Jazda pod vplyvom eurofondov

Písmo: A- | A+

Napadla mi opäť jedna paralela. Stále sa hovorí o tom, ako zlepšiť fungovanie eurofondov. Podľa mňa ich úspešne riadenie a spravovanie je veľmi podobné riadeniu automobilu.

Sú to v obidvoch prípadoch zložité procesy, pričom ich zvládnutie vyžaduje dostatočné znalosti a skúsenosti. Prejdime si najprv to, čo je potrebné k tomu, aby ste boli dobrý šofér:

1. Auto nemôže šoférovať každý. Musíte dovŕšiť určitý vek, musíte byť zdravotne spôsobilý (fyzicky aj psychicky) a musíte zložiť odborné skúšky.

2. Tým, že šoférujete niekoľkotonovú kopu železa, máte v rukách potenciálnu zbraň, s ktorou však väčšina narába veľmi zodpovedne, pretože inak by ste:

a) ohrozili svoj život a výsledok toho by bola vaša smrť alebo trvalé zdravotné následky,

b) ohrozili životy iných, čo by mohlo mať za následok vaše väzenie a doživotnú psychickú traumu,

b) zničili by ste si svoj majetok alebo majetok iných, ktorý by ste museli nahradiť.

3. Pravidlá cestnej premávky sú jasné a platia rovnako pre každého. Ak ich dodržujete, nehrozí vám pokuta ani iné problémy.

4. Pokiaľ poznáte cestu alebo máte dobrú mapu, dostanete sa do cieľa.

5. Čím dlhšie jazdíte, tým sa zlepšujú vaše šoférske schopnosti. Každá, aj nepríjemná situácia, vám dá príležitosť poučiť sa a preniesť si túto skúsenosť do budúcna.

6. O auto je potrebné sa starať, chodiť s ním do servisu, meniť pneumatiky a opotrebované náhradné diely. Takto sa znižuje riziko náhlych porúch a predlžuje sa jeho životnosť.

7. Dobrý šofér nikdy nepije alkohol pred tým ako si sadne za volant, ani nepožíva iné omamné látky. A samozrejme ani počas jazdy. 

Takže, ak hovorím o paralele, pokiaľ chceme byť úspešní v riadení eurofondov, tak by sme mali rovnako spĺňať uvedené kritériá. Teda ako na tom sme?

1. Fondy môže riadiť každý. To mi nik nevyhovorí. Neexistujú žiadne zásady a pravidlá na obsadzovanie riadiacich funkcií, ktoré by zohľadňovali vzdelanie, prax, odborné znalosti, osobnostné a morálne predpoklady, manažérske schopnosti atď. Ak sú predsa len takéto požiadavky stanovené, neexistuje transparentný spôsob výberového konania na takéto funkcie.

2. Riadenie eurofondov je zahrávanie sa s miliónmi. Je to obrovský potenciál, ktorý môže pomáhať, ale rovnako aj poškodzovať. Tí, čo rozhodujú, však nepôjdu za svoje nezodpovedné, (niekedy aj trestné) činy do väzenia. Ak úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobia škodu, nik ju od nich nežiada vrátiť.

3. Pravidlá eurofondov neplatia pre každého rovnako. Systém riadenia a kontroly je každodenne porušovaný alebo účelovo prekrúcaný. Ak splníte všetky požiadavky, neznamená to, že dostanete príspevok. Ani to, že vám ho v plnej výške preplatia.

4. Nik riadne nepozná cestu. Mapa síce existuje, ale nepoužíva sa. Je totiž len málo takých, ktorí z nej vedia čítať a nik ich aj tak nepočúva. Každý chce prísť do cieľa svojou cestou, tak sa raz ide doprava, potom doľava, potom sa zíde z cesty a musí sa vrátiť naspäť. A zase odznova.

5. Čím dlhšie pracujete v eurofondoch, tým je väčšia pravdepodobnosť že:

 a) plánujete dať výpoveď,

 b) rezignovali ste na nejaký osobný vklad k lepšiemu fungovaniu systému,

 c) je vám to všetko jedno.

Zo vzniknutých chýb sa nikto nepoučí a neustále sa opakujú. Nápravné opatrenia sa obmedzia na doplnenie kontrolných zoznamov, aktualizáciu interného manuálu alebo upozornenia zamestnancov na dodržiavanie lehôt.

6. Starostlivosť o dobré fungovanie fondov končí pri zakúpení predraženej IT techniky, povinnom školení zamestnancov a team buildingu dva krát do roka. Peniaze sa lejú do platov a odmien zamestnancov, avšak bez adekvátneho systému zohľadňujúceho ich výkonnosť a kvalitu práce. Ľudia, do ktorých sa investuje cez zahraničné semináre, kurzy a iné vzdelávacie aktivity, odchádzajú nakoniec mimo tejto sféry.

7. Eurofondy sa môžu riadiť aj pod vplyvom. Nie alkoholu alebo drog, ale pod vplyvom záujmových skupín a osôb. Tento vplyv tiež nazývame korupciou. Je to všemocný vplyv peňazí, ktoré dovoľujú beztrestnosť takéhoto konania. Čím dlhšie sa fondy riadia pod vplyvom, tým je istejšie, že bude tento vplyv silnejší.

A tu, pri tomto najzásadnejšom probléme, končím moje porovnanie. Je jasné, ako to dopadlo. Keby ste riadili auto tak, ako sa riadia eurofondy, tak na 99,99 % ste:

  • mŕtvy,

  • invalidný,

  • vo väzení,

  • vo väzení a invalidný.

Keby ste riadili fondy tak, ako to popisujem, tak s vysokou pravdepodobnosťou:

  • vás práve povýšili,

  • budete čoskoro povýšený,

  • máte nové pekné bezpečné auto,

  • vám nikto nepovie do očí, čo si o vás myslí.

Pokiaľ však riadite eurofondy tak, ako riadite svoje auto, tak mi prosím dajte vedieť, veľmi rád by som vás spoznal. Úprimne. 

Ranná špička...
Ranná špička... 
Skryť Zatvoriť reklamu