Prvý ročník fotografickej súťaže je tu!

Písmo: A- | A+

• Fotografická súťaž KongenFoto  je vyhlásená od štvrtka 1. apríla 2021 - začať sa na ňu pripravovať je možné už odteraz. •

V nedávno zverejnenom článku Nový ročník literárnej súťaže je tu! som aizoval, že k začiatku nového mesiaca spoločne s neziskovou organizáciou KongenKult, so spoluorganizátormi a s partnermi vyhlásime

1. ročník Fotografickej súťaže KongenFoto

a dnes je ten správny čas priblížiť ju verejnosti, lebo ide o súťaž nadregionálnu, celoštátnu. 

• Logotyp 1. ročníka Fotografickej súťaže KongenFoto (2021). Jeho autorom je slovenský dizajnér písma a grafik Ondrej Jób. •
• Logotyp 1. ročníka Fotografickej súťaže KongenFoto (2021). Jeho autorom je slovenský dizajnér písma a grafik Ondrej Jób. • (zdroj: • Zdroj: www.kongenkult.sk •)

Podstatná časť propozícií Fotografickej súťaže KongenFoto 2021 je taká istá, ako propozície 7. ročníka Literárnej súťaže KongenScript: Súťaž KongenFoto 2021 je určená neprofesionálnym - amatérskym fotografom a fotografkám žijúcim, pracujúcim alebo študujúcim v okrese Liptovský Mikuláš, ale aj tým, ktorí a ktoré sa v okrese Liptovský Mikuláš narodili, prípadne sa narodili v starších okresoch Liptovský Svätý Mikuláš a Liptovský Hrádok. Do súťaže sa tak môžu zapojiť aj fotografky i fotografi dlhodobo nežijúci len v okrese Liptovský Mikuláš, ale pracujúci či študujúci nielen inde na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
  • Uzávierka súťaže KongenFoto 2021 je v pondelok 3. januára 2022. •
 Do 1. ročníka Fotografickej súťaže KongenFoto 2021 je možné poslať e-mailom najviac päť fotografií vo formátoch JPEG, JPG s objemom dát minimálne 1 MB a maximálne 5 MB. Súťaž je anonymná. Vyhlasovatelia súťaže každému autorovi, každej autorke zaručujú, že pri akomkoľvek publikovaní ich fotografií budú fotografie označené ochrannou známkou - copyright - © - a menom a priezviskom autora, autorky snímky. Cieľom, zámerom súťaže je dokumentovanie a zdokumentovanie toho, ako sme žili, žijeme v roku 2021 - v časoch až búrlivých protipandemických opatrení proti ochoreniu Covid-19. Maximum päť fotografií symbolizuje päť ročných období: jar, leto, jeseň a zimu - "piate ročné obdobie" sú rôzne sviatky, udalosti, rodinné oslavy, ale aj smutné, neveselé udalosti, ktoré nás počas dvanástich mesiacov stretávajú. Pred bránami je Veľká noc, stužkové slávnosti a oslavy, maturity "odpadli," do toho prišli pohreby aj svadby, narodenie detičiek, krstiny, prvé sväté prijímania, jarné práce na záhradkách, prechádzky v Prírode, onedlho vhupneme do leta plného výletov a dovoleniek, festivalov a koncertov, príde jeseň plná farieb a ovocia i plodov Zeme a ani sa nenazdáme a opäť budeme sláviť Vianoce, vítať Nový rok, žiariť ako ohňostroje. To všetko, čo spomínam - a ešte viac - aj fotografujeme a aj zdieľame. V tom je i zmysel, význam našej fotosúťaže: dokumentovať Čas, jeho nekonečné plynutie, ale aj fotogenickosť. • 
Aspoň trojicou fotografií predstavím (v abecednom poradí) členku a členov poroty Fotografickej súťaže KongenFoto 2021 a ich fotografickú tvorbu. K niektorým fotografiám som pripojil vari potrebný, vhodný popis. 
• Matúš Mydliar (1996) začal fotografovať ako 13-ročný, neskôr zmaturoval na Strednom odbornom učilišti stavebnom v Liptovskom Mikuláši, získal výučný list aj potrebné oprávnenia pre oblasť elektromechanika. Krátko po škole sa zamestnal v odbore, v ktorom pracuje, so sezónnymi prestávkami, dodnes. Od skorého detstva sa zaujíma o astronómiu, o Slnko, o Mesiac, o hviezdy, o Prírodu i turistiku, o Hudbu a Umenie - aj fotografické. Je veľkým obdivovateľom fotografií Maestra Martina Martinčeka a milovníkom Života. Fotografie vystavoval priebežne na kolektívnych výstavách už od roku 2010. Trojicu fotografií, ktoré vám ponúkam ako fotovizitku Matúša Mydliara kedysi ešte len chlapec Matúš nafotil v rokoch 2012 a 2014. Matúš vtedy fotografoval na malý kompakt Canon PowerShot SX20 IS.  •

