Mlčanie jahniat po slovensky

Písmo: A- | A+

S údivom sledujem, čo sa to na tom našom Slovensku vlastne deje. Kríza preverí naše schopnosti, to je fakt.

Musím povedať, že som v nemom úžase. Máme problém, to vidíme asi všetci, ale ako sa ešte aj v dobe krízy dokážu mobilizovať rôzne záujmy, parazitujú na kríze a majú prednosť pred skutočnými riešeniami, to mi jednoducho rozum neberie.

Excelentný príklad je problém s jahňatami a kozľatami.

Prvý fakt je ten, že najväčší odberateľ (Taliansko) má stav núdze a zjavne sa tam žiadna oslava Veľkej Noci tento rok nebude konať. Druhý fakt je ten, že ovciam ani kozám, ktoré boli pripustené minulú jeseň, to je jedno. Tretí fakt je ten, že Slovensko nikdy nemalo o tieto komodity záujem a preto majú len 2 bitúnky vybavenie na porážanie jahniat a kozliat. Štvrtý fakt je ten, že problém farmárom nespôsobujú tieto mladé prírastky ako také, ale nemôžu dojiť, nemajú krmivo, pastva ešte nie je a chýbajú peniaze za predaj do Talianska. Piaty fakt je že máme karanténu a krízu s Covid19, presne ako všetky okolité krajiny a potrebujeme urgentne znížiť našu závislosť na dovoze potravín. Šiesty fakt je ten, že dovoz potravín sa dá znížiť len vlastnou výrobou, to asi nikto nespochybňuje.

Takže máte na stole 6 základných faktov a máte sa rozhodnúť, čo idete urobiť. Nemusíte byť žiaden potravinový génius a prišli by ste na najlepšie riešenie, ale to by sme nesmeli byť na Slovensku.

Stretli sa politické špičky a združenia chovateľov a skrsla geniálna myšlienka, že štát vykúpi jahňatá do štátnych hmotných rezerv. Perfektné. Do toho som sa dozvedel, že treba urýchlene "certifikovať" pár ďalších bitúnkov (aký bude kľúč ich výberu nechám na Vašej fantázii) a vec je vybavená. Najviac ma prinútila sa zamyslieť veta, že Slovenský spotrebiteľ sa môže tešiť na vysoko kvalitné mäso. Z celej tejto rozprávky je pravda iba to, že mäso z jahniat a kozliat je skutočne vysoko kvalitné. Všetko ostatné je rozprávka a la Slovensko.

Cca 60 000 jahniat je počiatok problému. Približne 20 000 sa už podarilo vyviesť mimo hranice SR, 40 000 ostáva nevyriešených. Toto číslo predstavuje cca 235 kamiónov s jahňatami/kozľatami, ak by sme mali za to, že rozmer návesu pre zvieratá je cca 13,8 * 2,5 m a dodržíme podmienku 0,2m2 na jedno zviera počas prepravy (skúsime dodržať zákon)

Maximálne jeden bitúnok dokáže spracovať na 3 smeny povedzme 9 kamiónov (po 3 na smenu) a nech počítam ako počítam, bude mu to trvať 26 dní ak dokáže toľko na plný výkon fungovať. Dva bitúnky (ktoré sú pre porážku jahniat/kozliat aktuálne schválené) by to zvládli za relatívne krátky čas, povedzme za 14 dní, ak disponujú požadovanou porážacou kapacitou.

Preto nie sú nutné žiadne "mimoriadne" certifikácie ďalších bitúnkov, okrem iného, pod rezort pôdohospodárstva spadá aj orgán dozoru tzv. veterina, ktorá rozhodnutím môže udeliť dočasnú výnimku a porážku dočasne povoliť aj na iných bitúnkoch. Žiadať "mimoriadnu" certifikáciu je len skutočne malá domov pre nejakého kamaráta nejakého kamaráta a je skutočne nevhodná v tejto dobe.

A teraz príde tá najkrajšia časť Slovenskej rozprávky. Z bitúnku odchádza jahňa/kozľa v celku, bez kože, bez vnútorností a bez krvi. Predpokladám v nejakom igelitovom vreci a pôjde rovno do mraziaku, lebo štátne hmotné rezervy chladený tovar nedržia. Štát vyplatí sumu chovateľom a investuje do prepravy a porážky. Neskôr zaplatí náklady na kafilerické spracovanie krvi, kože a vnútorností z porážky. A na sklade má kopec mrazených jahniat/kozliat, ktoré môže akurát tak neskôr vyhodiť, lebo sa nedajú predávať v normálnych obchodov v takomto stave. Jedine kde sa dajú použiť sú jedálne a spracovanie, ale to je tak mizivé %, že 99% celých zásob ostane v sklade a neskôr sa budú musieť zlikvidovať. Takže v preklade štát vyhodí peniaze do kontajnera. Takto sa to robí u nás, na Slovensku a všetci sú spokojní. Ako vždy.

Jednoduchšie, lacnejšie a účinnejšie by bolo vyplatiť peniaze chovateľom priamo a živé jahňatá rozdať obyvateľom zdarma. Ušetria sa náklady na prepravu, porážku, likvidáciu odpadu, skladovanie, energie na mraziaky, neskoršie náklady na likvidáciu a ešte z toho štát bude môcť robiť pozitívne PR

Ako to treba robiť profesionálne?

