List Štefanovi Hríbovi

V Bratislave 26. augusta 2014.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (61)

 Vážený pán Štefan Hríb, podpredseda predstavenstva W PRESS a.s.,

 na Vašom webovom portáli www.tyzden.sk bol dňa 25.8. 2014 zverejnený videozáznam rozhovoru s katolíckym kňazom Mariánom Kuffom, v ktorom okrem iného zaznelo:

"Niekedy by som povedal, že sú (gejovia a lesby) ešte horší než tí vrahovia... Pozrite primárni a sekundárni. Primárni (gejovia) za to nemôžu... To sú tí ľudia, ktorí to chcú zmeniť, chcú sa napraviť, nejak to napraviť. Nevedia to zrobiť. Horší sú tí sekundárni. Nevedia, čo od rozkoše. On si vyskúšal všetky ženy a teraz si chce vyskúšať mužov. Ale nie tak, že budú sa mi posmievať. Tak ja si kúpim ešte aj prokurátorov, sudcov a kúpim si aj psychiatrov a otočia to: nie ja som chorý, nie ja mám choré zmýšľanie. Vy ste chorí! A to je to diabolské. A títo, môžem povedať, keď takéto zväzky budeme (podporovať), tak to nie sú obyčajní vrahovia, ale ja hovorím, že to sú masoví vrahovia. To je genocída nášho národa... Tí obyčajní, tí čo sú homosexuáli, oni vyhynú sami, netreba nič. Ako nič netreba robiť, oni vyhynú sami. Hej, to je tá anomália, sa v prírode vyskytne. Hej, tak dobre, to vyhynú sami... Ale keby som ja dal súhlas na to, že tí sekundárni, hej, tí homosexuáli, pustíme im ten voľný priebeh, hej, no tak prosím, tak to je vyvraždenie nášho vlastného národa. Hej, a to znamená, že je to ešte horšie ako obyčajný vrah.“[1]

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

 K základným etickým štandardom profesie novinára patrí nepodnecovanie nenávisti ani diskriminácie založenej na rase, svetonázore, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, sociálnom postavení, pohlaví či sexuálnej orientácii.[2] Napriek tomu, že Vaše vydavateľstvo podľa verejne dostupných informácií nepristúpilo k Etickému kódexu novinára a nemá ani zverejnený vlastný etický kódex, dúfame, že sa cítite týmito etickými štandardmi vyplývajúcimi nielen z legislatívy, ale aj morálnych zásad, viazaní a nechcete, aby Váš týždenník alebo jeho webový portál boli prostriedkom šírenia nenávisti a rozdeľovania slovenskej spoločnosti.

SkryťVypnúť reklamu

 Verejné hanobiace prejavy a prejavy podnecujúce nenávisť voči jednotlivcom alebo skupinám osôb pre ich rasu, národnosť, jazyk, etnikum, vierovyznanie, telesné postihnutie, sexuálnu orientáciu, sociálny pôvod či politické presvedčenie majú mnoho dopadov, z ktorých zdôrazňujeme nasledovné:

1. Dehumanizácia obetí nenávisti.

Označovaním určitej skupiny obyvateľov rôznymi pejoratívnymi výrazmi, ich označovaním za príživníkov, parazitov, potkanov atď., sa vytvára predpoklad na ich vylúčenie z okruhu tých, ktorí požívajú rovnaké práva ako my. Je to prvý krok na ceste k skutočnému, fyzickému vylúčeniu a ospravedlneniu násilia voči týmto osobám, ktorých dotyčný kladie na nižšiu úroveň ako je on sám. Rozdeľovaním na “nás” a “tých druhých” a ich dehumanizáciou začali mnohé tragédie v ľudských dejinách. Nejde o trvanie na nejakej politickej korektnosti, ale o základnú úctu a dodržiavanie ľudskej dôstojnosti každého z nás. Z ovládnutia istých profesií, dokonca vrážd kresťanských detí a prípravy záhuby slovenského národa boli v minulosti krivo obviňovaní Židia. Dnes neprípustné spojenie nacionalizmu a antisemitizmu nahrádza, zdá sa, prípustné spojenie nacionalizmu a homofóbie. Označenie skupiny obyvateľstva za masových vrahov na základe zjavne nepravdivého a nelogického argumentu (obviňovanie relatívne malej menšiny za národný demografický pokles je nielen neracionálne, ale slúži aj na odvedenie pozornosti od jeho skutočných príčin) však podľa nás spĺňa aj tie najprísnejšie štandardy na určovanie neprípustných prejavov nenávisti, ktoré si európske demokracie po 2. svetovej vojne stanovili.

