Kauza Palárikovo časť 2

Písmo: A- | A+

Kauza Palárikovo - štát už nikdy nesmie ignorovať občana. Plánovaná výstavba veľkochovu ošípaných dostala stopku.

V dnešnej dobe občan nepoberá za svoje dane služby od štátu, naopak, musí si vynucovať svoje práva a, ako vidíme, zaberá len štrajk a mediálny tlak. Tak to ale nie je správne. Kauza pozastavenia realizácie veľkofarmy ošípaných v Palárikove konečne naberá správny smer.

Už 29.4.2015 vydalo ministerstvo Životného prostredia "Záverečné stanovisko" č.2339/2015-3.4./jm v ktorom finálne schvaľuje a povoľuje vznik veľkofarmy v areáli bývalej farmy. Súčasťou tohto dokumentu sú aj požiadavky všetkých dotknutých orgánov štátnej správy, vrátane ministerstva pôdohospodárstva, úradu verejného zdravotníctva, štátnej veterinárnej a potravinovej správy a samozrejme orgánov ochrany životného prostredia.

Celému problému som sa detailne venoval vo svojom článku z 10.6.2019 

Verejnosť z konania vylúčili, všetci svorne schválili zámer podľa projektovej dokumentácie. Aj napriek zásadným nezmyslom napríklad o spôsobe skladovania hnojovice, alebo o možných únikoch do spodnej vody, alebo o odtoku znečistenej vody priamo po povrchu areálu. O poškodzovaní komunikácii nadmernou záťažou sa radšej taktne mlčí.

Tragédia správania sa štátu je v tom, že obyvatelia obce od začiatku poukazovali na tie isté skutočnosti, ktoré boli 9 štátnymi inštitúciami úplne ignorované a zmietnuté zo stola ako irelevantné a pritom presne tie isté skutočnosti boli podklad pre rozhodnutie inšpekcie ŽP v ktorom zrušuje pôvodné schválenie a vracia ho späť na prejednanie.

Ostávajú otvorené otázky. Prečo štát konal až po tlaku verejnosti? Prečo štát konal až po mediálnom zverejnení celej kauzy? Prečo ignoroval zrejmé ohrozenia kvality života obyvateľov? Prečo ignoroval ohrozenie spodných vôd, pôdy a ovzdušia?

Správna výrobná prax musí v sebe zahŕňať postupy 21 storočia. Nikto príčetný by dnes totiž nikdy neschválil uskladnenie hnojovice v nádržiach z roku výstavby pôvodnej farmy, bez certifikátu tesnosti. Nikto príčetný by nemohol schváliť skladovanie hnojovice v 2 otvorených nádržiach, kde dochádza k nadmernému úniku čpavku do ovzdušia. A hlavne, nikto príčetný by nemohol uzavrieť riziko havárie s tým, že sa bude riešiť až keď ku nejakej dôjde. Aj takéto perličky sa dajú nájsť v pôvodnom súhlasnom stanovisku.

Stará politika dostáva občana do pozície rukojemníka, kde je občan viazaný rozhodnutiami štátu, čo ako sú nezmyselné. Je viac ako zrejmé, na koho strane celý čas stálo ako ministerstvo životného prostredia, tak ostatných 9 štátnych ministerstiev a úradov.

Za správnu výrobnú prax v oblasti živočíšnej výroby priamo zodpovedá sektor pôdohospodárstva a zmeny, ktoré navrhujeme zabezpečia, že živočíšna výroba sa bude dať robiť aj s minimálnymi negatívnymi dopadmi na kvalitu života ľudí a s minimálnym dopadom na zaťaženie pôdy, vody a vzduchu. Pôda, voda a vzduch je totiž jediná vec, ktorú odovzdáme našim deťom a je na nás v akom stave.

Skryť Zatvoriť reklamu