Hospodárska pologramotnosť... (Z cyklu Korona, odhaľovateľka obecná)

Písmo: A- | A+

Tu je siedma kapitola axiologickej eseje o tom, čo všetko poodhalila už ustupujúca pandémia Coviduu-19.

Hospodárska pologramotnosť...

... lebo sa zvýraznila neschopnosť v peňažných a majetkových záležitostiach, inými slovami povedané poukázala sa prislabé ekonomické zručnosti nemalej časti ľudí.

Podaktorí ľudia počas korony mali finančné, teda hospodárske problémy. Prejavilo sa to výpadkami príjmu, stratou zamestnania, nezaplateným nájmom, omeškaním splátok, objednávaním nepotrebností, nadmerným pitím a fajčením. Pri vyhľadávaní vinníka môže vzniknúť dojem, že zato je zodpovedná korona. No platí to len z jednej čiastky. Z tej menšej. A čo je tá väčšia čiastka? To, že korona nespôsobila nedostatok peňazí, ona naňho len poukázala; presnejšie povedané, korona vyplavila na povrch neschopnosť ľudí hospodáriť. Ľudia trpiaci finančnými ťažkosťami mali finančné a ďalšie ťažkosti už pred koronou. Pandémia iba poukázala na už jestvujúcich skrachovancov a iba niekoľkých postihnutých sama vytvorila (napr. tých, ktorí boli prioddaní abstraktným, teoretickým skúmaniam a ignorovali realitu). V ďalšej časti sa budem venovať len tým ľuďom, ktorí mali problémy už pred koronou.

Skutočno je také, že v drvivej väčšine hospodárskemu zlyhaniu predchádzalo spoločenské, kultúrne, emocionálne a intelektuálne zlyhanie. Postihnutí už pred pandémiou boli požívační, jednoduchí, slabí, málo plánujúci, neschopní hospodáriť s peniazmi, zameraní na krátkodobé ciele, ovplyvniteľní reklamou, podliehajúci móde, veriaci konšpiráciám. A potom tresk! Prišla korona a chyby-poruchy ešte znásobila. Takže požívační sa stali ešte požívačnejší, jednoduchí sa stali ešte jednoduchšími, slabí ešte slabšími, málo plánujúci ešte menej plánujúci, neschopní hospodáriť s peniazmi sa stali ešte neschopnejší, a tak ďalej všetko zo zoznamu.

Korona strmhlavejšie zviditeľnila ich algoritmy, tu je prvý: ‚Deň, deň, deň a ešte jeden deň a znovu deň a iný deň a bude pomaly týždeň a potom bude mesiac.‘ Druhý algoritmus: ‚Strava (aj s donáškou), cigarety, sladkosti, pivo, alkohol.‘ Tretí: ‚Objednať, zaplatiť, použiť, vyhodiť.‘ Štvrtý: ‚Nemať čas riešiť problém, presunúť ho do neurčita, ignorovať ho, zabudnúť na problém.‘ Piaty a nie posledný algoritmus: ‚Pozeranie televízora, jedenie, fajčenie, pitie, sexovanie.‘

Majú aj šťastie v nešťastí, lebo ich kreditná karta má limit na úhradu. Majú aj nešťastie v šťastí, lebo ich kreditná karta pracuje rýchlejšie než ich súdnosť.

Nepoznajú rozdiel medzi ‚mať peniaze‘ a ‚hospodáriť s peniazmi,‘ lebo riadia sa prostučkou líniou ‚dostať peniaze → platiť peniazmi.‘ Celý život sa pre nich stal supermarketom, poťažmo e-shopom. Sú to prízemní konzumenti banálnej časti sveta.

Finančne negramotní si nevedia vypočítať ako hospodáriť, no vedia si vypočítať koľko stálo susedovo auto, koľko je plat poslancov alebo koľko štát im daruje na sociálnych dávkach.

Žeby som povedal aj niečo pozitívne o osobách s finančnými problémami? Ony sú voľajako schopné zvládať bežné, vegetatívne záležitosti. Len ich musíte sponzorovať.

Skryť Zatvoriť reklamu