reklama

Homeopatia a kresťanstvo

Aj napriek tomu, že sa homeopatia na Slovensku ako liečebná metóda používa už viac ako dvadsať rokov, naďalej zostáva byť medzi kresťanmi pomerne kontroverznou a diskutovanou témou. K tomu prispela hlavne negatívna kampaň zo strany niektorých hnutí v cirkvi (ale aj mnohých jej individuálnych predstaviteľov z radov kňazov a rehoľníkov), najmä tých radikálnejšie orientovaných (obzvlášť aktívna je v tomto smere najmä charizmatická obnova), ktorí sa rozhodli z nejakého dôvodu homeopatiu spájať s okultizmom, a to aj napriek oficiálnym vyjadreniam KBS (Konferencia biskupov Slovenska, 1996 et 2008), v ktorých sa jasne hovorí, že homeopatiu nie je dobré spájať s mágiou a že homeopatia je problém medicínsky a odborný.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (71)

Keďže popularita tejto liečebnej metódy stúpa a stále viac ľudí aj z radov kresťanov má o túto liečbu záujem (homeopatia je podľa WHO [Ong, 2005] v celosvetovom merítku druhou najpoužívanejšou liečebnou metódou alternatívnej medicíny hneď po fytoterapii), cieľom tohto článku je ukázať, že homeopatia je kompatibilná s kresťanskou vierou a nie je dôvod sa jej z pohľadu kresťana obávať. Taktiež si kladie za cieľ vyvrátiť nepravdivé tvrdenia a mýty, ktoré o homeopatii rezonujú v kresťanských kruhoch.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Čo je homeopatia a ako funguje

Homeopatia je holistická forma komplementárnej medicíny, ktorá lieči človeka ako celok, a nie len telesné príznaky. Pracuje na princípe, podľa ktorého sú myseľ a telo úzko prepojené. Cieľom homeopatickej praxe je schopnosť porozumieť a vedieť interpretovať príznaky pacienta - vonkajšie znaky vnútorného ochorenia - pred podaním prípravku aj po ňom. Homeopatia je ako bezpečný a citlivý prístup vhodná najmä kvôli jednému z dôležitých pravidiel liečebného postupu - predovšetkým nepoškodiť. (Lockie, 2011)

Za zakladateľa homeopatie je považovaný nemecký lekár Samuel Hahnemann (1755 - 1843) a za základný princíp homeopatie sa pokladá princíp podobnosti: „Podobné sa lieči podobným" - „Similia similibus curantur". Tento princíp hovorí, že látky ktoré sú schopné v zdravom organizme vyvolať určité príznaky, môžu pôsobiť liečebne na podobné príznaky u chorého človeka. Uvediem príklad: ak obyčajná kuchynská cibuľa spôsobuje štípanie v nose a slzenie očí, môže homeopatický liek vyrobený z takejto cibule (Alium cepa) pomôcť pri nádche s takýmito príznakmi. Korene princípu podobnosti pritom siahajú prinajmenšom až k Hippokratovi, ak nie ďalej.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Homeopatia stimuluje vlastné liečivé sily organizmu. Ide o vitalistický koncept, ktorý bol známy ešte predtým, ako Hahnemann rozvinul svoje teórie. Vitalistický koncept zastáva názor, že každá živá hmota obsahuje vitalitu - životnú silu. Nerovnováha v tejto životnej sile alebo jej oslabenie môže spôsobiť chorobu. Každá choroba produkuje určité príznaky, na základe ktorých hľadá homeopat liek, ktorý tieto príznaky má vo svojom obraze, pretože práve ten liek je najúčinnejší na stimuláciu vitality. Veda už dávno preukázala existenciu elektromagnetického energetického poľa („L-fields" alebo aj „elektro-dynamické pole") v každej živej hmote (Burr, 1972). Hahnemann zistil, že životnú silu minerálov, rastlín a živočíchov je možné vďaka potencovaniu (riedeniu a pretrepávaniu) využiť na nastolenie rovnováhy vitality u človeka (jazykom dnešného moderného človeka by sme mohli hovoriť o energetickom systéme ľudského organizmu), pričom po takejto harmonizácii dochádza k spontánnemu uzdraveniu a vymiznutiu príznakov ochorenia. Homeopatické lieky teda obsahujú určitú energetickú stopu - informáciu resp. rezonanciu alebo frekvenciu, ktorá pôsobí na elektromagnetické pole resp. energetický systém organizmu. Nejde teda o žiadny okultizmus, ale o fenomén, ktorý dnes ešte nevieme celkom presne vedecky popísať. Fakt, že veda ešte zatiaľ homeopatiu nedokáže celkom vysvetliť však neznamená, že ide o niečo okultné, temné alebo negatívne. V prírode a vo vesmíre máme veľa javov, ktoré ešte veda nedokáže vysvetliť, máme ich preto považovať za okultné?

