Ústavnosť referenda „za rodinu“

Písmo: A- | A+

Aliancia za rodinu včera odovzdala prezidentovi petíciu s 408.000 podpismi za vyhlásenie referenda. Vo všeobecnosti vítam všetky iniciatívy smerujúce k zlepšeniu postavenia rodín na Slovensku. Je však smutné, že táto iniciatíva zaštíťujúca sa ochranou rodiny, neprináša žiadne riešenia reálnych v prvom rade sociálnych a ekonomických problémov, ktoré majú rodiny na Slovensku.

Ústava
Ústava 

Miesto toho sa zameriava[1] na zamedzenie prístupu konkrétnych skupín obyvateľstva k inštitútom manželstva, adopcií, registrovaných partnerstiev a pod. Ako štát pomôže dnes existujúcim manželstvám tým, že mu referendom zakážeme právne uznať páry rovnakého pohlavia je pre mňa záhadou. 

Čas na obsiahlejšie analýzy ešte bude, takže zatiaľ len stručne. Podľa článku 93 ods. 3 našej ústavy predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody a navrhované referendum je presne o tom, či niektoré práva v oblasti rodinného života majú patriť aj párom rovnakého pohlavia alebo aký má byť rozsah práva na vzdelanie. Zatiaľ všetci médiami oslovení ústavní právnici a právničky vyjadrili výhrady k jeho ústavnosti a takto formulované otázky by podľa mňa mohol prezident ako zjavne protiústavne odmietnuť rovno aj bez posúdenia na ústavnom súde. Nespĺňajú ani formálnu zákonnú podmienku jednoznačnosti (záporná formulácia – aj keď volič alebo volička uvedie, že súhlasí, výsledok je nesúhlas s daným inštitútom, sugestívnosť, podmieňovacie vety).

Je pritom úplne irelevantné, že niektoré otázky len potvrdzujú platný právny stav ako tvrdia navrhovatelia, ústava zakazuje akékoľvek referendum o ľudských právach, bez ohľadu na to či sa potvrdzuje status quo, alebo sa práva rozširujú, prípadne obmedzujú. Mohli by ale aj nastať situácie, keď by došlo k výraznému zásahu do už existujúcich práv: ak by napríklad v referende bola odpoveď na otázku č. 3 nie, boli by vylúčené aj dnes bežné situácie, keď si manžel alebo manželka môže osvojiť dieťa druhého manžela (napr. z predchádzajúceho manželstva).

Zákaz konania referenda o ľudských právach je jednou z ústavných bŕzd tyranie väčšiny, ktorá je týmto obmedzená právami menšiny. A navrhované referendum sa rozhodnutím väčšiny pokúša zakonzervovať z pohľadu rovnosti v dôstojnosti a právach dlhodobo neudržateľné obmedzenia práv menšiny. Je škoda, že jeho iniciátori nevenovali miesto toho svoju energiu, čas a obdivuhodné nasadenie do aktivít skutočne pomáhajúcich rodinám na Slovensku. 

 

[1] Navrhované referendum má mať tieto otázky:

1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

4. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

Skryť Zatvoriť reklamu