• Zlatá stredná cesta pri Liptovskom Hrádku, 11. VII. 2012. •
• Zlatá stredná cesta pri Liptovskom Hrádku, 11. VII. 2012. • (zdroj: • © Foto: Matúš Mydliar •)
• Hrádza popri horskej rieke Belá pri Liptovskom Hrádku, 27. IX. 2014. •
• Hrádza popri horskej rieke Belá pri Liptovskom Hrádku, 27. IX. 2014. • (zdroj: • © Foto: Matúš Mydliar •)
• Pod Kriváňom pod vysokým napätím, 28. IX. 2014. •
• Pod Kriváňom pod vysokým napätím, 28. IX. 2014. • (zdroj: • © Foto: Matúš Mydliar •)

Boris Németh (1979) je profesionálny fotograf, známy predovšetkým ako fotograf týždenníka .týždeň, jeho fotografie získali mnohé domáce i medzinárodné ocenenia a vyšli i v knihách a katalógoch. V roku 2012 Boris spolu s fotografom Jánom Viazaničkom vydali knihu Premeny Slovenska (Vydavateľstvo Arttoday) a kolekciu fotografií z nej vystavovali aj na multižánrovom festivale KongenFest 2013, na ktorom bol hosťom aj spisovateľ a prekladateľ, publicista a propagátor literatúri aj písania Michal Hvorecký.  

• Fotografia zo série Mágia Pohody, za ktorú Boris získal v roku 2019 prvú cenu Slovak Press Photo v kategórii Svet umenia a kultúry. •
• Fotografia zo série Mágia Pohody, za ktorú Boris získal v roku 2019 prvú cenu Slovak Press Photo v kategórii Svet umenia a kultúry. • (zdroj: • © Foto: Boris Németh •)
• Z projektu / cyklu Domovina (2016). •
• Z projektu / cyklu Domovina (2016). • (zdroj: • © Foto: Boris Németh •)
• Z projektu / cyklu Bratislava - Košice (2020.) •
• Z projektu / cyklu Bratislava - Košice (2020.) • (zdroj: • © Foto: Boris Németh •)

Robo Kočan (1968) je profesionálny hlavne umelecký a konceptuálny fotograf, zaoberajúci sa aj grafikou a foto-grafikou, je lektorom fotokurzov, vystavoval doma aj v zahraničí, vrátane U. S. A. Je známy aj ako vnímavý cestovateľ a vďaka intenzívnej spolupráci s Galériou umelcov Spiša - Domom fotografie a s Tatranskou galériou v Poprade, kde žije i tvorí. • 

• Stred Európy •
• Stred Európy • (zdroj: • © Foto: Robo Kočan •)
• Restarto - Čierni anjeli z cyklu Tiene duchov. •
• Restarto - Čierni anjeli z cyklu Tiene duchov. • (zdroj: • © Foto: Robo Kočan •)
• Slnečnou cestou z cyklu Cesty / z výstavy Prepájam paralelné svety, Bratislava. •
• Slnečnou cestou z cyklu Cesty / z výstavy Prepájam paralelné svety, Bratislava. • (zdroj: • © Foto: Robo Kočan •)