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Viac svetla by do tejto problematiky mohli vniesť aj sľubne vyzerajúce výskumy biofyzika Fritza Alberta Poppa (2006), ktorý dokázal existenciu biofotónov - čiastočiek svetla vznikajúcich v jadrách buniek. Svetlom vysielané informácie prijímajú i ostatné bunky a dokážu ich rozlúštiť. Biofotónové žiarenie tak predstavuje určitý druh vlnových obrazov informácií, ktoré sú vysielané a prijímané živými organizmami.

Pre západnú medicínu je teória energetickej medicíny naozaj cudzia a niektorí kresťania majú tendenciu ju zavrhovať kvôli jej spájaniu s východnými filozofiami a náboženstvami. Najviac ju vzali do úvahy čínska a indická medicína, to však neznamená, že jej funkčnosť a existencia je tým podmienená, pretože na elektromagnetickej energii nie je nič náboženské. Je jednoducho súčasťou nášho života a nie je na nej nič okultné ani magické. Vitálna sila, ako určitá forma elektromagnetickej energie, je prírodný jav a mal by sa považovať za dielo Božie, tak ako príroda sama. Kto stvoril vesmír, prírodu a energiu? V homeopatii lieči energo-informačná stopa predpísaného lieku, a nie samotná substancia. Preto je homeopatia nazývaná aj informačnou medicínou. Cieľom pôsobenia homeopatického lieku nie je likvidácia baktérií alebo vírusov, ale nastolenie rovnováhy pôsobením na energetický systém človeka. Následne potom miznú aj fyzické symptómy choroby.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Informácia alebo energetická stopa sa do podávaného lieku dostáva pomocou procesu, ktorý nazývame „potencovanie" (riedenie, pretrepávanie alebo aj dynamizácia). Pôvodná substancia alebo materská tinktúra je zvyčajne zriedená roztokom čistého alkoholu a destilovanej vody. Na výrobu 1C potencie sa k jednej kvapke materskej tinktúry pridá 99 kvapiek roztoku vodného alkoholu a pretrepáva sa. Na vyrobenie potencie 2C sa k jednej kvapke z toho istého roztoku 1C pridá ďalších 99 kvapiek roztoku vodného alkoholu a znovu sa tento roztok pretrepáva. Celý proces sa opakuje až do požadovaného stupňa riedenia. Pri potencii 12C už takto pripravovaný roztok neobsahuje žiadnu molekulu pôvodnej látky, obsahuje však v sebe liečivú silu, ktorá zostala zachovaná zrejme vďaka fenoménu, ktorý môžeme nazvať ako „pamäť vody" (Schiff, 1995). Pôvodná substancia (ako príklad uvediem kovový prvok arzén) je tak zbavená svojho hmotného charakteru a svojej pôvodnej jedovatosti a obsahuje už len kompletnú informačnú stopu danej látky. Informácia je vždy nehmotného charakteru, na jej prenos sa však môže použiť nositeľ materiálneho charakteru v podobe mliečneho cukru alebo vodného alkoholu. Táto informácia už prekonala úroveň hmoty s nižším kmitočtom, pričom oslobodená od svojej fyzickej podstaty a „dopravená" na jemnohmotnú úroveň môže pôsobiť ako skutočný liek, pretože dodáva pacientovi informáciu, ktorá mu chýba a tak ho uzdravuje. Každý obraz choroby je výraz idey, ktorá klesla do tela, prípadne vzoru, ktorý chýba vo vedomí. Môže byť preto liečený podobnou informáciou, pretože informácie sú vo svojej podstate na vyššej úrovni kmitania. (Dahlke, 1998)

Najčastejšie námietky proti homeopatii z kresťanského hľadiska

Podľa Alana Crooka (1996), zanieteného kazateľa Metodistickej cirkvi v Británii a zároveň skúseného homeopata, sú námietky z náboženského hľadiska proti liečbe homeopatiou sústredené najmä do nasledovných argumentov:

1) Pri potencovaní liekov sa používajú okultné praktiky, ktoré robia homeopatické lieky nebezpečnými.

