Absolútna moc predavačiek topánok

Písmo: A- | A+

Keď si pôjdete v pondelok kúpiť nové papuče na ďalšie mesiace home office, žiadajte od predavačiek potvrdenie o tom, že sú negatívne. Nemáte na to právo? A podľa ktorého zákona na to majú právo predavačky?

Čítali ste Základnú listinu ľudských práv, ktorá je súčasťou našej Ústavy SR, najvyššieho to zákona?

Viete, že tam nie je žiadne rozdelenie na ľudí, ktorí majú moc kontrolovať vaše zdravotné záznamy a ľudí, ktorí sa majú nechať kontrolovať?

Druhá hlava Listiny ľudských práv hovorí v čl. 7, že Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Zdravotný záznam z testu je dôverný dokument, zdravotnícky záznam, do ktorého sa nemôže pozrieť nikto, kto nie je zdravotník. Lebo je to zdravotná dokumentácia, záznam dôverný.

Čl. 10 hovorí: Každý má právo na zachovanie svojej ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.

Kontrolu testu považujem za ľudsky nedôstojnú.

Upraviť ustanovenia Listiny ľudských práv môže len iný zákon. Premýšľam, ktorý Zákon prijal parlament o tom, že moju zdravotnú dokumentáciu môže kontrolovať predavačka topánok.

Kde je to explicitne napísané, kto, komu a na akú dobu umožnil nekompetentným nezdravotníckym pracovníkom, aby zasahovali do základnej Listiny ľudských práv a kontrolovali našu súkromnú zdravotnú dokumentáciu.

Možno by minister financií a riaditeľ zemegule mohol prísť s dobrým nápadom - do každej predajne dodať jedného zdravotníka, ktorý má kontrolovať zdravotnú dokumentáciu. A mohla by to zabezpečovať nejaká firma s účtovníctvom na povale.

Alebo - ak budú chcieť predavačky topánok vidieť váš test, tak recipročne žiadajte aj vy, aby vám ukázali svoj test. Lebo v základných ľudských právach sme si rovní. Tak prečo majú byť predavačky rovnejšie a vidieť vašu zdravotnú dokumentáciu a vy ich nie?

Skryť Zatvoriť reklamu