Ľubo Stacho (1953) yštudoval Stavebnú fakultu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1976) a Katedru fotografie Fakulty múzických umění v Praze (prof. Jan Šmok, 1984). V roku 1990 založil štúdium fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde na Katedre fotografie vedie ateliér Laboratórium fotografie. V roku 1995 habilitoval na Fakulte múzckých umení v Bratislave na docenta a v roku 2010 bol menovaný za profesora. Pôsobil ako hosťujúci profesor v Gente, v Amsterdame, v Nottinghame, v Providence a v New Jersey. Zorganizoval vyše 40 fotografických workshopov na Slovensku aj v zahraničí. Je zostavovateľom dvoch publikácií: Mladé médium I. a II. o fotografii na VŠVU v Bratislave a vydal autorské knihy 3 eseje a Moja krajina. Je nositeľom viacerých ocenení, napr.: Cena bienále fotografie v Metropolitnom múzeu Tokio (1995), Prvá cena v súťaži Fondu svetových pamiatok UNESCO (1993). Doteraz realizoval vyše 70 samostatných výstav a zúčastnil sa na asi 300 kolektívnych výstavách. Z nich napríklad v Mattress Factory Pittsburgh (1995), Bienále Tokio (1995), Fotofest Houston (1996), Fotogaléria Viedeň (1997), Ľubľana (1998), Tel Aviv (2000), GMB Bratislava (2007), Londýn (2009), Varšava (2010), Berlín (2011). Jeho tvorba okrem dokumentárnej fotografie zahŕňa konceptuálne projekty, inštalácie, akcie a performancie, mailartové projekty aj intermediálne presahy a video.  • 

• Situácia / Diptychy (1985). •
• Situácia / Diptychy (1985). • (zdroj: • © Foto: ĽuboStacho •)
• Podobenstvá / Diptychy (1987). •
• Podobenstvá / Diptychy (1987). • (zdroj: • © Foto: Ľubo Stacho •)
• Slovensko - tajomná a spirituálna krajina / Diptychy. •
• Slovensko - tajomná a spirituálna krajina / Diptychy. • (zdroj: • © Foto: Ľubo Stacho •)

Vladimír Škuta starší (1951) po skončení Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku (1970) pracoval v Slovenskej televízii v Bratislave ako technik prenosového voza na priamych športových prenosoch. V tom čase sa stal aj členom bratislavského fotografického klubu Roland. V rokoch 1977 až 1979 absolvoval Diaľkovú školu fotografie Osvetového ústavu v Bratislave. Jeho fotografický profil formovali nielen členovia fotoklubu Roland, ale aj Ondrej Nosál, František Tomík, Vladimír Vorobjov a Miroslav Vojtek. Od roku 1980 žije v L. Hrádku. V rokoch 1980 až 1989 pracoval v národnom podniku Tesla Liptovský Hrádok a bol členom jej fotografického klubu. S fotografiou je spojené aj jeho profesijné pôsobenie v niekdajších týždenníkoch Liptov, Nový Liptov a Región žurnál v Žiline a v liptovskomikulášskych tlačiarňach TeLeM. Po vzniku Mestského fotografického klubu v L. Hrádku ho v roku 1990 zvolili za predsedu a stal sa aj členom novovzniknutého fotografického klubu v Banskej Bystrici. Je zakladajúcim členom Art štúdia v L. Hrádku a predsedom jeho sekcie fotografov. Od roku 1978 je členom Zväzu slovenských fotografov. Fotografie vystavoval na viac ako 200 kolektívnych i samostatných autorských výstavách nielen na Slovensku ale aj v zahraničí, napríklad v Poľsku, na Kube, v Nemecku, v Českej republike, v Maďarsku, v Anglicku, v Rusku. Zúčastňuje sa na súťažiach amatérskej fotografie: AMFO, Speleofotografia a Ekofotografia v L. Mikuláši, Strom Ružomberok, Liptov vo fotografii v L. Hrádku, na ktorých získal mnohé ocenenia. Najviac si váži tie, ktoré získal na bratislavskom kole AMFO a na celoslovenskej súťaži AMFO v Martine v rokoch 1977, 1979 a 1980. Venuje sa reportážnej a jaskyniarskej fotografii. Precestoval veľa krajín. V roku 2008 bol členom expedície Sopky Ázie v tureckom Ararate a v iránskom Damavande, z ktorej vznikla reportážna putovná kolekcia približne stovky fotografií s premiérou v Galérii fotografie Domu kultúry v L. Hrádku v marci 2009. Za fotografie z expedície získal 1. miesto na súťaži Adrenfoto 2009. Aktívne prispieva do periodík MY Liptovské noviny, Vysoké Tatry, Esperantisto Slovaka. Od roku 2007 je predsedom Liptovského esperantského klubu. Vlado žije a denne fotografuje v L. Hrádku, s manželkou Máriou 'Majkou,' tiež úspešnou fotografkou, sa venujú cykloturistike a výletom do Prírody. Ich syn Vladimír je profesionálny reklamný fotograf, žije a tvorí v Bratislave, dcéra Mária žije s rodinou vo Veľkej Británii a taktiež úspešne fotografuje.  •

