OGP Local BB, príbeh mäkkej moci.

Písmo: A- | A+

Nádeje vkladané do projektu Otvorené vládnutie na miestnej úrovni - Banská Bystrica sa vytrácali postupne.

Najväčším sklamaním bola téma Transparentnosť, ktorá hneď na začiatku priniesla viacero konkrétnych, ľahko realizovateľných návrhov, ktoré ale neboli dostatočne soft, aby ich mestský úrad dokázal akceptovať. Napríklad zverejňovanie záznamov, alebo prepisov zo zasadaní komisií MsZ a možnosť online pripojenia, používanie tlačových konferencií pri riešení sporných prípadov, prehľadnejšie a komfortnejšie webové stránky mesta či priestor pre poslancov a ich vlastný výber tém v Radničných novinách.

Tieto sa zmietli zo stola a téma sa začala považovať čiastočne za prierezovú, prelínajúcu sa s inými témami a zúžila sa na otvorené dáta, smart riešenia, zverejňovanie plánu datasetov,... Aj keď ani potom sa nestretla s pochopením mestského úradu.

Fanúšikovia otvoreného vládnutia boli v priebehu tvorby akčného plánu vyzývaní na hľadanie návrhov priateľských pre mocný a uzavretý mestský úrad. Nakoniec množstvo tém a návrhov, ale aj veľmi pekná spolupráca s niektorými zamestnancami úradu ukázali na záujem a dobrú prácu. 

Predsa len na posledné dve stretnutia, ktoré mali za cieľ výber tém už zamestnanci úradu neprišli. Zrejme to nemali odporúčané zamestnávateľom. Mestský úrad si mohol dovoliť takúto obštrukciu aj preto, že stretnutia prebiehali bez záujmu a dohľadu širšej verejnosti. Úrad okrem tradičného ukázania sily a demotivovania súperov (s partnermi sa takto nejedná) si v hre ponechal všetkých 8 tém a zabezpečil si tak väčšie možnosti výberu naj-soft návrhov. 

Medzitým jedno z dvoch občianskych združení, ktoré spolu s MsÚ projekt organizujú uzavrelo s mestským úradom zmluvu na poskytnutie služby v oblasti participatívnych procesov a nedá sa vylúčiť, že do služieb MsÚ smerujú aj z druhého združenia. Presadenie participácie by bolo veľkým úspechom, keby sa zároveň neočakávalo, že tieto dve organizácie zostanú neutrálne, aby efektívnejšie podporili slabšiu stranu, teda priateľov otvoreného vládnutia a taktiež keby nebolo pred voľbami. Ale môžeme si dovoliť nevyužiť príležitosť zaviesť participáciu do praxe mestského úradu? Možno práve toto bude najväčším úspechom, ktorý projekt odštartuje. 

Organizátori projektu OGP Local BB chcú do týždňa predložiť akčný plán, ktorý zatiaľ pripomína len zmluvu o zmluvách. Sklamanie fanúšikov otvoreného vládnutia, ktorí boli povzbudzovaní aj Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je veľké. Ukázali to neúčasťou na posledných dvoch stretnutiach. Mnohí teraz obrátili svoju nádej k blížiacim sa voľbám a v rozpakoch rozmýšľajú či svojou účasťou na projekte nepomohli paradoxne upevniť moc nepriateľom otvoreného vládnutia.

Mestský úrad si iste povyberá soft čerešničky na torte. Zaškolí napríklad zamestnancov v oblasti komunikačných zručností a urobí si čiarku podpísaním zmluvy o otvorenom vládnutí. Vyjednávacia sila priaznivcov otvoreného vládnutia by preto nemala zostať na kolenách a čakať "do polnoci až nebude mať moci”.

Objavovať soft power, tvoriť pevné dno a posilňovať systémové zmeny má tiež svoje kúzlo. Pevne verím, že bude záležať viacej na priaznivcoch otvoreného vládnutia či a čím sa akčný plán v priebehu nasledujúceho roka bude plniť a či sa využije táto jedinečná šanca v prospech dobrej veci. 

Prihlásila som sa za člena monitorovacieho tímu a zrejme za úsmevu viacerých čakám, či mi to bude povolené. Chcela by som požiadať ľudí so skúsenosťami a zmyslom pre otvorené vládnutie, aby sa pridali, alebo ma vystriedali a prišli kontrolovať sľubované opatrenia pre “hmatateľné dôkazy zmeny”. Aj v limitujúcich podmienkach sa dá tvoriť, dokonca na mieru. Nevyhnutnou podmienkou je otvorenosť. V tomto prípade otvorenosť výsledkov monitorovania projektu. 

Takto pestujú vinič na Kanárskom ostrove Lanzarot. Malý ostrov má viac ako 300 sopiek. Hroznové sautre sú špeciálne vysadené do vykopaných jamiek širokých niekoľkých metrov. Udržujú tak vlhkosť, ktorú rastliny získavajú iba z rosy.

 Takto rastie vinič na Kanárskom ostrove v Lanzarote. Malý ostrov má viac ako 300 sopiek. Hroznové sautre sú špeciálne vysadené do vykopaných jamiek širokých niekoľkých metrov. Udržujú tak vlhkosť, ktorú rastliny získavajú iba z rosy.
Takto rastie vinič na Kanárskom ostrove v Lanzarote. Malý ostrov má viac ako 300 sopiek. Hroznové sautre sú špeciálne vysadené do vykopaných jamiek širokých niekoľkých metrov. Udržujú tak vlhkosť, ktorú rastliny získavajú iba z rosy.  (zdroj: Guy BrunoArt & Nature Découverte )
Skryť Zatvoriť reklamu