Bolo vedecky preukázané, že voda dokáže prenášať elektromagnetickú informačnú stopu látky, ktorá v nej bola predtým rozpustená. Dochádza tu teda k určitému transferu energie. V tomto zmysle môžeme povedať, že voda má určitý druh „pamäte". Čo zatiaľ presne vysvetliť nevieme je to, ako dochádza k modifikácii frekvencie pôvodnej substancie počas transferu elektromagnetickej energie a ako presne transfer energie prebieha. To ale neznamená, že ide o okultný jav, ale skôr o fyzikálny fenomén, na ktorého vysvetlenie veda ešte nedokázala dať jednoznačnú a jasnú odpoveď.

Homeopatické lieky sa vyrábajú vedeckými a vopred schválenými postupmi v certifikovaných lekárňach a laboratóriách, preto pripisovať účinok homeopatických liekov okultným silám a záhadným energiám je prinajmenšom poverčivé.

2) Pretože niektorí homeopati používajú kyvadlo alebo iné pomôcky, tak je homeopatia okultná.

Používanie kyvadiel alebo akejkoľvek iných pomôcok nemá s homeopatiou ako takou vôbec nič spoločné, ide o individuálnu voľbu konkrétneho homeopata, ktoré je založené na jemu vlastnom vnímaní sveta a životnej filozofii. Takýto spôsob „predpisovania" nie je súčasťou klasickej homeopatickej praxe, ani klasického homeopatického vzdelávania a učebných textov. Správny homeopatický liek sa dá predpísať bez použitia kyvadla alebo iných podobných pomôcok a väčšina homeopatov sa drží pri predpisovaní osvedčeného homeopatického interview, ktorého cieľom je na základe detailného rozhovoru zistiť, aký liek by mohol u pacienta najlepšie fungovať.

3) Vitálna sila je orientálny nekresťanský koncept a kresťania, ktorí s ňou majú niečo spoločné, sa dostanú pod vplyv východných náboženstiev a démonických síl.

Biofyzika vedecky preukázala existenciu elektromagnetického energetického poľa u každej živej bytosti. Tento energetický systém má pod kontrolou všetky vitálne funkcie organizmu a narušenie jeho rezonancie má za následok vznik zdravotných problémov. Tok tejto energie ako prví popísali svojím spôsobom čínski a indickí lekári. Oni však túto energiu nevytvorili, ide o prirodzený prírodný jav. Nie je vynálezom a ani majetkom žiadnej kultúry, náboženstva ani filozofie. Nie je na nej nič okultné a nie je ani žiadny dôvod mať z tejto životnej sily strach.

4) Homeopatia je pre kresťana nedôveryhodná kvôli určitým aspektom Hahnemannovho života.

Tieto aspekty sa týkajú hlavne jeho členstva v slobodomurárskej lóži. V dobe, keď Hahnemann žil, však bolo úplne rutinnou záležitosťou, že intelektuáli, vzdelanci a myslitelia boli členmi slobodomurárskej lóže. Patrilo to k spoločenskému bontónu a nebol tam žiadny zjavný konflikt s ich kresťanskou vierou. Hahnemann bol kresťan. Väčšina nedorozumení, nešťastia a chaosu v jeho živote súvisí s jeho prenasledovaním vtedajšou medicínou a farmáciou. Hahnemann bol tiež prívržencom deizmu, ako väčšina spisovateľov, vedcov a filozofov tej doby, bolo to v tom čase celkom prirodzené.

5) Hahnemannov proving (skúška lieku) chinínu sa nepodarilo zopakovať, preto je homeopatia len omylom jeho vynálezcu.