SkryťVypnúť reklamu

2. Legitimizácia nenávistných postojov.

Šírením hanobiaceho a nenávistného obsahu v médiách a na internete dochádza k legitimizácii takýchto postojov ako niečoho normálneho, čo je štandardnou súčasťou spoločnosti, napriek tomu, že takéto konanie je pre spoločnosť nebezpečné a navyše často aj protiprávne. Osoby, ktoré takéto postoje šíria bez toho, aby niekto voči nim namietal, získavajú pocit, že ich názory a postoje sú akceptované, všeobecne prijímané a niektorí sú na základe takýchto postojov ochotní aj konať.

3. Radikalizácia.

V mnohých sociologických štúdiách bolo preukázané, že v prostredí virtuálnych komunít a sociálnych sietí na internete často dochádza u jednotlivcov dlhodobo vystavených extrémistickej ideológii k procesu radikalizácie. Radikalizácia je definovaná ako proces, v ktorom jednotlivec prijíma, rozvíja a stotožňuje sa s politickými postojmi a spôsobmi správania, ktoré sa podstatne líšia od noriem a zákonov väčšinovej spoločnosti. Ak zároveň vychádza z ideového pozadia, ktoré je antidemokratické, autoritárne, snažiace sa obmedziť či odňať určitým skupinám osôb ich ústavou garantované práva a slobody, je radikalizácia považovaná za predstupeň, vývojové štádium, ktoré vedie k extrémizmu a môže vyústiť až do terorizmu.

SkryťVypnúť reklamu

4. Špirála nenávisti.

Nenávistné prejavy majú tendenciu narastať čo do ich intenzity aj množstva. V niektorých prípadoch sa obete takýchto nenávistných vyjadrení bránia rovnakou zbraňou, čo vedie k vzájomným verbálnym útokom oboch strán, kde sa objavujú aj výzvy na fyzické násilie. V mnohých zdokumentovaných prípadoch násilia z nenávisti predchádzali násilným útokom verbálne útoky.

 Na základe uvedeného Vás žiadame o stiahnutie predmetného videa z Vášho spravodajského portálu. Poskytovanie mediálneho priestoru názorom, ktoré podnecujú k nenávisti voči osobám pre ich sexuálnu orientáciu, hrubo ich urážajú a dokonca vyjadrujú potešenie z toho, že „tieto osoby budú sami vyhubené“, totiž nenapĺňa žiaden spravodajský, osvetový ani informačný účel. Takýto spôsob rétoriky navyše diskvalifikuje daný názor z roviny akceptovaných príspevkov do spoločenskej diskusie o postavení gejov a lesieb. Preto sprístupňovanie takéhoto obsahu nemôže byť ospravedlnené rešpektovaním plurality názorov, či snahou o zabezpečenie vyváženého mediálneho obsahu.

 Teší nás, že Vy ako osoba ste sa dištancovali od citovaných slov a svojim článkom demonštrovali svoj nesúhlas so spôsobom, akým sa pán Kuffa vyjadril na adresu gejov a lesieb. To však samozrejme nezbavuje redakciu portálu .týždeň zodpovednosti za uverejnený obsah. Veríme, že v budúcnosti budete prispievať ku korektnej diskusii o právach LGBTI ľudí na Slovensku a nie k ich démonizácii.

 S pozdravom

Irena Biháriová (Ľudia proti rasizmu, podpredsedníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť),

Martin Macko (Iniciatíva Inakosť, podpredseda Výboru pre práva LGBTI osôb Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť).

 

[1] Dostupné na: http://video.tyzden.sk/eugen-korda/2014/08/25/kuffa-homosexuali-genocida-naroda/

[2] Článok IV, ods. 3 Etického kódexu novinára, dostupné na: http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/

Martin Macko

Martin Macko

Bloger 
  • Počet článkov:  3
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť. Zoznam autorových rubrík:  VerejnéNezaradené

Prémioví blogeri

Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
SkryťZatvoriť reklamu