Blahoslavené kostolovanie... (Z cyklu Korona, odhaľovateľka obecná)

Písmo: A- | A+

Čo všetko na svetlo sveta vyplavila ustupujúca pandémia koronavírusu? O tom je štvrtá časť mojej eseje...

Blahoslavené kostolovanie...

... lebo pre veriacu časť Slovenska bolo žiadanie otvorenia kostolov a povolenia bohoslužieb temer svätou povinnosťou, priam novým inkvizičným ťažením. Tak vehementne to žiadali, že človek by si myslel, že majú za to plnomocné odpustky. 

Ako asi vzniklo, že kostolovatelia sa cítili nadradení voči vedcom? Zrejme tak, že každý člen náboženstva je presvedčený, že jeho náboženstvo je nadradené všetkým ostatným. Rovnako to bolo aj v prípade zatvárania kostolov: predpokladali, že ich pravidlá, zvyky a túžby sú nadradené zákonom a odporúčaniam vedcov. 

Kňazi-otvárači si niekoľko rokov posedeli v bohosloveckých školách-učilištiach, mali tam všakovaké predmety a na základe toho si začali namýšľať, že sa vyznajú do všetkých záležitostí. Aj do korony, túto problematiku klérozdravotníci zvládli bleskurýchlo, možno za štvrťhodinu. 

Už im nestačí, že rozbíjajú rodiny politikou, už sú odhodlaní ľudí aj zabíjať. 

Zreteľne sa tu ukázalo pokrytectvo: keď štát dáva peniaze na platy duchovných, je dobrý, nesťažujeme sa naň, ani mu neďakujeme (veď načo?, je to jeho povinnosť). Ale keď štát s tým najlepším úmyslom dočasne zavrie kostoly (presne tak ako zavrel aj školy), tak div, že štát nie je satanovým nástrojom. 

Zdalo sa mi, že kresťanské dedičstvo je vpísané nie len do preambulyÚstavy, ale aj do ich neposedných nôh.

Rád by som vedel, či kostolomaniaci čítali BibliuKatechizmus, a ak áno, tak prečo ignorujú pasáže o láske, trpezlivosti, obeti a o poslušnosti autorite. Zrejme len čítali nejaké pasáže o vzbure, tvrdohlavosti a bezohľadnosti, lebo ich nezhrýza, že ich omšománia vie rozdupotať karanténu, prevenciu, zdravie, ba i životy. 

Tiež sme počuli odvolávanie sa na akési zázraky z minulosti, ako keby nechápali, že zázraky fungujú inak, nie ako cyklicky sa opakujúce prírodné javy. Vrcholom bolo dúfanie – alebo skôr trúfanie – v nový zázrak; ten mal prísť ako keby na objednávku, ako keby na vyvolanie. 

Počas pandémie sme tu mali litánie o nutnosti otvorenia kostolov. Na veľké šťastie sa nestihli nezmeniť na bojový pokrik: ‚Kto nebojuje za otvorené kostoly, ten bojuje proti Bohu!‘

Skryť Zatvoriť reklamu