Čo je naozaj podstatné v homeopatii, je princíp podobnosti, nie iba jeden konkrétny proving. Princíp podobnosti bol úspešne použitý homeopatmi pri liečbe v nespočetných tisíckach prípadov a bol používaný už aj pred Hahnemannom. Čo sa týka samotných provingov (skúšok homeopatických liekov), ich výsledky sa líšia v závislosti od individuálnej vnímavosti dobrovoľníkov a celkové výsledky sa potom porovnávajú, sumarizujú a generalizujú. Provingy sa podstatne líšia od vedeckých klinických skúšok, ktoré sa musia opakovať a dobrovoľníci sa depersonalizujú, kým v homeopatii zohráva jedinečnosť a individualita každého prípadu kľúčovú úlohu.

6) Homeopatia je nekresťanská, pretože je spájaná s hnutím New Age, ktoré sa inšpirovalo východným mysticizmom a astrológiou.

Homeopatia sa používala už pred vznikom hnutia New Age a nikdy z neho nevzišla. Fakt, že mnohí sympatizanti tohto hnutia používajú homeopatiu, z nej ešte nerobí terapiu New Age. Bolo by to niečo podobné, ako keby sme tvrdili, že keď Angličania používajú klasickú školskú medicínu, tak klasická medicína je čisto anglickým systémom liečby. Ak sa lieči Budhista v nemocnici klasickej západnej školskej medicíny, konvertuje tým automaticky na kresťanstvo? Homeopatia je spirituálne neutrálna. Kristus zomrel na kríži za každého jedného z nás, je preto dosť arogantné automaticky a bez akéhokoľvek hlbšieho uváženia považovať za okultné, démonické a primitívne všetko, čo vzišlo z múdrosti východných filozofií.

7) Niektorí homeopati používajú astrológiu. To značí, že homeopatia je nekresťanská a kresťania by sa jej mali vyhýbať.

Tu platí to isté ako pri bode 2). Homeopatia sama o sebe nemá s astrológiou nič spoločné. Nemali by sme hneď zavrhovať celú homeopatiu ako profesiu len preto, lebo niektorí homeopati používajú astrológiu alebo iné „pomôcky", pričom homeopatia sama o sebe s týmito „pomôckami" nemá vôbec nič spoločné, ide o samostatný a ucelený systém liečby a ak si veriaci kresťan neželá mať kontakt s astrológiou alebo kyvadlom, môže sa informovať ešte pred vyšetrením a nájsť si homeopata, ktorý takéto praktiky nepoužíva.

8) Homeopatia sa hlási k duchovnej medicíne. Duchovné záležitosti by však mali byť prenechané cirkvi.

To, že homeopatia je holistická medicína a berie do úvahy telo, dušu i ducha človeka, nerobí z homeopatie duchovnú vedu alebo náboženstvo. Nesúťaží s cirkvou, ani jej nekonkuruje, je to druh liečebnej terapie. Je potrebné poznamenať, že ak Hahnemann vo svojich spisoch používa slovo „duchovný", myslí sa tým „ne-materiálny a dynamický", nemá to náboženský podtón.

Sv. Pavol v I. Liste Timotejovi 4:1-7 píše, že všetko čo Boh stvoril je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky. Máme naozaj veriť tomu, že Boh stvoril elektromagnetickú energiu len na to, aby ju využívali zlí duchovia a okultné sily? Na homeopatii nie je nič okultné, využíva prírodné princípy stvorené Bohom na liečbu trpiacich ľudí a zvierat. A čo ak myšlienka, že homeopatia je okultná alebo satanistická pochádza práve od Zlého, aby tak bránil napĺňaniu Božej vôle a šíreniu dobra?

Prečo by mal byť systém medicíny, ktorý využíva pôsobenie na prirodzene sa vyskytujúceho elektromagnetického poľa živých organizmov považovaný za démonický? Je len dosť ťažko predstaviteľné a tiež celkom nezmyselné, aby démonická sila mala záujem na odstránení toľkého utrpenia a robení toľkého dobra. Tu si môžeme spomenúť na slová evanjelia, keď Ježiša obvinili, že mocou Belzebula vyháňa zlých duchov. Ale on im odpovedal v duchu, že ak je satan vnútorne rozdelený, jeho kráľovstvo spustne a zrúti sa. (Crook, 1996)

Okrem už vyššie uvedených argumentov proti homeopatii sa môžeme bežne stretnúť aj s ďalšími chybnými interpretáciami jej pôsobenia, z ktorých vyberám nasledovné:

 • Homeopatia spôsobí na fyzickej úrovni zlepšenie, ale na psychickej a emocionálnej úrovni pôsobí deštruktívne.

