Spotrebiteľ musí byť chránený, nie klamaný....kauza "TRHOVNÍK"

Pozorne sledujem kauzu TRHOVNÍK a musím priznať, že sociálne siete sú fenomén dnešnej doby. Sú silný komunikačný kanál, ale môžu predstavovať aj riziko v prípade, že dôjde k nesprávnej interpretácii zákona.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (10)

Podľa Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajú úlohy na úseku úradnej kontroly potravín podľa Zákona o potravinách.

V zmysle zákona o štátnej službe je povinnosťou štátneho úradníka absolútne dodržiavanie princípu politickej neutrality. V prípade, ak ide o zdravie a bezpečnosť obyvateľov, je táto požiadavka mimoriadne významná. Akýkoľvek politický alebo ekonomický vplyv je základom pre zneužívanie verejnej moci a verejného záujmu a výsledkom je manipulácia a ohrozenie. Presne toto sme v minulosti denne videli pri SNS a snahe poľného maršála Danka a odborníčky na všetko a na nič ministerky Matečnej, zahájiť boj na poli bezpečnosti potravín.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Bezpochyby vykonávanie akýchkoľvek činností orgánu úradnej kontroly potravín na základe politickej objednávky nie je zákonným postupom a forma poučovania a školenia tretích osôb nemôže nahradiť odbornosť, kompetentnosť a spôsobilosť personálu úradnej kontroly potravín, ktorá je jedinou nevyhnutnou požiadavkou zákona.

Kauzu "trhovník" som začal sledovať po zverejnení článku na Aktuality.sk a je potrebné jasne uviesť, že som využíval len verejné stanoviská účastníkov, ich komentáre a verejne overiteľné fakty. Do žiadneho spisu som nenahliadol, ctím si zákony SR a nakoľko nie som účastník konania, nemám čo v spise robiť.

SkryťVypnúť reklamu

Celú kauzu je možné prečítať tu (https://www.aktuality.sk/clanok/808163/po-zverejneni-videa-poslanca-za-sme-rodina-rozbehli-inspektori-prisne-konroly-a-odniesli-si-to-mali-farmari/ )

Musím ale vopred uviesť, že môj názor je súkromný a v žiadnom prípade nie je názor ani poradného zboru ministra ani rezortu pôdohospodárstva. Stále však mám za to, že RVPS NR postupovala v prípade tejto konkrétnej kontroly trhovníkov nezákonne, s podozrením na naplnenie skutkovej podstaty viacerých priestupkov, alebo trestných činov. Došlo samozrejme k neočakávanej medializácii celého problému a namiesto rázneho vyšetrovania, ktoré malo iniciovať samo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, nasledoval sled neuveriteľných skutočností.

SkryťVypnúť reklamu
  • V žiadnom prípade nechcem hodnotiť politický motív, ostanem pri hodnotení výlučne z pohľadu potravinového práva.

Niekomu by samo o sebe stačilo podozrenie na nezákonný postup orgánu dozoru a začalo by sa konať, niekomu to ale zrejme nestačilo a RVPS NR iniciovala „školenie“ pre trhovníkov, na ktoré prizvala predsedu NR SR, poslancov NR SR a samozrejme médiá. Opäť sa nebudem vyjadrovať k politickej rovine tohto problému, ale ostanem vo veci faktickej z pohľadu hodnotenia aktivít organizácií podriadených MPaRV

 

Informácie, ktoré boli prezentované RVPS Nitra v oblasti predaja na trhových miestach pre fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody neboli v súlade so znením zákona, a zrejme boli zavádzajúce pretože :

SkryťVypnúť reklamu
  • fyzická osoba predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody nie je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a nemá zákonnú povinnosť ohlásenia alebo registrácie na orgáne úradnej kontroly potravín, podlieha povoleniu na predaj výrobkov na trhovom mieste vydanom zriaďovateľom trhoviska

