Subdodávatelia, pozor na zmeny v Zákonníku práce...

Písmo: A- | A+

... ste firma, ktorá dodáva služby prostredníctvom práce svojich zamestnancov? Dajte si svoje zmluvné vzťahy do poriadku, aby ste nedostali pokutu od inšpektorátu  práce!

Aby sa nám všetkým lepšie podnikalo, novela Zákonníka práce od 1.3.2015 zavádza definíciu dočasného zamestnávania. 

Citujem § 58 bod 2: „Ak zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nepreukáže inak, dočasným pridelením je aj výkon práce zamestnancom, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ak

a) právnická osoba alebo fyzická osoba ukladá zamestnancovi pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu a dáva mu na tento účel pokyny,

 b) táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby a prevažne jej pracovnými prostriedkami alebo táto činnosť sa prevažne vykonáva na zariadeniach právnickej osoby alebo fyzickej osoby a

c) ide o činnosť, ktorú má právnická osoba alebo fyzická osoba ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri.

Pri kontrole inšpektorátu práce je teda Vašou povinnosťou preukázať, že neposkytujete dočasné pridelenie. Niekedy to však môže byť veľký problém:

Príklad: Ste stavebná firma (A), ktorá posiela svojich zamestnancov inej väčšej stavebnej firme(B) na pomoc pri jej zákazke. Vašich zamestnancov organizuje, riadi, kontroluje ich prácu a dáva im na tento účel pokyny majster firmy B. Práce vykonávajú na pracovisku firmy B s pracovnými nástrojmi a zariadeniami firmy B. Firma A aj B má v predmete činnosti rovnaký predmet podnikania. Takto poskytnutá služba spĺňa všetky podmienky dočasného pridelenia, ktoré ako firma bez licencie Agentúry dočasného zamestnávania nemôžete poskytnúť a ak, tak iba za obmedzených podmienok špecifikovaných Zákonníkom práce, ktoré opäť musíte voči inšpektorátu práce preukázať.

Za vykonávanie činnosti Agentúry dočasného zamestnávania bez povolenia Vám hrozí pokuta od 5000€ až do 100 000 €.

Riešenie? Aby sa naplnila definícia dočasného zamestnávania je potrebné preukázať, že aspoň jedna z podmienok nebola splnená. Vo vašom prípade, keďže jednoznačne pracujete na zákazke firmy B a máte aj rovnaký predmet podnikania, by ste museli deklarovať, že Vaši zamestnanci sú jednoznačne organizovaní a riadení len Vašim majstrom, prípadne deklarovať, že pracujú výlučne so svojimi nástrojmi, náradím či zariadeniami.

Určite odporúčam poradiť sa s ľuďmi, ktorí v tejto sfére pracujú, prípadne s Vašim právnikom. Môžete tak predísť značným problémom a nemalým pokutám.

Skryť Zatvoriť reklamu