Je to úplne scestné tvrdenie a nemá nič spoločné s realitou. V skutočnosti, jedným z dvoch najvýznamnejších signálov, že homeopatický liek účinkuje správne, je zlepšenie psychického a emocionálneho stavu človeka a nárast energie. Ak by to tak nebolo, nemohla by homeopatia liečiť duševné choroby a emocionálne problémy, akými sú napríklad depresia, schizofrénia, duševné traumy a pod. Homeopatia však úspešne lieči aj takéto ochorenia a to hovorí samo za seba.

 • Homeopatia vylieči jeden chorý orgán, ale choroba prejde na iný.

Toto je príznačné skôr pre alopatiu (klasickú školskú medicínu). Je to práve alopatia, ktorá potláča choroby a užívanie jedného chemického lieku na určitý problém môže vyvolať vznik inej choroby. V homeopatii je práve opak pravdou, homeopatia na rozdiel od klasickej medicíny chorobu nezatláča, ale už skôr medikamentóznou liečbou potlačené choroby doslova z tela „vyplaví" alebo „vynesie" na povrch, pretože nepôsobí per contraria, ale pomocou similie. Ako príklad možnej chybnej interpretácie môžeme uviesť liečbu astmy, ktorá vznikla po liečbe ekzému kortikosteroidmi (došlo teda k jeho potlačeniu). Po vyliečení astmy (ktorá je mimochodom pre klasickú medicínu „nevyliečiteľná"!) homeopatickým liekom môže dôjsť k vyrašeniu ekzému, ktorý bol predtým kortikosteroidmi potlačený a spôsobil neskôr vznik astmy. Skúsený homeopat vie, ako v takejto situácii ďalej postupovať a ekzém vyliečiť, avšak kresťan, ktorý dá na názory rôznych „extrémisticky" orientovaných skupín v rámci cirkvi, si môže tento postup liečby (v homeopatii veľmi štandardný) vysvetliť chybne a domnievať sa, že choroba prešla z astmy do ekzému a ide tak o vplyv okultných síl, ktoré človeku „pomôžu len naoko".

Na tomto mieste je tiež potrebné zdôrazniť, že mnohé choroby je potrebné homeopatiou odstraňovať po vrstvách, pretože v dnešnej dobe sme doslova kontaminovaní obrovským množstvom chemických liekov (najmä antibiotík) a vakcín z mnohých povinných i nepovinných očkovaní, ktoré umelo vyvolávajú vznik choroby a zatlačili hlboko do vnútra organizmu mnohé patologické javy, ktoré neskôr prejdú do chronického stavu.

 • Homeopatia sa pri diagnostike pacienta pýta na sny a ide tak o okultnú praktiku pretože sa pri vyšetrení vykladajú sny.

Homeopatia sny nevykladá a ani sa nesnaží o veštenie alebo predpovedanie budúcnosti. Cieľom homeopata nie je vykladať sen pacienta, ale nájsť pre neho správny liek, pri ktorého hľadaní mu môžu pomôcť aj sny pacienta ako jeden z jeho príznakov. Pacienti s určitými typickými snami totiž dobre reagujú na niektoré lieky. Ako príklad môžem uviesť liek Natrium muriatikum: pacienti, ktorí potrebujú tento liek, mávajú často sny o zlodejoch. Je to však len jeden z príznakov, dôležitý je celkový obraz a nie je možné predpísať liek len na základe tohto príznaku.

Pýtame sa teda, čo je okultné na snoch a na tom, že ich homeopat pri diagnostike berie do úvahy pri analýze celkového stavu pacienta? Sny často odrážajú naše psychické rozpoloženie, sú normálnou a prirodzenou súčasťou nášho života. V biblii vidíme, že Boh sa ľuďom často prihováral prostredníctvom snov. Príkladmi sú Jozef, syn Jákoba (Genesis 37:5-10); Jozef, manžel Márie (Matúš 2:12-22, 27:19); Šalamún (1 Králi 3:5-15) a tak ďalej. Dokonca existuje aj proroctvo od proroka Joela (Joel 3:1-5), neskôr citované apoštolom Pavlom v skutkoch 2:17, ktoré potvrdzuje, že Boh sny naozaj používa.

