Život podľa Božích prikázaní

Písmo: A- | A+

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu - Ježiša Krista, spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: Poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on.

Západ slnka pri VažciZápad slnka pri VažciMatej Otčenáš

Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale prikázanie staré, ktoré ste mali od začiatku. Tým starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli.  A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma ustupuje a žiari už pravé svetlo.   Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je ešte stále v tme.   Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie je nikomu na pohoršenie .  Ale kto nenávidí svojho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči.  Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy.  Píšem vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, lebo ste zvíťazili nad Zlým.   Napísal som vám, deti, lebo ste spoznali Otca. Napísal som vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad Zlým.  Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska .   Veď nič z toho, čo je vo svete - žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom -, nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva naveky.

1. list Jána 2, 1-17

 

Vravel som si veď nežijem pod zákonom, som slobodné Božie dieťa. A musím povedať že je to veľká pravda. Avšak v mojom živote som zašiel až do jedného veľkého omylu. Keďže nežijem pod zákonom, nemusím si dávať pozor na zákony a príkazy ktoré nám Boh dal. Je to veľký omyl a Boh to asi takto nemyslel. Pod zákonom žili Židia, zákoníci a farizeji, ktorý museli striktne dodržiavať zákony a pravidlá. Kto nechodil podľa zákona bol odsudzoovaný ba až nenávidený.  Boh však nechcel ani takýto prístup. Uviedol som dva extrémne príklady. Ten môj pri ktorom som zabudol alebo skôr som sa vykašlal na zákony. A ten druhý ktorý sme videli pri zákoníkoch a farizejoch.

Možno je namieste otázka: Čo po nás Boh vlastne chce? Máme sa riadiť Jeho pravidlami alebo nás od nich úplne oslobodil. Myslím že odpoveď na túto otázku je jasne napísaná v Božom slove a to v 1. liste korínskym 6,12 - " Všetko je dovolené ale nie všetko je prospešné. Všetko mi je dovolené ale ja sa nedám ničím ovládnuť.

Skôr by som povedal že Boh nám dal veľkú slobodu v tom aby sme sa netrápili nad zákonickým žitím, ale aby sme upevnovali a vytvárali hlbší vzťah s Ním. Ak máme vzťah z Bohom, určite začne meniť naše postoje a začneme si uvedomovať čo robíme zle. Potom budeme dodržiavať Jeho slovo a prikázania. Boh povedal že nám tu nechá radcu a tým je Duch svätý. Práve On nás vedie a ukazuje správne veci. Čím viac sa necháme naplnovať Duchom svätým, tým viac budeme dodržiavať Jeho príkazy, ale nie nasilu a tažko ako to robili zákoníci. Bude to pre nás úplne prirodzené a budeme v tom cítiť slobodu.

Ježiš neprišiel zrušiť staré prikázania ale prišielzaviesť nové. Povedal by som že vykonal novelu zákona. Prvé nové prikázanie ktoré je napísane v úvodnom texte je aby sme milovali svojich bratov. Bratia sú všetci ľudia okolo nás. Je to veľmi dôležité pre náš duchovný rast.

Keďže milujeme Boha a chceme aby v nás rástol, chodíme v svetle ako som písal v predchádzujúcom blogu. A keď Boh v nás rastie tak milujeme svojich bratov lebo je to pre nás prirodzené. Možno je niekedy ťažké niekomu odpustiť, vtedy musíme byť na modlitbách a nechávať sa viesť Duchom svätým. A Boh nám dá sili na odpustenie.

Nezabudnime na to že ak hovoríme že ostávame v Ňom, musíme žiť tak ako žil On. A to sa dá len budovaním vsťahu z naším nebeským Ockom.

 

Skryť Zatvoriť reklamu