 1. Štát (ministerstvo pôdohospodárstva a nikto iný) mal príkazom cez orgán dozoru (ŠVPS) preveriť porážacie kapacity na Slovensku a prípadne cez výnimku dočasne zvýšiť porážacie kapacity 

 2. Následne mal požiadať združenie chovateľov o nahlásenie skutočných počtov jahniat a kozliat (jednoduchý elektronický dotazník na stránke ministerstva pôdohospodárstva) a mal vydať príkaz pre ŠVPS na porovnanie nahlásených zvierat a evidencie chovu hospodárskych zvierat.

 3. Tým by sa zistili prípadné čierne chovy, ktoré by sa mohli registrovať spätne (bez pokuty).

 4. Následne malo nastať rokovanie s bitúnkami a dohodnúť harmonogram zvozu (v réžii bitúnkov) zvierat od chovateľov za prítomnosti zástupcu RVPS pre prvotnú kontrolu zdravotného stavu zvierat z farmy na bitúnok.

 5. Organ dozoru (rozpočtová organizácia ministerstva pôdohospodárstva) mal odpustiť poplatok za prehliadku zvierat pri nakládke. Štát mal zabezpečiť permanentný veterinárny dozor na určených bitúnkoch (opäť oslobodené od poplatkov) a tým vykonať vstupnú a výstupnú kontrolu bezpečnosti a nezávadnosti porazeného zvieraťa.

 6. Zároveň bolo potrebné začať rokovanie s mäsokombinátmi v blízkosti bitúnkov o možnosti spracovania porazeného zvieraťa na diely s vysokou pridanou hodnotou a a diely určené na ďalšie spracovanie ako mäsový separát či kosti. Podľa kapacity mäsokombinátu bolo potrebné dohodnúť toľko mäsokombinátov, ktoré by priebežne denne spracovávali dennú porážaciu kapacitu bitúnkov.

 7. Následne podľa skutočného modelu rozprábky sa dal namodelovať predpokladaný objem dielov s vysokou pridanou hodnotou.

 8. Ministerstvo si malo zavolať všetkých obchodníkov a požiadať ich, aby odobrali do svojich prevádzok toľko % z celého objemu dielov s vysokou pridanou hodnotou, ktoré je identické s ich % trhového podielu.

 9. Ako perličku by som navrhol, aby celý model išiel v režime 0% DPH od farmy až k spotrebiteľovi a okamžite by predajná cena pre konečného spotrebiteľa klesla o 20%, čím by sa stala extrémne atraktívna a zabezpečila by ľahký a bezproblémový predaj.

 10. Štát mal vyrobiť etikety s heslom "Spoločne pomáhame vidieku" a spustiť rozsiahlu kampaň pre informovanie verejnosti o postupnom prepínaní na vlastnú výrobu a sebestačnosť a postupnú zmenu v pozitívnom vnímaní spotrebiteľa a domáceho produktu

A čo by to celé stálo štát? Absolútne nič. Náklad na veterinárny dozor - ale ten je v rámci rozpočtu. Náklady na kafilériu, ale tie by sa platili v každom modeli riešenia. Náklady na dovoz? Nie, tie sa bežne započítajú do ceny výrobku pri finalizácii. Naopak, na tomto by vedel preukázať ako sa rieši náš najväčší problém ktorý na Slovensku máme a to je síce dostatočná prvovýroba ale chýbajúce spracovanie a žiadna pridaná hodnota. Iste poviete, že bude chýbať výber DPH. No nebude. Ak by totiž Covid19 na Slovensku nebol, jahňatá a kozľatá by odcestovali do Talianska a kedže ide o vývoz, DPH na výstupe je 0%. Takže tam nikdy žiaden výber DPH nebol.

Konečné zúčtovanie :

 • neostanú žiadne zásoby v štátnych rezervách,

 • ku spotrebiteľovi sa dostane skutočne kvalitné mäso s vysokou pridanou hodnotou, ale zníženou cenou o 20% a ak by štát veľmi chcel, vedel by dohodnúť s obchodníkmi presné sadzby marží a dokonca by vedel dohodnúť minimálne obchodné prirážky, či určiť koncovú predajnú cenu.

 • zároveň by štát skutočne zachránil situáciu a neskoršie straty na strane chovateľov,

 • zabezpečil by prácu pre zamestnancov bitúnkov, mäsokombinátov, prepravcov.

 • zvýšil marketing a povedomie o potrebe podporiť domácu produkciu

Tomu sa hovorí multifunkčné riešenie, maximalizácia efektivity a minimalizáciou nákladov - zodpovedné a príčetné hospodárenie. A len ako poznámka. Toto isté nás bude čoskoro čakať pri hovädzom dobytku, nejak sme zabudli, alebo nevieme, že 70% našej produkcie vyvezieme mimo SR. Tiež to pôjde do skladov štátnych hmotných rezerv? Geniálne riešenie........

A ministerstvo pôdohospodárstva by bolo za absolútneho profesionála a zodpovedného a efektívneho manažéra. Toho sa ale na Slovensku asi nedožijeme a je mi to skutočne úprimne ľúto.

Skryť Zatvoriť reklamu