentský účet od 15 do 20 rokov a pokiaľ klient predloží doklad o štúdiu má to predlžené do 26 rokov. Pokiaľ klient neštuduje a využíva tento účet je spoplatnený sumou 7€ a cena za výber z iného bankomatu je spoplatnený sumou 3€.

3.2.14 Unicredit Banka

Prvým účtom je U konto, ktorý je spoplatnený 1,50€ a pokiaľ sa klient rozhodne pre výber z bankomatu inej banky tak musí počítať s poplatkom 2€.

V tejto banke si prídu na svoje aj študenti a deti pretože majú dva typy účtov. Prvý je Detské konto pre klientov od narodenia do 15 rokov. Tento účet je bezplatný čo sa týka vedenia ale pokiaľ sa dieťa rozhodne pre výber z iného bankomatu tak je to spoplatnené 2€. Ďalší účet pre študentov je U konto Mladých, kde je vedenie zadarmo a je určený pre študentov od 15 rokov do 26 rokov. Opäť poplatok za vedenie je v sume 2€

Posledné účty, ktoré poskytuje Unicredit sú U konto a U konto Premium. U konto a je spoplatnený 1,50€ a výbery by mal klient opäť spoplatnený čiastkou 2€. Prémiový účet je spoplatnený sumou 15€ ale klient ho vie mať aj zdarma po splnení podmienok. Podmienkou je výplata na účet minimálne v čiastke 1 800 €, alebo suma vkladov a investícií v banke je 35 000 €. V prémiovom účte má klient štyri krát zadarmo, potom v sume 2€.

3.2.15 VÚB

Vúb poskytuje veľa typov účtov pre klientov.

Prvým účtom je VÚB účet, ktorý je spoplatnený sumou 6€ ale klient ho vie mať bezplatne po splnení podmienok. Podmienkou pre zľavu 50 % z poplatku za účet je pri využití aspoň 2 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 €.

100 % zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň 3 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 €.

Výber z bankomatu inej banky spoplatnený sumou 3,50€.

Ďalším je VÚB Magnifica, kde poplatok za vedenie v sumou 9€, výbery sú taktiež sú spoplatnené 3,50€ .

VÚB účet JUNIOR, VÚB účet pre mladých a aj VÚB účet pre študentov je bez poplatkov. Junior je určený pre deti od 0 do 14 rokov. Pre mladých je od 25-26 a pre študentov od 15 do 26 rokov. Jediným poplatkom je ak sa klient rozhodne pre výber z bankomatu inej banky a to čiastkou 1,20€.

Skryť Zatvoriť reklamu