Svätá patrónka Slovenska

Písmo: A- | A+

Prijatie utrpenia je významným konceptom náboženskej ideológie. Temer všetci svätí disponujú touto „cnosťou", ktorá v skutočnosti odrádza od riešenia reálnych problémov a od skutočného života. Svätí a najmä svätí patróni štátov však mávajú aj iné cnosti, ktorými prispeli k formovaniu duchovného a kultúrneho dedičstva.

Na podporu vytvárania štátnosti si Česi zvolili svätého Václava, vojvodu a knieža z rodu Přemyslovcov. Patrón Maďarska, Štefan I Uhorský posilnil panovnícku i cirkevnú moc a založil uhorský štát.

Poliaci si zvolili za patróna krakovského biskupa Stanislava I zo Szczeponowa, ktorý kritizoval nemorálny život poľského kráľa, za čo ho stihla mučenícka smrť. Kráľ, Boleslav II ho verejne a vlastnoručne zavraždil. Poľský patrón je symbolom odvahy kritizovať vysokú moc.

Patrónom Talianska je František z Assisi. Bol synom zámožného obchodníka. Zapojil sa do občianskej vojny na strane meštianskych oddielov voči šľachte. Bol väznený a prežíval utrpenie spojené s morálnou nekompromisnosťou a vierou. Založil františkánsky rád, ako výraz kritiky vtedajšej cirkevnej organizácie.

Svätý Juraj (St George), je patrónom Anglicka. Bol vojakom Rímskej ríše, pochádzal z územia dnešného Turecka, alebo Gruzínska (preto názov Georgia). Grécka, východná cirkev ho menovala Megalomartýrom - Veľkým mučeníkom. Je však predovšetkým symbolom odvahy a snáď i víťazstva. Angličania ho zobrazujú na koni pri boji s drakom. Je tiež patrónom skautov a iných štátov, miest a hnutí.

Obľúbeného, svetoznámeho patróna má Rusko, svätého Mikuláša. Pochádzal z Malej Ázie a bol biskupom tureckej Myry. Pri prenasledovaní kresťanov bol väznený a týraný, ale tým jeho posolstvo nekončí. Existuje veľa legiend o jeho dobrých skutkoch a láske k ľudom. Jedna z nich hovorí, že dal tri mešce zlatých trom sestrám, čím ich zachránil od nevestinca.

Svätý Vavrinec, patrón katolíckeho Španielska, sa približuje k našej Sedembolestnej. Existujú o ňom len tradície, nie historické fakty. V rámci prenasledovania katolíkov bol mučený, pretože sa odmietal vzdať svojej viery. Nevieme však veľa o morálnych alebo iných hodnotách, ktoré vyznával, ani o jeho činoch. Snáď okrem toho, že rozdal cirkevné poklady chudobným, ktorých označil za skutočné poklady cirkvi.

Našu patrónku, Sedembolestnú Máriu, považujem za extrém. Za jej utrpením nie sú širšie spoločenské hodnoty a najmä chýbajú skutky. Trpela, pretože trpel Ježiš. To je celé jej posolstvo. Je to čisto cirkevný príklad na rezignáciu niečo meniť, na podvolenie sa vyššej moci. Dovolím si takéto „utrpenie" pomenovať ničnerobením. Je naozaj Sedembolestná odrazom nášho duchovného a kultúrneho uvažovania a cítenia?

Asi to nebude tak vždy, pretože máme aj iných svätých. Svätého Vendelína, svätého Urbana, svätú Katarínu, svätú Barboru alebo obľúbeného svätého Jána Nepomuckého, či svätého Floriána. A máme tiež svätého Cyrila a Metoda, od roku 1980 patrónov Európy. Máme však aj sklony k ničnerobeniu a rezignácii, ktoré umožňujú vyhrávať tým najreakčnejším konzervatívnym silám.

 

Skryť Zatvoriť reklamu