V Košiciach začal predvolebný rok

Písmo: A- | A+

V pondelok sa začalo prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré otvorilo predvolebný rok. To bolo cítiť aj na diskusii ktorá strhla vlnu kritiky na predkladanie poslaneckých pozmeňovákov na zastupiteľstve

Živo si pamätám prvé zastupiteľstvo mesta Košice v tomto volebnom období. Nieslo sa v povznesenej nálade a bolo cítiť energiu, ktorú predstaviteľom nového vedenia mesta, ako aj zástupcom poslaneckého klubu Fungujúce Košice dodalo víťazstvo vo voľbách. Prvé zastupiteľstvo roku 2021, však sprevádza nejednotnosť, nedôvera a predovšetkým nerešpektovanie politických oponentov. 

Túto nespoluprácu výborne dokresľuje situácia z bodu zastupiteľstva, ktorý sa venoval parkovaniu. Jeden z poslancov predložil k danej veci pozmeňujúci návrh. V tom sa strhla diskusia, na ktorej sme mohli vidieť, ako funguje spolupráca niekdajších politických súputníkov. Na jednej strane boli argumenty vedenia mesta a niektorých poslancov, že je nesprávne predkladať návrhy, ktoré neboli vopred prerokované (aspoň) na komisiách a na strane druhej ich politickí oponenti opisovali, ako jednoduché je z pozície vedenia "vypustiť" predložené návrhy a zrušiť ich ešte pred tým, než sa o nich začne rokovať. 

VECNÁ DEBATA VS. POLITIKÁRČENIE

Predkladať návrhy, je právo poslanca, o ktorom by sa nemalo diskutovať. Bolo mi trápne sledovať poslancov rozprávať o tom, či poslanec mal alebo nemal predkladať návrh. Želal by som si, aby sme dospeli do takého štádia vedenia samosprávy, kedy by sa riešilo, či daný návrh je dobrý, poprípade, či sa dá realizovať alebo argumentovať prečo tento návrh dobrý nie je. Politika a politická kultúra, pre mňa znamená aj rešpektovanie legitímnych práv poslancov vzhľadom na rokovanie zastupiteľstva. Boli samozrejme aj poslanci, ktorí, aj keď nesúhlasili s daným návrhom - vyjadrili sa vecne. Prečo nesúhlasia a prečo by za návrh nezahlasovali. 

Neposudzujem kvalitu predloženého návrhu, len hovorím o tom, že právo poslancov predkladať pozmeňujúce návrhy je niečo, o čom by sme nemali ani len diskutovať. 

PROCES PREDKLADANIA NÁVRHOV

Ideálna spolupráca s poslancami (z pozície úradníka) je taká, kedy si poslanec prejde náležitosti - všetky plusy aj mínusy svojho návrhu s odborným referentom, následne to prerokuje mestská rada, po nej príslušné komisie, kde sa vyhodnotia dopady a nakoniec sa vec dostane do rokovania zastupiteľstva. Nezainteresovanému človeku to môže pripadať ako komplikovaný proces, no pre úradníkov je to proces najmenej bolestivý a často krát môže byť takáto aktivita poslancov veľmi prospešná. Zároveň však viem, aké jednoduché je posúvať rokovanie o určitom bode a ako zmiesť zo stola návrh, ktorý by politickému oponentovi mohol pripísať politické body.

STUPŇOVANIE POLITICKÝCH BOJOV

Rok 2021 je rok predvolebný a politické súboje budú naberať na obrátkach. Bol by som však nesmierne rád, ak by sa komunálni politici v Košiciach viac doťahovali na tom, či návrhy, ktoré predkladajú ich kolegovia sú dobré alebo nie. A nie zasekávať sa na procesných veciach a politických obštrukciách. Jednak tomu nezainteresovaní nerozumejú a na druhej strane ich to ani nemusí zaujímať. Obyvateľov mesta zaujímajú samotné návrhy, to či sa dajú realizovať a hlavne či budú prospešné pre Košičanov.

Skryť Zatvoriť reklamu