Poriadok a spravodlivosť do systému správnych poplatkov

Písmo: A- | A+

Aj vám sa už niekedy stalo, že ste navštívili úrad, napríklad stavebný, ktorý má poskytovať služby občanom a úradník, nedodržal lehotu, ktorú má stanovenú v zákone ?

A nič sa nestalo, život išiel ďalej, rozhodnutie bolo vydané s omeškaním, ale občan sa za stratený čas žiadneho odškodnenia nedočkal ? Ale ak je to naopak – občan býva tvrdo sankcionovaný.

Podľa mojich informácií je len na jednej nemenovanej bratislavskej mestskej časti takmer 1000 spisov po lehote. Nie sú to len spisy, sú to osudy stoviek ľudí, ktorí zaplatia správne poplatky a popri tom musia ešte živiť rodiny, platiť hypotéky.

Súčasný systém správnych poplatkov je nespravodlivý a zaslúži si zásadné zmeny. Ak chceme na Slovensku budovať jednoduchý a funkčný štát, slúžiaci občanom treba súčasnú neprehľadnú situáciu riešiť. Správne poplatky sú na Slovensku pre občana neprehľadné, navyše aj v tejto oblasti sa môže uplatňovať svojvôľa byrokracie.

Často dochádza k situáciám , kedy síce občan zaplatí poplatok za službu, ktorú má dostať od štátu, ale úrad nedodrží zákonné lehoty na jej vybavenie. Aj dnes je podľa správneho poplatku teoreticky možné, aby občan dostal svoje peniaze naspäť, v praxi sa to však nedeje a navyše bol by to zdĺhavý proces. Preto budeme navrhovať, aby v prípadoch, kedy si štát nesplní svoje povinnosti v zákonných lehotách boli občanovi automaticky a ihneď vrátené jeho peniaze, ktoré za takú službu, vo forme správneho poplatku, zaplatil.

Rovnako chceme stanoviť aj sankcie pre príslušné úrady a v niektorých prípadoch aj konkrétnych úradníkov, ak sa bezdôvodne budú predlžovať lehoty, ktoré majú stanovené zo zákona. Občan by tak v prípade nedodržania lehôt bez objektívnych príčin mohol byť odškodnený.

V parlamente pripravujeme návrh zákona, kde by mali byť tieto veci jednoznačne upravené. Zvýšením tlaku na úrady si sľubujeme skvalitnenie služieb štátu občanovi. Tak ako sa nedávno upustilo od toho, aby sa platila daň za neuhradené faktúry, je rovnako absurdné, aby občan platil štátu poplatky za služby, ktoré štát nevykoná v zákonnej lehote. Je potrebné začať vypúšťať z nášho právneho poriadku podobné absurdity a my v SIETE chceme, aby sa tak nedialo až vtedy keď vypuknú také obludné kauzy ako napríklad Váhostav.

Stav, ktorý chceme dosiahnuť je nasledovný. Ste na stavebnom úrade, žiadate napríklad o stavebné povolenie. Úrad s rozhodnutím mešká, nie vašou vinou samozrejme, a okamžite po nedodržaní lehoty vám vráti správny poplatok. Bez toho, aby ste o to žiadali alebo prosili. Navyše úrad alebo úradník budú v takomto prípade sankcionovaní.

Aj toto zabezpečí aby si úradníci v budúcnosti dávali väčší pozor, a aby sme aj Slovensku mali naozaj dobrý štát, ktorý slúži ľuďom.

Skryť Zatvoriť reklamu