Aj psychoterapia využíva sny, pracuje s ňou psychoterapia hlbinná, dynamická, humanistická aj interpersonálna. Základný kameň položil S. Freud, otec psychoanalýzy a psychoterapie, ktorý chápal sen ako kráľovskú cestu do nevedomia. (Kubánek, 2010)

 • Homeopatia spôsobuje závislosť na okultných duchovných silách.

Je to výmysel, homeopatické lieky nespôsobujú žiadnu závislosť, homeopatiká nie sú návykové. Zato však psychofarmaká (chemické lieky klasickej medicíny na liečbu psychických porúch) a mnohé iné lieky klasickej medicíny často spôsobujú až doživotnú závislosť.

 • Homeopatia funguje na úrovni placebo efektu a človek si musí vieru v homeopatické lieky vsugerovať, aby účinkovali. Kresťan sa tak stáva objektom manipulácie.

Ak by homeopatia bola len placebo efektom, nemohli by sme ňou už desiatky rokov úspešne liečiť zvieratá, tie si totiž žiadny placebo efekt nahovoriť nevedia. Keďže cieľom tejto práce nie je dokazovať účinnosť homeopatie z vedeckého hľadiska (myslím si, že dostatočným dôkazom účinnosti homeopatie sú státisíce vyliečených ľudí a zvierat (ba dokonca aj rastlín) po celom svete a to je ten najdôležitejší dôkaz, aký len môže existovať), prikladám v závere tohto príspevku v „Použitej literatúre" odkaz na vedecké práce a štúdie, ktoré účinnosť homeopatie dokazujú*.

Záver

Silné „prenasledovanie" homeopatie v kresťanských kruhoch na Slovensku je pomerne jedinečný (a zároveň zvláštny) fenomén, ktorý na svete zrejme nemá obdobu (aj keď samozrejme aj v iných krajinách sa to stáva, nie však v takej miere ako na Slovensku) a v mnohých aspektoch pripomína stredoveký hon na čarodejnice. V mnohým krajinách na svete by nad týmto fenoménom len neveriacky krútili hlavou, napríklad len v samotnej Indii bolo v roku 2010 zaregistrovaných 246 000 homeopatických lekárov. (Sinha, 2012) Homeopatia je veľmi populárna a používaná aj v Európe, najmä vo Francúzsku. V Británii dokonca existujú aj homeopatické nemocnice (Glasgow Homeopathic Hospital, Bristol Homeopathic Hospital).

Môžeme sa dokonca stretnúť aj s takým fanatickým názorom, že užívanie homeopatických liekov je ťažkým hriechom, ktorý vedie k večnému zatrateniu. Bolo by veľmi zaujímavé vedieť, čo by si o tom pomyslela Matka Tereza, ktorá sama homeopatiu používala a dokonca aj predpisovala, pričom jej rehoľné sestry z Kongregácie misionárok lásky v súčasnosti v Indii prevádzkujú niekoľko homeopatických zdravotníckych zariadení, kde poskytujú charitatívnu dispenzárnu starostlivosť (Ullman, 2007).

Jezuitský misionár otec Augustus Muller /1784 - 1849/ študoval homeopatiu v Nemecku, aby mohol neskôr liečiť homeopatiou ľudí v Indii, kde je dnes po ňom pomenovaná homeopatická vysoká škola a nemocnica (Father Muller Homeopathic Medical College & Hospital), ktorú sponzoruje katolícka diecéza v Mangalore (FMHMC, 2013).

Homeopatiou sa pritom liečilo aj niekoľko pápežov (napríklad Gregor XVI, Pius IX., Lev XIII) a niektorí homeopatickí lekári boli za svoju záslužnú činnosť aj ocenení pápežskými vyznamenaniami (Negro, 2005). Ako príklad uvádzam lekára - homeopata, prof. Antonia Negra /1908 - 2010/ (obr. 1), zakladateľa Talianskej akadémie homeopatickej medicíny v Ríme (Accademia Italiana di Medicina Omeopatica Hahnemanniana), ktorý bol pápežom Pavolom VI. v r. 1964 za svoju prácu na poli medicíny vyznamenaný Rádom sv. Gregora Veľkého. Právom by sme sa teda mohli opýtať: Ak sa najvyššie cirkevné autority, klerici a svätci liečia homeopatiou, máme ju naozaj považovať za okultnú a odsudzovať tých kresťanov, ktorí ju používajú?