• Samota. Fotografia 20. III. 2021 v najväčšej svetovej internetovej súťaži v U. S. A. získala hlavnú cenu v kategórii Art Of Photography a s ňou získal Vladko Škuta st. titul Guru Photographer. •
• Samota. Fotografia 20. III. 2021 v najväčšej svetovej internetovej súťaži v U. S. A. získala hlavnú cenu v kategórii Art Of Photography a s ňou získal Vladko Škuta st. titul Guru Photographer. • (zdroj: • © Foto: Vladimír Škuta starší •)
• Dviojitá Dúha nad mestom, 6. VII. 2020. •
• Dviojitá Dúha nad mestom, 6. VII. 2020. • (zdroj: • © Foto: Vladimír Škuta starší •)
• Sneh v stopách, Liptovský Hrádok, 6. II. 2021 •
• Sneh v stopách, Liptovský Hrádok, 6. II. 2021 • (zdroj: • © Foto: Vladimír Škuta starší •)

Dana 'Danica' Žiaková (1955) profesný život venovala kultúre na všetkých úrovniach - ako riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Liptovskom Hrádku aj ako vedúca odboru kultúry na Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku, kde mala na starosti aj propagáciu mesta a regiónu aj za hranicami Liptova. Ako dlhoročná a stále aktívna poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku je už sedem rokov v porote Literárnej súťaže KongenScript. Jej úzka a priateľská spolupráca s fotografmi a fotografkami v meste, ale aj s neprofesionálnymi filmovými tvorcami a tvorkyňami a s rezbármi a ťažko zdravotne postihnutými ľuďmi vyústila nielen do spolupráce na podujatí Barlatón, ale aj do vlastnej fototvorby. V čase voľna ju radostne skĺbi s turistikou, s bežeckým lyžovaním, s prechádzkami Liptovským Hrádkom, kde žije, tvorí a teší sa z priateľstiev a známostí v tom najlepšom slova zmysle. Danka Žiaková je príkladom každodenného naberania síl, elánu do života. 

• V Hrádockom arboréte, 2021. •
• V Hrádockom arboréte, 2021. • (zdroj: • © Foto: Dana Danica Žiaková •)
• Belá od Peterského mosta v Liptovskom Hrádku. •
• Belá od Peterského mosta v Liptovskom Hrádku. • (zdroj: • © Foto: Dana Danica Žiaková •)
• Z bežeckej trate za Vavrišovom pod Kriváňom. •
• Z bežeckej trate za Vavrišovom pod Kriváňom. • (zdroj: • © Foto: Dana Danica Žiaková •)

Na záver tri moje fotky z týchto dní ako predseda poroty s hlasom poradným by mi fotografovanie nemalo byť cudzie ;-) Fotografie vznikli na mojich obľúbených miestach, spojených s rôznymi povinnosťami, ale aj s nákupmi. 

• Taxík odchádza, Liptovský Hrádok, 13. II. 2021. •
• Taxík odchádza, Liptovský Hrádok, 13. II. 2021. • (zdroj: • © Foto: Martin Droppa •)
• Jarná oblačnosť nad Liptovským Hrádkom, 31. III. 2021. •
• Jarná oblačnosť nad Liptovským Hrádkom, 31. III. 2021. • (zdroj: • © Foto: Martin Droppa •)
• Západ Slnka nad cyklotrasou v Liptovskom Hrádku, 31. III. 2021. •
• Západ Slnka nad cyklotrasou v Liptovskom Hrádku, 31. III. 2021. • (zdroj: • © Foto: Martin Droppa •)

•  KongenFoto 2021 - propozície, porota, organizátori, spoluorganizátori, partneri --- link. 

 Robo Kočan - oficiálna webstránka --- link. 

 Boris Németh - oficiálna webstránka --- link. 

 Ľubo Stacho - oficiálna webstránka --- link. 

 Vladimír Škuta starší je v sieti Facebook --- link. 

 Dana 'Danica' Žiaková je v sieti Facebook --- link. 

 Martin Droppa je aj v sieti Facebook --- link. 

 Matúš Mydliar je v sieti Instagram --- link. •

 KongenKult, nezisková organizácia - oficiálna webstránka --- link. •

 • súvisiaci článok: •
• Nový ročník literárnej súťaže je tu! (SME blog) --- link. •
 Poznámka na záver: Členka a členovia poroty venujú víťazkám alebo víťazom súťaže originálne, hodnotné ceny, podobne ako organizátori a partneri súťaže KongenFoto 2021. 

Skryť Zatvoriť reklamu