Ako navýšiť financie v zdravotníctve a pritom znížiť odvodové zaťaženie II.

Písmo: A- | A+

Jedinou možnosťou ako vyriešiť problém v zdravotníctve je, aby štát začal platiť vyššie odvody do zdravotného poistenia za svojich poistencov a tak dostal do zdravotníctva požadované prostriedky.

Ministerstvo financií na tento rok predložilo aktuálne čísla, kde uvažuje, že platba za poistencov štátu by mala byť na úrovni 4,30 %. Je to nižšia sadzba ako sa dosiahlo v roku 2015, kde bola 4,44 %. Keďže sa predpokladá s rastom priemernej mzdy, štát bude celkovo platiť asi o 10 miliónov EUR viac ako v roku 2015.

Ako poznám túto vládu, tak šikovne nafúkne toto percento za poistencov štátu. Netešte sa, že by zdravotníctvo dostalo viac peňazí. Bude to len jeden z Ficových marketingových trikov.

Totiž platba štátu závisí za prvé od výšky sadzby a potom od počtu poistencov štátu. Takže keď znížite počet poistencov štátu, môžete zvýšiť sadzbu poistného bez toho, aby sa zmenil celkový objem financií v zdravotníctve.

Táto vláda veľmi dobre vie, že počet poistencov štátu je v skutočnosti nižší, než s akým počíta. Takže sa môže očakávať ešte ďalší „sociálny balíček“, ktorý bude síce naoko vyzerať dobre, ale neprinesie žiadne peniaze. Na to by musela byť percentuálna sadzba výrazne vyššia.

Odvody za poistencov štátu nie sú hlavný zdroj príjmov zdravotného poistenia. Do zdravotníctva najviac prispieva ekonomicky aktívne obyvateľstvo - pracujúci a to zdravotníctvu zvyklo v minulosti pomôcť dobrým vývojom na trhu práce. Na budúci rok však bude stagnovať nielen platba štátu, ale aj zdravotné odvody pracujúcich ľudí.

Zdravotné poisťovne v roku 2016 po prvý raz vrátia poistencom viac peňazí ako od nich vyberú. Dôvodom je odvodová odpočítateľná položka. Celkový objem zdrojov sa teda medziročne nezmení. Ak sa majú uhradiť vyššie mzdy pre zdravotný personál, potom nezostane dosť peňazí pre laboratóriá, ambulancie, lieky... A tak sa začnú krátiť limity, odzmluvňovať, škrtať výdavky na lieky... Sľubované navýšenie miezd nemocničných zdravotníkov preto nie je kryté a spôsobí viac problémov než osohu. Hneď sa to prejaví na prudkom raste zadlženosti nemocníc. Štátny rozpočet, ale s týmto nepočíta, lebo predpokladá vyrovnané hospodárenie nemocníc.

Preto jedinou možnosťou je, aby štát začal platiť omnoho vyššie odvody do zdravotného poistenia za svojich poistencov a tak dostal do zdravotníctva požadované prostriedky.
Treba zmeniť celý systém odvodov do zdravotného poistenia tak, aby štát mohol garantovať každému občanovi jeho ústavné právo na primerané zdravotné zabezpečenie. Treba pristúpiť k diferencovanému nemocenskému poisteniu a tým aj k difrencovanej zdravotnej starostlivosti. Každý občan by mal možnosť sa rozhodnúť ako sa chce poistiť a tým aj na akej úrovni a rozsahu chce aby mu bola zabezpečená zdravotná starostlivosť. Čim menej bude štátu v tomto, tým bude lepší prehľadnejší a ekonomicky efektívnejší zdravotný systém

Treba rozdeliť poistný systém na tri úrovne a spôsoby poistenia:

Základné - zákonom stanovené poistenie, je rovnaké pre všetkých občanov. Toto by vyberal výhradne štát vlastnou poisťovňou - neziskovou, v ktorej by sa nevytváral zisk a garantoval by rovnakú zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov v zákonom stanovenom rozsahu (základné ambulantné vyšetrenie, pohotovosť, záchranný systém, základná nemocničná starostlivosť, lieky... ). V praxi by to vyzeralo asi tak, že bude o každého občana v prípade ochorenia postarané rovnako a poskytne sa mu nevyhnutná zdravotná starostlivosť. Toto poistenie by bolo pre všetkých občanov bez ohľadu na to či sú štátny poistenci, alebo nie rovnaké a malo by byť cca 50 EUR na poistenca.

Rozšírené - zákonom čiastočne garantované poistenie, ale postavené na dobrovoľnosti a zabezpečované štátnymi a súkromnými poisťovňami. Toto by garantovalo rozšírenú zdravotnú starostlivosť tzv. kompletnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach podľa nimi stanoveného rozsahu. V praxi by to vyzeralo tak, že by si týmto občan mohol poistiť zvýšenú zdravotnú starostlivosť a to v rozsahu svojho poistenia v rámci svojej poisťovne. Toto poistenie by bolo pre všetkých občanov bez ohľadu na to či sú štátni poistenci, alebo nie a v prípade že o to požiadajú, rovnaké a malo by byť vyjadrené konkrétnou sumu pre konkrétny balík poistenia.

Nadštandardné - zákonom nestanovené poistenie postavené výhradne na dobrovoľnosti a zabezpečované výhradne súkromnými poisťovňami. Toto by slúžilo na nadštandardné služby pre poistencov a to v rámci rozsahu, ktoré ponúkne daná poisťovňa. V praxi by to ta vyzeralo tak, že keď by chcel občan nadštandardnú starostlivosť, alebo v rámci poistenia aj rôzne neštandardné zdravotné služby, má možnosť to riešiť touto formou. Toto poistenie by bolo len pre občanov, ktorí budú ochotní toto platiť. V prípade, že bude občan toto poistenie chcieť, tak bude riešené formou spolufinancovania a to tak, že sa mu bude ako odvod počítať len 50% zo sumy poistenia.

Keď poistenci zistia, že sa sami môžu rozhodnúť akú výšku odvodov budú mať a čo za to dostanú, tak určite veľká časť zodpovedných poistencov sa rado pripoistí a tým sa zase dostanú väčšie zdroje do systému. Navyše to je aj dobrý nástroj na stabilizáciu pracovníkov pre firmy, lebo budú môcť ponúknuť zamestnancom výhody lepšieho zdravotného poistenia s minimálnym finančným zaťažením. Niektorí sa rozhodnú, že si radšej nechajú vyššie príjmy, a nebudú platiť niektoré poistné odvody, lebo nevyužijú výhody vyššieho poistenia a tak radšej zlepšia svoju životnú úroveň.


Treba ľuďom dať možnosť výberu!

Ivan Mendrej

kandidát č. 27 na poslanca NR SR za Demokratov Slovenska – Ľudo Kaník (volebné číslo 4)

Skryť Zatvoriť reklamu