Slováci v Škótsku bijú na poplach

Písmo: A- | A+

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve so sídlom v Londýne je jediné možné riešenie pre občanov SR v oblasti tohto územia. Existujú síce konzulárne výjazdy, ale to ani z ďaleka nestačí.

Dlho som sa usiloval o presadzovanie témy konzulárneho zastupiteľstva v Škótsku a jeho následné zriadenie. Keď sa mi podarilo túto tému otvoriť vďaka fantastickému tajomníkovi MZV Martinovi Klusovi, prišiel COVID-19, nariadenie z ministerstva financií okresať výdaje v rámci MZV o 20%, lockdown, plus ďalšie reštrikcie, táto téma išla bokom.

Veľvyslanectvo musí poskytovať konzulárnu pomoc a ochranu občanom SR, ktoré sú stanovené a spadajú pod kompetencie veľvyslanectiev SR v zahraničí, podľa zákonu č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a normy medzinárodného práva.

Situácia v Spojenom kráľovstve súvisiaca s poskitovaním služieb spadajúcich pod kompetencie Veľvyslanectva Slovenskej republiky je alarmujúca. Pre podporu môjho tvrdenia a návrhu o rozšírení konzulárneho zastupiteľstva do oblasti Škótska existujú explicitné dôvody, ktoré sú ďalej založené na faktoch, výpovediach občanov SR žijúcich v Británii, ako aj odpovede na moje otázky od samotného Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne a ministerstva zahraničných vecí, ešte za čias predošlej vlády pred februárom 2020. Prvým faktom je vyťaženosť, ktorá vyplýva z doby čakania na voľný termín. Taká doba čakania sa môže pohybovať v mesiacoch. Ďalším faktom je, že Spojené kráľovstvo má rozlohu 242, 495 kilometrov štvorcových a pokiaľ niekto býva na severe Škótska, môže byť od Londýna vzdialený viac ako tisíc kilometrov. Napríklad medzi mestom Telmine a Londýnom je to 1054 kilometrov. Od mesta Aberdeen je to 872 kilometrov a od mesta Glasgow je to 658 kilometrov.

To spôsobuje, že mnohí občania SR žijúci v Spojenom kráľovstve musia často cestovať dlhé hodiny, aby sa mohli na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne dostaviť. Ďalej treba brať do úvahy aj cestovanie s deťmi, ktorých prítomnosť na veľvyslanectve je pri niektorých úkonoch nevyhnutná. Tu nemôžeme zabúdať aj na deti s telesným, alebo iným postihnutím. Náročnosť spôsobená geografickou vzdialenosťou nezmyselne sťažuje proces vybavovania dôležitých vecí a fakt, že občania SR z celého Spojeného kráľovstva majú iba jednu možnosť, ktorou je Londýn, spôsobuje mnohé ťažkosti s negatívnymi dopadmi na samotných ľudí, ako aj na samotné veľvyslanectvo. Ako som spomenul na začiatku textu, konzulárne výjazdy existujú, ale na základe tvrdení občanov SR v Británii sú málo efektívne, čiže nedostačujúce. Pokiaľ by výjazdy dostačujúce boli, asi by logicky ľudia nemuseli čakať na voľný termín niekoľko mesiacov. Ďalej existujú neovplyvniteľné faktory, ako dopravné štrajky, problémy zdravotného charakteru a podobne, ktoré môžu spôsobiť zmeškanie termínu. Tu nastáva ďalší signifikantný problém. V prípade zmeškania rezervovaného termínu návštevy Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, spôsobeného napríklad meškaním dopravy, občan SR stráca akúkoľvek nádej na vybavenie predmetnej veci v daní deň. Veľvyslanectvo vie prijať takú osobu ktorá mešká, ale musí to vopred oznámiť a podmienkou je dostaviť sa v pracovné hodiny. Pokiaľ sa taká osoba nedostaví v rámci takého času, bude musieť požiadať o nový termín a to znamená ďaľšie mesiace čakania. Tieto informácie som si potvrdil priamo s Veľvyslanectvom SR v Londýne, keď dňa 30.01.2020 som obdržal elektronickou formou nasledovnú odpoveď:

"Dobrý deň,

V prípade ak budete meškať a dostavíte sa v daný deň v pracovnom čase tak Vás vybavíme.

Ak nie je potrebné si rezervovať nový termín." 

Pri tomto bode pamätajme aj na fakt, že niektoré úkony vyžadujú prítomnosť detí, čo zrovna nemusí byť jednoduché cestovanie, keď sa musíte dostaviť do Londýna niekedy aj viac krát v rámci jednej záležitosti zo severu Spojeného kráľovstva. Ďalej je dôležité uvedomiť si, že vytvorením konzulárneho zastupiteľstva v Škótsku by sa v Londýne uvoľnilo signifikantné množstvo termínov, čím by sa takisto zvýšila efektívnosť a rýchlosť vybavovania predmetných záležitostí občanov SR žijúcich v Spojenom kráľovstve. 

Nezabudol som ani na to, koľko to asi môže všetko stáť. Dňa 30.05.2019 som podal žiadosť o sprístupnenie informácií podľa § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, v ktorej som požadoval sprístupniť nasledovné informácie:

"1. Aké sú celkové ročné výdavky na Veľvyslanectvo SR v Londýne? 2. Aké sú celkové ročné výdavky na Veľvyslanectvo SR v Bruseli?". 

Dňa 03.06.2019 som obdržal nasledovnú odpoveď:

"V nadväznosti na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií ministerstvo v súlade s § 18 ods. 1 zákona o slobode informácií uvádza, že prevádzkové výdavky Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne za rok 2018 boli 373 569,- € a prevádzkové výdavky Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bruseli za rok 2018 boli 207 257,- €."

Vzhľadom na fakt, ktorý potvrdzuje sumu vynaloženú na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne s prihliadnutím na ďalší fakt, že konzulárne zastupiteľstvo ako také vyžaduje nižšie financie, ako samotné veľvyslanectvo aj so zreteľom na významne nižšie prevádzkové ceny v Škótsku v porovnaní s cenami v Londýne, matematika vychádza na ľahko zvládnuteľné výdaje. Odhadujem to na 250 000,- € až 300 000,- € ročne. Môžeme sa teraz baviť napríklad o tom, že Slovensko za bývalého premiéra Matoviča minulo okolo 400 000 000,- € na nákupné a testovacie úkony, pričom bolo poukazované na to, že to všetko nebolo až tak potrebné. Teda skoro pol miliardy. Čo je však dôležité v tejto veci zdôrazniť je jednoduchá metematika. Pokiaľ by ročné výdaje na konzulárne zastupiteľstvo v Škótsku boli odhadovaných 300 000,- € na 10 rokov by sme potrebovali iba 3 000 000,- €. Slovo "iba" som použil preto, pretože vychádzam z faktov, ktoré robia ročnú sumu 300 000,- € veľmi malým výdajom za niečo, čo je veľmi potrebné a to so zreteľom na iné čísla v rámci štátneho rozpočtu plus spomenutých 400 miliónov za Matovičové nákupné a testovacie úkony. Už dlhú dobu na tento problém poukazujem a som presvedčený, že je na čase túto tému už konečne a riadne ozvučiť. Ďalej je to dôležité aj z pohľadu na situáciu okolo Brexitu, ale o tom budem pokračovať v budúcom blogu.

Skryť Zatvoriť reklamu