Obr. 1: Prof. Antonio Negro (v čiernom obleku držiac za ruku pápeža) pri stretnutí s pápežom Jánom Pavlom II. dňa 16.10.1984 - Rím
zdroj: LUIMO (www.luimo.org) - Associazione Per La Libera Universita Internazionale Di Medicina Omeopatica „Samuel Hahnemann", [online], Photogallery - the most interesting pictures of the history of luimo; 1984 - Dr. A.Rodriguez and Prof. Antonio Negro at the presence of His Santity Papa Giovanni Paulo II - Roma 16 October 1984.
dostupné z URL: http://www.luimo.org/photogallery.php

Na obranu homeopatie sa vo svojom diele „Ale zbav nás od zlého. Praktický prístup k oslobodeniu" postavil aj známy kresťanský spisovateľ, psychiater a charizmatik Philippe Madre (1993), ktorý disponoval s „nihil obstat" (latinský výraz používaný katolíckou cirkvou na odobrenie publikácie z hľadiska vierouky i mravov) karmelitána P. Vojtecha Kodeta. Robil tak pritom na základe svojich mnohoročných skúseností so službou uzdravovania a oslobodzovania. Kým k niektorým ostatným formám alternatívnej medicíny sa stavia skepticky a kriticky, o homeopatii hovorí, že nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo, práve naopak, môže byť veľmi užitočná a nápomocná.

Azda najviac strachu u kresťanov vyvoláva niekoľko ojedinelých „svedectiev obrátených kresťanov", ktorí sa vraj odvrátili od „ducha okultizmu" tým, že sa zbavili homeopatie. Tieto veľmi ojedinelé „pseudo-svedectvá" však v skutočnosti majú len málo čo dočinenia s homeopatiou a ich obsahom sú buď úplne chybné interpretácie priebehu liečebného procesu a fungovania homeopatických liekov, alebo zámerná snaha o démonizáciu homeopatie polopravdami a skreslenými informáciami. Našťastie sú tieto prípady v ostrom rozpore so skúsenosťou miliónov ľudí po celom svete, ktorí sa vďaka homeopatii uzdravili z mnohých fyzických i psychických ochorení bez akýchkoľvek duchovných následkov alebo zviazanosti, a ich „svedectvo" hovorí o úplne inej skúsenosti s homeopatiou.

Homeopatia nám dáva šancu na skutočné uzdravenie, pretože lieči podobnosťou a nevytvára tak odpor. Zameriava sa na samotnú podstatu a príčinu choroby a lieči celého človeka. Počas homeopatického interview majú častokrát niektorí ľudia prvý krát v živote príležitosť zamyslieť sa sami nad sebou a nad svojím životom a lepšie tak spoznať samých seba, vidieť sa z iného uhla pohľadu a snažiť sa zistiť, v čom je naozaj ich skutočný problém a kde v živote uviazli. Často nám dáva príležitosť konečne sa vysporiadať so svojím vlastným tieňom. Pekne to vyjadril aj MUDr. Petroci (2013, s.8) vo svojej knihe „Studánky": „Homeopatia je holistickým systémom liečby par excellence".

Úlohou, ba až povinnosťou každého kresťana je podľa môjho názoru kriticky skúmať, či takýto systém medicíny je v súlade s jeho najlepším vedomím a svedomím a nepreberať automaticky a bez rozmýšľania chybne interpretované, niekedy až nepravdivé informácie a veci vytrhnuté z kontextu, ktoré sa o homeopatii šíria v kresťanských kruhoch. Často sú pritom homeopatii pripisované účinky a vplyvy, ktoré s ňou vôbec nesúvisia. Tento príspevok si za žiadnych okolností nekladie za cieľ niekoho presviedčať, aby homeopatiu používal, pretože to je vecou svedomia a dôkladného duchovného rozlišovania, veď koniec koncov je každý jeden z nás zodpovedný za svoj vlastný život a spásu. Taktiež sa v žiadnom prípade nesnaží podceniť rôzne nebezpečenstvá, ktoré nepochybne plynú z využívania určitých okultných praktík a mágie. Podľa môjho názoru však homeopatia do kategórie „okultných vied" nespadá.