  • fyzická osoba predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody nemá povinnosti v súvislosti s evidenciou o vypestovanom a predanom množstve, orgánom dozoru je obec po predložení dokumentácie uvedenej v zákone ( čestné prehlásenie, právny vzťah k pozemku )

  • fyzická osoba predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody nie je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a nevzťahuje na nich vykonávanie úradných kontrol na overovanie dodržiavania predpisov o organizovaní spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, preto nie je povinná vystavovať alebo označovať predávané produkty triedami

Mám za to, že v tomto konkrétnom prípade zrejme došlo k účelovej a úmyselnej zámene požiadavky na prevádzkovateľa potravinárskeho podniku s požiadavkami na fyzickú osobu predávajúcu rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody.

Zároveň mám za to, že bola nesprávne interpretovaná pôsobnosť orgánov dozoru, keď orgánom dozoru v prípade predaja rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodov nie je orgán úradnej kontroly potravín.

Z toho, čo som mal možnosť vidieť a počuť som nadobudol názor, že celý postup sa javí ako nesprávny pri aplikácii a nad rámec zákona, podľa vlastného výkladu s cieľom vykonávať dozor nad fyzickými osobami predávajúcimi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody, ktoré podliehajú dozoru obce. Práve obec totiž vstupuje v prípade potreby do styku s orgánmi štátnej správy.

Počas školenia boli predložené požiadavky orgánov ŠVPS SR, ktoré nepatria do jej pôsobnosti, tieto aktivity predstavujú formálnu snahu rozšíriť svoju právomoc nad miestnymi trhoviskami nad rámec aktuálne platnej kompetenčnej normy. 

Aj napriek tomu, že chápem a plne podporujem myšlienku, pôvodný princíp a dôvod záujmu, ktorý zrejme má predstavovať snahu o elimináciu nečestných obchodníkov a tzv. priekupníkov na trhoviskách, nie je možné tieto aktivity vykonávať v rozpore so zákonom. 

Obce majú podľa súčasnej legislatívy oznamovaciu povinnosť v prípade porušenia povinností ustanovených v potravinovom práve, pretože predaj na trhových miestach je regulovaný zákonom, nie je možné aby úvaha orgánu dozoru bola založená na nesprávne definovanej požiadavke na predaj na trhových miestach v súvislosti s nariadeniami vlády 359 a 360/2011, ktoré sú aproximačnými predpismi k Nariadeniu 852/2004 o hygiene potravín.

Orgán dozoru potravín je potrebné odpolitizovať. Kontroly sa majú vykonávať na základe vyhodnotenej analýzy rizika s jediným cieľom. Chrániť život a zdravie spotrebiteľov. Máme najvyššie pokuty v oblasti potravinového práva na svete a zároveň máme najzložitejšie a najrozsiahlejšie požiadavky potravinového práva v EÚ. Presne toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo máme najdrahšie potraviny v EÚ, prečo máme najzložitejšie podnikateľské prostredie v oblasti výroby potravín a prečo naši skutoční pestovatelia a producenti potravín nie sú konkurencie schopní na spoločnom trhu. Ak si do toho pripočítame nejasný a nejednotný výklad potravinového práva, dostávame sa do skutočne smutnej reality Slovenska založenej na potravinovom práve, ktoré sa nedá predvídať a často je nesprávne a účelovo interpretované.

Ak toto nezmeníme, nikdy potravinárstvo na Slovensku nebude stáť na vlastných nohách.......

Martin Ondráš

Martin Ondráš

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  202
  •  | 
  • Páči sa:  151x

Viac ako 20 rokov sa aktívne venujem potravinovej bezpečnosti, kvalite potravín a potravinovému právu. Nie len na úrovni SR, ale aj v rámci krajín V4. Som presvedčený, že spotrebiteľ má byť informovaný a nie klamaný. Zoznam autorových rubrík:  SpoločnosťSúkromné

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
SkryťZatvoriť reklamu