Úlohou kresťana je hľadať pravdu a počúvať svoj vnútorný hlas, Boží hlas ukrytý v každom jednom z nás, nechať sa viesť Duchom Božím a prosiť o svetlo poznania. Tak sa potom určite nemôže pomýliť, ani zablúdiť.

Použitá literatúra:

 1. Burr, H. S., 1972: Blueprint for Immortality - The Electric Patterns of Life. London, N. Spearman, 192 strán, ISBN 13: 978-0854352814.

 2. Crook, A., 1996: A Christians Guide to Homeopathy. Kent, Winter Press, 84 strán, ISBN 9781-874581-031.

 3. Dahlke, R., 1998: Nemoc jako řeč duše. Výklad chorobných příznaků. Praha, Pragma, 416 strán, ISBN 80-7205-632-8.

 4. Father Muller Homeopathic Medical College (FMHMC), [online] Publikované 15.9.2013, dostupné z URL:http://www.fathermuller.com/homeopathiccollege/

 5. Kubánek, J., 2010: Sen po staru a nově. Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika, roč. 17, č. 1, s. 22-26, ISSN 1338-7030.

 6. Konferencia biskupov Slovenska (KBS), Komisia pre vedu, vzdelanie a univerzity, 1996: Orientácia katolíckej verejnosti o otázkach homeopatie, [online] Publikované 5.7.1996, dostupné z URL:http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/orientacia-katolickej-verejnosti-o-otazkach-homeopatie

 7. Konferencia biskupov Slovenska - Tlačová kancelária, 2008: Subkomisia pre bioetiku teologickej komisie KBS hovorila o homeopatii. [online], Publikované 11.2.2008, dostupné z URL:http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20080211015

 8. Lockie, A., 2011: Encyklopédia homeopatie. Domáca príručka homeopatických prípravkov a liečebných postupov pri bežných ochoreniach. Bratislava, Ikar, 331 strán, ISBN 978-80-551-2451-3.

 9. Madre, P., 1993: Ale zbav nás od zlého. Praktický přístup k vysvobození. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 116 strán, ISBN 80-85527-40-5.

 10. Negro, F. E., 2005: Grandi a piccole dosi. La parentesi omeopatica di vite famose. Milano, FrancoAngeli, 184 strán, ISBN 88-464-6518-0.

 11. Ong, C. K. et al., 2005: WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. Kobe, Japan; WHO Centre for Health Development, Map Volume, 347 strán, ISBN-13: 978-9241562867.

 12. Petroci, V., 2013: Studánky. Obrazy dětí v homeopatických lécích. Levoča, Modrý Peter, 168 strán, ISBN 978-80-89545-17-9.

 13. Popp, F. A., 2006: Biophotonen - Neue Horizonte in der Medizin. Von den Grundlagen zur Biophotinic. Haug; 256 strán, ISBN: 978-3-8304-7267-4.

 14. Schiff, M., 1995: The Memory of Water. Homeopathy and the Battle of Ideas in the New Science. London, Thorsons Publishers, 166 strán, ISBN-13: 978-0722535349.

 15. Sinha, K., 2012: Homeopath doctors double in two decades. In: The Times of India, [online], Publikované 1.9.2012, dostupné z URL: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-09-01/india/33534682_1_homeopathy-r-k-manchanda-second-largest-system

 16. Sväté písmo starého i nového zákona Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 2001, 2623 strán, ISBN 80-7162-281-8.

 17. Ullman, D., 2007: The Homeopathic Revolution. Why Famous People and Cultural Heroes Chose Homeopathy. Berkeley, North Atlantic Books, 406 strán, ISBN-13: 978-1-55643-671-0.

*Vedecké práce zamerané na výskum účinnosti homeopatie:

http://hpathy.com/scientific-research/research-in-homoeopathy/

http://www.klasicka-homeopatia.com/homeopatia/veda.html

Peter Matu

Peter Matu

Bloger 
 • Počet článkov:  3
 •  | 
 • Páči sa:  0x

"Ste tu, aby ste božskej podstate univerza umožnili prejaviť sa. Takí ste dôležití!" (ECKHART TOLLE) Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

79 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

291 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu